لیست قیمت دوازدهم تجربی اوج یادگیری

لیست قیمت دوازدهم تجربی اوج یادگیری

با مفهومی شدن سوالات کنکور ، دانش آموزان برای موفقیت در کنکور ، نیاز به یادگیری مفهومی مباحث همراه با روش تست زنی دارند ، موسسه اوج یادگیری اقدام به ارائه منابع آموزش مفهومی مباحث همراه با روش تست زنی و جزوه تنظیم شده توسط استاد مدرس کرده است . در این نوشته لیست قیمت بسته های آموزشی دوازدهم تجربی اوج یادگیری و نحوه ثبت سفارش به طور کامل قرار دارد .

قیمت زیست دوازدهم تجربی اوج یادگیری

زیست دوازدهم اوج یادگیری توسط استاد مهدی شیخی ، عرفان پازوکی و محمد حسینی نیا تدریس می شود . شیوه تدریس استاد شیخی به صورتی است که مباحث را به طور کاملا مفهومی تدریس کرده و سپس روش تست زنی آن را آموزش می دهند .

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع زیست دوازدهمدکتر پازوکی۲۴۰
جمع بندی زیست دوازدهمدکتر پازوکی۱۰۰
روش تست زیست دوازدهمدکتر پازوکی۲۶۰
همایش زیست دوازدهمدکتر شیخی۲۵۵
خلاقیت زیست دوازدهمدکتر شیخی۳۴۵
خلاقیت زیست گیاهی دوازدهمحسینی نیا۱۰۰
قیدنامه زیست دوازدهمدکتر شیخی۸۰
سوالات احتمالی زیست دوازدهمحسینی نیا۸۰
سوالات احتمالی کنکوردکتر شیخی۱۶۰

قیمت شیمی دوازدهم تجربی اوج یادگیری

شیمی دوازدهم اوج یادگیری توسط مهندس عارف ربیعیان تدریس می شود .
استاد ربیعیان شیوه تدریس خاص خود را داشته و دانش آموزان با یادگیری تکنیک های تست زنی می توانند به درصد بالای درس شیمی در کنکور دست یابند .

عنوانمدرسقیمت
آموزش فصل اول شیمی دوازدهممهندس عارف ربیعیان۱۲۰
آموزش فصل اول شیمی دوازدهماستاد شایان یوسفی۲۰۰
آموزش فصل دوم شیمی دوازدهممهندس عارف ربیعیان۱۳۰
آموزش فصل سوم شیمی دوازدهممهندس عارف ربیعیان۱۲۰
تحلیل سوالات کنکور ۹۹مهندس عارف ربیعیان۱۲۰
روش تست زنی شیمی فصل ۱مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۲مهندس عارف ربیعیان۲۰۰
روش تست زنی شیمی فصل ۳مهندس عارف ربیعیان۱۶۰
روش تست زنی شیمی فصل ۴مهندس عارف ربیعیان۱۵۵
جمع بندی فصل ۱و۲ سال دوازدهممهندس عارف ربیعیان۱۶۰
جمع بندی فصل ۳و۴ سال دوازدهممهندس عارف ربیعیان۱۶۵
جمع بندی شیمی ۱۲ با سوالات احتمالیمهندس عارف ربیعیان۷۰
خلاقیت شیمی دوازدهم فصل ۱و۲مهندس عارف ربیعیان۹۰
روش تست زنی استوکیومتریمهندس عارف ربیعیان۷۰
روش تست زنی اسید و بازمهندس عارف ربیعیان۱۲۰

قیمت ریاضی دوازدهم تجربی اوج یادگیری

درس ریاضی و فیزیک دوازدهم اوج یادگیری توسط مهندس امیر مسعودی ، استاد با تجربه و با سابقه کشور تدریس می شود . استاد مسعودی مباحث را از صفر تا صد به صورت کاملا مفهومی آموزش می دهند و سپس روش تست زنی و حل مسائل در کمترین زمان ممکن را تدریس می کنند .

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع احتمال سه سالامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۹۵
خلاقیت احتمال دوازدهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال دوازدهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی تابع سه سالامیر مسعودی۱۳۰
روش تست زنی تابع دوازدهمامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی حد بی نهایتامیر مسعودی۸۵
روش تست زنی حد جامعامیر مسعودی۱۹۵
مشتق و کاربرد مشتق دوازدهمامیر مسعودی۲۶۰
روش تست زنی مثلثات سه سالامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی مثلثات دوازدهمامیر مسعودی۷۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۶۰
هندسه یازدهم و دوازدهمامیر مسعودی۱۷۰
جمعبندی هندسهامیر مسعودی۱۲۵
جمع بندی بسته ۵ ریاضیامیر مسعودی۲۲۰

قیمت فیزیک دوازدهم تجربی اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
روش تست زنی حرکت شناسیامیر مسعودی۱۳۰
روش تست زنی دینامیک دوازدهمامیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی نوسان دوازدهمامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی امواج دوازدهمامیر مسعودی۲۲۰
روش تست زنی اتمی و هسته ایامیر مسعودی۲۴۰

قیمت ادبیات دوازدهم اوج یادگیری

درس ادبیات فارسی اوج یادگیری ، توسط استاد سیروس ستارنژاد تدریس می شود . استاد ستار نژاد درس ادبیات را به بخش های آموزش جامع ، آرایه ، قرابت ، تاریخ ادبیات ، املا و واژگان و جمع بندی تقسیم و تدریس می کنند .

عنوانمدرسقیمت
جمع بندی ادبیات فارسیستارنژاد۱۴۰
روش تست زنی واژگان ستارنژادستارنژاد۱۲۰
خلاقیت زبان فارسی جامعستارنژاد۱۲۰
روش تست زنی ادبیات فارسی دوازدهمستارنژاد۱۸۰
آموزش قرابت معنایی منفیستارنژاد۱۱۰
روش تست زنی آرایهستارنژاد۱۲۰
روش تست زنی آرایه ادبیات نظام جدیداستاد احمدی۶۰
جمع بندی تاریخ ادبیات فارسی دوازدهماستاد احمدی۵۵
روش تست قرابت ادبیات فارسی دوازدهماستاد احمدی۵۰
سوالات احتمالی ادبیات کنکور نظام جدیدستارنژاد۷۰
جمع بندی سوالات احتمالی ادبیاتستارنژاد۱۴۵

قیمت دین و زندگی دوازدهم اوج یادگیری

درس دین و زندگی و عربی اوج یادگیری توسط استاد حسین احمدی تدریس می شود .

عنوانمدرسقیمت
آموزش دین و زندگی دوازدهمحسین احمدی۲۴۰
آموزش دین و زندگی دوازدهماستاد علیشاهی۲۰۰
کتاب دین و زندگی صد در صدسعید بدلی۱۰۰
روش تست زنی دین و زندگیحسین احمدی۲۴۰
جمع بندی دین و زندگی کنکورحسین احمدی۱۸۰
جمع بندی دین و زندگی کنکورسعید بدلی۲۷۰
کتاب دین و زندگی صد در صدسعید بدلی۱۰۰

قیمت زبان انگلیسی دوازدهم تجربی

زبان انگلیسی دوازدهم اوج یادگیری توسط دکتر امیر دانش زاده و حمید رضا محبوبی تدریس می شود .

عنوانمدرسقیمت
آموزش زبان انگلیسی درس اول و دومدانش زاده۱۶۰
روش تست زنی زبان انگلیسی دوازدهمدانش زاده۱۸۰
همایش زبان انگلیسی دوازدهمدانش زاده۱۰۰
جمع بندی زبان انگلیسی دوازدهمدانش زاده۱۰۰
یادیار سازی واژگاندانش زاده۸۰
آموزش زبان انگلیسی درس اول و دوممحبوبی۱۰۵
جمع بندی گرامر کنکورمحجوبی۷۵
جمع بندی کلوز تست کنکورمحجوبی۸۰
جمع بندی ریدینگ کنکورمحجوبی۱۰۰
جمع بندی واژگان کنکورمحجوبی۹۵

لیست قیمت عربی دوازدهم اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
آموزش عربی دوازدهمحسین احمدی۱۱۰
آموزش عربی دوازدهمسعید جوکار۱۰۰
خلاقیت عربی دوازدهمحسین احمدی۱۶۰
جمع بندی عربی کنکورحسین احمدی۱۲۰
درک مطلباستاد احمدی۱۳۰
روش تست زنی ترجمهاستاد احمدی۴۵
روش تست مبحث به مبحثاستاد احمدی۱۲۰
جمع بندی عربی کنکورسعید جوکار110

خرید بسته های آموزشی دوازدهم اوج یادگیری

برای خرید بسته های آموزشی دروس عمومی و اختصاصی دوازدهم اوج یادگیری می توانید اپلیکیشن رسمی اوج یادگیری را نصب کرده و بسته های مورد نیاز خود را تهیه نمایید
همچنین می توانید با مشاوران رسمی اوج یادگیری تماس گرفته و شماره حساب معتبر موسسه اوج یادگیری را دریافت نمایید .

شماره تماس جهت ارتباط با مشاوران رسمی اوج یادگیری : 02191304690 و 09121964690

مطالب مرتبط
قیمت محصولات اوج یادگیری
لیست قیمت یازدهم تجربی اوج یادگیری
لیست قیمت دهم تجربی اوج یادگیری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *