منابع کنکور 1402

منابع کنکور 1402

در این مطلب از سایت رسمی اوج یادگیری ، به بررسی صفر تا صد منابع کنکور 1402 در هر پنج گروه آزمایشی شرکت کننده در آزمون سراسری 1402 خواهیم پرداخت .

در کنکور 1402 پنج گروه آزمایشی شرکت خواهند کرد که به شرح زیر است :

 • گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
 • علوم تجربی
 • علوم انسانی و معارف اسلامی
 • گروه آزمایشی هنر
 • گروه آزمایشی زبان

در این مطلب منابع کنکور 1402 را در دروس اختصاصی و عمومی معرفی خواهیم کرد .

اما ذکر این نکته لازم است که در آزمون سراسری 1402 ، دروس عمومی حذف خواهد .

توصیه ما این است که از منابع دروس عمومی نیز اطلاع داشته باشید چرا که تا زمان برگزاری کنکور 1402 ، ممکن است که تغییراتی در مصوبات سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ بدهد .

بنابراین آشنایی و آگاهی از منابع عمومی ، در کنار اطلاع از منابع دروس اختصاصی کنکور 1402 برای شما سودمند واقع خواهد شد .

بنابراین در این مطلب از سایت رسمی اوج یادگیری ، علاوه بر معرفی منابع کنکور 1402 در دروس اختصاصی ، منابع دروس عمومی آزمون سراسری 1402 را نیز معرفی خواهد شد .

جهت دریافت اطلاع بیشتر در رابطه با حذف دروس عمومی کنکور 1402 ، توصیه می شود که مطلب زیر را با دقت مطالعه فرمایید :

حذف دروس عمومی از کنکور 1402

منابع دروس عمومی کنکور 1402

همان طور که بیان شد ، علی رغم حذف دروس عمومی از کنکور 1402 ، در این مطلب منابع دروس عمومی معرفی خواهد شد چرا که آگاهی از آن ها به سود شما خواهد بود .

دروس عمومی در بین همه پنج گروه آزمایشی شرکت کننده در آزمون سراسری 1402 (گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی و معارف اسلامی ، هنر و زبان های خارجی) مشترک می باشد.

این دروس شامل مواد زیر است :

 • سر فصل های دروس عمومی برای تمامی گروه آزمایشی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1زبان و ادبیات فارسی
2زبان عربی
3دین و زندگی
4زبان انگلیسی
 • در جدول زیر منابع دروس عمومی کنکور تجربی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درسنام کتابپایهسال چاپ
زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)
فارسی (۲)
فارسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
دین و زندگیدین و زندگی (۱)
دین و زندگی (۲)
دین و زندگی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
زبان انگلیسیزبان انگلیسی (۱)
زبان انگلیسی (۲)
زبان انگلیسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401

منابع دروس تخصصی کنکور 1402

دروس عمومی از کنکور 1402 حذف خواهند شد و تاثیر 60 درصدی سوابق تحصیلی امتحانات نهایی این دروس به صورت قطعی ، تصویب شده است .

در کنکور سراسری 1402 دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل میشود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی می باشد.

در کنکور 1402 ، فقط امتحانات نهایی پایه دوازدهم و کنکور ، در رتبه داوطلب موثر می باشد.

به عبارتی از سال 1402 تاثیر این امتحانات پایه دوازدهم ، 60 درصد قطعی خواهد شد یعنی سهم آموزش و پرورش به لحاظ سابقه تحصیلی 60 درصد و سهم کنکور سراسری 40 درصد می باشد.

با توجه به اهمیت ویژه دروس اختصاصی در کنکور 1402 ، منابع دروس تحصصی در هر پنج گروه آزمایشی (گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی و معارف اسلامی ، هنر و زبان های خارجی) معرفی خواهندشد .

