برنامه ریزی تابستانه اوج یادگیری

برنامه ریزی تابستانه اوج یادگیری

دغدغه ی اصلی این روزهای دانش آموزان پس اتمام امتحانات مدارس برنامه ریزی تابستانه است ، برنامه ریزی تابستانه اوج یادگیری قصد دارد تا این موضوع مهم وسرنوشت ساز دانش آموزان را در این زمینه برطرف کند . اوج یادگیری به شما کمک میکند تا بهترین برنامه را که شامل تمام آیتم های لازم و […]

کنترل استرس کنکور

کنترل استرس کنکور

در روزهای پایانی کنکور ، استرس شما داوطلبان نسبت به روزهای اولیه به میزان قابل توجهی افزایش میابد ، کنترل استرس کنکور یکی از مهم ترین مسائلی که شما در روزهای پایانی باید انجام دهید . در این مقاله سعی میکنیم با شناسایی علل استرس شما در روزهای پایانی راه کار هایی را برای کنترل […]