منابع کنکور 1402 ریاضی

 • سر فصل های دروس اختصاصی برای گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1ریاضی
2فیزیک
3شیمی
 • در جدول زیر منابع دروس تخصصی کنکور ریاضی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درس نام کتابپایهسال چاپ
ریاضیهندسه (۱)
هندسه (۲)
هندسه (۳)
آمار و احتمال
حسابان (۱)
حسابان (۲)
ریاضیات گسسته
دهم
یازدهم
دوازدهم

یازدهم
یازدهم

دوازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401

1400
1400
1401

1401
فیزیکفیزیک (۱)
فیزیک (۲)
فیزیک (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
شیمیشیمی (۱)
شیمی (۲)
شیمی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401

منابع کنکور 1402 تجربی

 • سر فصل های دروس اختصاصی این رشته ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1زمین شناسی
2ریاضی
3زیست شناسی
4فیزیک
5شیمی
 • در جدول زیر منابع دروس تخصصی کنکور تجربی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درس نام کتابپایهسال چاپ
زمین شناسیزمین شناسییازدهم1400
ریاضیریاضی (۱)
ریاضی (۲)
ریاضی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
زیست شناسیزیست شناسی (۱)
زیست شناسی (۲)
زیست شناسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
فیزیکفیزیک (۱)
فیزیک (۲)
فیزیک (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
شیمیشیمی (۱)
شیمی (۲)
شیمی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401

منابع کنکور 1402 انسانی

 • سر فصل های دروس اختصاصی علوم انسانی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1ریاضی
2اقتصاد
3زبان و ادبیات فارسی
4زبان عربی
5تاریخ و جغرافیا
6علوم اجتماعی
7فلسفه و منطق
8روان شناسی
 • در جدول زیر منابع دروس تخصصی کنکور انسانی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درس نام کتابپایهسال چاپ
ریاضیریاضی و آمار (۱)
ریاضی و آمار (۲)
ریاضی و آمار (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
اقتصاداقتصاددهم1399
زبان و ادبیات فارسیعلوم و فنون ادبی (۱)
علوم و فنون ادبی (۲)
علوم و فنون ادبی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
تاریختاریخ (۱)
تاریخ (۲)
تاریخ (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
جغرافیاجغرافیای ایران
جغرافیا (۲)
جغرافیا (۳) کابردی
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
علوم اجتماعیجامعه شناسی (۱)
جامعه شناسی (۲)
جامعه شناسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
فلسفه فلسفه
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
یازدهم
دوازدهم
1400
1401
منطقمنطقدهم1399
روان شناسیروان شناسییازدهم1400

منابع کنکور 1402 هنر

 • سر فصل های دروس اختصاصی برای این گروه ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1 درک عمومی هنر
2درک عمومی ریاضی و فیزیک
3 ترسیم فنی
4 خلاقیت تصویری و تجسمی
5 خلاقیت نمایشی
6 خلاقیت موسیقی
7 خواص مواد
 • در جداول زیر منابع دروس تخصصی کنکور هنر 1402 را مشاهده می کنید :

منابع درس درک عمومی هنر  رشته هنر در کنکور سراسری 1402

نام درس رشته تحصیلیپایه تحصیلیسال چاپ
آشنایی با بناهای تاریخینقشه کشی معماریدهم1399
عکاسی 1سینما، نقاشی، گرافیکدهم1399
عکاسی 2گرافیکیازدهم1400
کارگاه طراحی نقوش سنتی 1صنایع دستی، چاپ، مرمت آثار فرهنگیدهم1399
آشنایی با صنایع دستی ایرانصنایع دستیدهم1399
پایه و اصول صفحه آراییگرافیکدوازدهم1401

منابع درس ترسیم فنی رشته هنر در کنکور سراسری 1402

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلیسال چاپ
ترسیم فنی و نقشه کشینقشه کشی معماریدهم1399
نقشه بردارینقشه کشی معماریدوازدهم1401
کاربرد رایانه در نقشه کشی معمارینقشه کشی معماریدوازدهم1401

منابع درس خلاقیت تصویری و تجسمی رشته هنر در کنکور سراسری 1402

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلیسال چاپ
طراحی 1سینما، نمایش، نقاشی، گرافیک، نقشه کشی معماریدهم1399
طراحی 2نقاشی و گرافیکیازدهم1400
حجم سازینقاشی و گرافیکدوازدهم1401
خط در گرافیکنقاشی و گرافیکدوازدهم1401
مبانی تصویر سازینقاشی و گرافیکدوازدهم1401
کارگاه نقاشینقاشی و گرافیکیازدهم1400
مبانی هنر های تجسمیسینمادهم1399
طراحی اندام و لباسطراحی و دوختیازدهم1400
حجم شناسی و ماکت شناسینقشه کشی معماریدوازدهم1401

منابع درس خلاقیت نمایشی رشته هنر در کنکور سراسری 1402

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلی سال چاپ
اصول و مبانی طراحی صحنهنمایشیازدهم 1400
اصول و مبانی ماسک و گریمنمایشدوازدهم 1401

منابع درس خلاقیت موسیقی رشته هنر در کنکور سراسری 1402

نام درس رشته تحصیلی پایه تحصیلی سال چاپ
سازشناسی ایرانیموسیقی جهانیدهم 1399
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 1 ( سازه های زهی ارشه ای )موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانیدهم 1399
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 1 ( سازه های بادی و ضربی )موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانییازدهم 1400
مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانیموسیقی و مبانی آهنگ سازی و موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانیدهم 1399

منابع درس خواص مواد رشته هنر در کنکور سراسری 1400

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلی سال چاپ
شناخت مواد و مصالحنقشه کشی معماریدهم 1399

منابع کنکور 1402 زبان

 • سر فصل های دروس اختصاصی برای گروه زبان ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1 زبان تخصصی ( انگلیسی ، فرانسه ، المانی )
 • در جداول زیر منابع دروس تخصصی کنکور زبان 1402 را مشاهده می کنید :

منابع درس زبان تخصصی انگلیسی رشته زبان های هارجی در کنکور سراسری 1402

مبحث منابع پیشنهادی
گرامرGrammar in use intermediate
گرامرکتاب گرامر تخصصی انتشارات خیلی سبز تالیف دکترعلیرضا جابری
واژگانEssential words for Toefl
واژگان Vocabulary Builder جلد 1 و 2
واژگان 504 (Mary Bromberg ) 
واژگان New bridging the gap انتشارات سازمان سنجش
واژگان Essential idioms in English (  Robert J. Dixon )
واژگان English Idioms In Use (Felicity O’Dell)
واژگان Oxford advanced learner’s dictionary
درک مطلب Longman Preparation Course for the TOEFL Test
درک مطلب Steps to understanding ( L.A. Hill – Oxford University Press )
درک مطلب کتاب درک مطلب به زبان ساده تالیف دکتر شهاب اناری و انتشارات گاج
منابع کلی کتاب زبان تخصصی انتشارات مبتکران  – شهاب اناری 
منابع کلی کتاب زبان تخصصی انتشارات شبقره – رضا کیاسالار

منابع درس زبان تخصصی آلمانی رشته زبان های هارجی در کنکور سراسری 1402

مبحث منابع پیشنهادی
گرامر Klipp und Klar: Ubungsgrammatik Grundstufe A1-B1
گرامرÜbungsgrammatik für die Mittelstufe (برای داوطلبی که ب2 را گذرانده ) : کتاب قرمز هوبر
گرامر die gelbe aktuell (برای داوطلبی که ب2 را گذرانده ) : کتاب زرد هوبر
واژگان großes übungsbuch Wortschatz : انتشارات هوبر 
واژگان Wortschatz und Grammatik B1 : انتشارات هوبر   
درک مطلب Lesen und Schreiben B1 : انتشارات هوبر
درک مطلب 1000deutsche redensarten : انتشارات Langenscheidt

منابع درس زبان تخصصی فرانسه رشته زبان های هارجی در کنکور سراسری 1402

مبحث منابع پیشنهادی
گرامر Nouvelle Grammaire du Francais : کتاب گرامر سوربُن   
گرامر Grammaire en dialogues
واژگان Vocabulaire progressif du francais  
واژگان mots absolument essentiels en Francais 504 : انتشارات زبان مهر  
درک مطلب dites-moi un peu
درک مطلب Comprehension Ecrite ( CLE انتشارات ) سطح 1 و 2 و 3 

خرید محصولات اوج یادگیری :

به منظور خرید محصولات و DVD های اوج یادگیری ، از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت اپلیکیشن اوج یادگیری :

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری :

لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری :

بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری

راه های ارتباطی اوج یادگیری :

اینستاگرام اوج یادگیری :abolfazlsharifi.ir@
کانال تلگرام اوج یادگیری :ojeyadgiritv2@
واتس اپ اوج یادگیری :09121964690
دفتر رسمی اوج یادگیری :02191304690

مطالب مرتبط
حذف دروس عمومی کنکور 1402
تغییرات کنکور 1402
مصوبات مهم در برگزاری کنکور 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *