لیست رشته های کنکور ریاضی 1402

لیست رشته های کنکور ریاضی 1402

در این مطلب از سایت رسمی اوج یادگیری ، به معرفی لیست رشته های کنکور ریاضی 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با عنوان هر رشته در هر زیر گروه ارائه خواهیم داد .

در کنکور سراسری 1402 ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پرداند که به شرح زیر است :

ردیفرشته ی تحصیلی
1 گروه آزمایشی ریاضی و فنی
2 گروه آزمایشی علوم تجربی
3 گروه آزمایشی علوم انسانی و معارف اسلامی
4 گروه آزمایشی هنر
5 گروه آزمایشی زبان های خارجی

آزمون سراسری ریاضی دارای سه زیر گروه بوده که هر زیر گروه شامل رشته های دانشگاهی خاصی می شود .

در این مطلب قصد داریم که به معرفی جامع و کامل هر کدام از رشته ها در زیر گروه مربوط به خود یپردازیم .

افرادی که رویای مشاغل مهندسی و ریاضی و فیزیک را در سر می پرورانند ، علاقه زیادی به شرکت در کنکور ریاضی 1402 دارند .

این دسته از دانش اموزان و داوطلبان ، در گروه آزمایشی مروط به این رشته یعنی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ، شانس خود را برای ورود به دانشگاه های مهندسی و یا دانشگاه های صنعتی و فنی امتحان می کنند .

ضرایب دروس کنکور ریاضی 1402

آگاهی از ضرایب هر درس از این جهت حائز اهمیت است که می توانید در وقت و انرژی خود صرفه جویی کنید و زمان بیشتری را به مطالعه مباحث مرتبط با رشته ی مورد علاقه خود اختصاص دهید .

در آزمون سراسری 1402 ، دروس عمومی حذف خواهد .

توصیه ما این است که از ضرایب دروس عمومی کنکور 1402 نیز اطلاع داشته باشید چرا که تا زمان برگزاری کنکور 1402 ، ممکن است که تغییراتی در مصوبات سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ بدهد .

بنابراین آشنایی و آگاهی از ضرایب دروس عمومی کنکور 1402 ، در کنار اطلاع از ضرایب دروس اختصاصی برای شما سودمند واقع خواهد شد .

بنابراین در این مطلب از سایت رسمی اوج یادگیری ، علاوه بر معرفی ضرایب دروس کنکور 1402 در دروس اختصاصی ، ضرایب دروس عمومی آزمون سراسری 1402 را نیز معرفی خواهد شد .

  • ضرایب دروس عمومی کنکور ریاضی 1402 به شرح زیر است :
عنوان درسضریب
زبان و ادبیات فارسی۴
زبان عربی۲
دین و زندگی۳
زبان انگلیسی۲
  • ضرایب دروس اختصاصی کنکور ریاضی 1402 به شرح زیر است :
زیر گروهریاضیفیزیکشیمی
یک۴۳۲
دو۴۳۳
سه۳۲۳

زیر گروه های کنکور ریاضی 1402

رشته ریاضی دارای سه زیر گروه بوده ، در هر زیر گروه ، لیست رشته ها و ضرایب هر درس اختصاصی ، متفاوت است.

در ادامه این مطلب لیست رشته های کنکور ریاضی به تفکیک زیر گروه را قرار داده شده است .

  • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 1 : ریاضی : 4 فیزیک : 3 شیمی : 2
  • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 2 : ریاضی : 4 فیزیک : 3 شیمی : 3
  • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 3 : ریاضی : 2 فیزیک : 2 شیمی : 3

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور ریاضی 1402

دکترای پیوسته بیوتکنولوژیفقه و حقوق امامیعلوم کامپیوترتاریخ تمدن ملل اسلامیمهندسی ساخت و تولیدکاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی
دکترای پیوسته فیزیکفقه و حقوق حنفیعلوم مهندسیتربیت مروج سیاسیکاردانی  بهینه سازی مصرف انرژیکـاردانی جهـانگردی
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد فقه و حقوق شافعیمعماری داخلیحسابداریکاردانی بیمهکـاردانی حسـابداری
 آمارفقه و حقوق شافعیمهندسی اپتیک و لیزرحفاظت اطلاعاتکاردانی تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی سخت افزار کامپیوتر
آمار و سنجش آموزشی فقـه و مبـانی حقوق اسلامیمهندسی انرژیروانشناسیکاردانی تربیت معلم قرآن کریمکاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
 آموزش ابتداییفلسفه و حکمت اسلامیمهندسی برقریاضیات و کاربردهـا علوم انتظامیکاردانی علوم انتظامی
 آموزش ریاضیفلسفه و عرفان اسلامیمهندسی بهره برداری راه آهنزبـان و ادبیـات عربـیعلوم تربیتیکاردانی علوم ورزشی
آموزش علوم ورزشی فلسفه و کلام اسلامیمهندسی پزشکیشـیعه شناسـیعلوم سیاسیکاردانی فراوری مواد معدنی
آموزش فیزیکفناوری اطلاعات و ارتباطاتمهندسی تعمیر و نگهداری هواپیماضـد تروریسمکاردانی امور مالی و مالیاتیکاردانی فنـاوری اطلاعات و ارتباطات
آموزش کودکـان اسـتثناییفیزیکمهندسی حملونقل ریلیعلم اطلاعات و دانش شناسیفقه و حقوق اسلامیکاردانی فنی خط و ابنیه
ادیـان ومذاهب فیزیـک مهندسـی مهندسی خط و سازه های ریلیعلوم فنی امنیت کاردانی هتلداریکاردانی فنی کشتی
اقتصادگردشـگریمهندسی دریـا معارف اسلامیکاردانی آمارکاردانی مخابرات
الکترونیک و مخابرات دریاییمددکاری اجتماعیمهندسی دریانوردیمعارف اسلامی ـ تبلیغ و ارتباطاتکاردانی آموزش ریاضیکاردانی مخابرات هواپیما
امنیت اطلاعاتمدیریت اطلاعات و ارتباطاتمهندسی راه آهنمعارف اسلامی و اخلاقکاردانی آموزش و پرورش ابتداییکاردانی مدیریت بازرگـانی
امنیت اقتصادیمدیریت امور بانکیمهندسی شهرسازیمعارف اسلامی و ادیان ، معارف اسلامی تـاریخکاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعاتکـاردانی مـدیریت صنعتی
امنیت بین المللمدیریت امور گمرکیمهندسی صنایعمعـارف اسـلامی و علـوم تربیتیکاردانی امور بانکیکاردانی مدیریت گمرکی
امنیت نرممدیریت بازرگانیمهندسی کامپیوترمعارف اسلامی و علوم قرآنیکاردانی تعمیر و نگهداری هواپیماکاردانی مراقبت پرواز
ایمنی صنعتیمدیریت بازرگانیمهندسی کشـتیمعارف اسلامی و کلامکاردانی تکنولوژی آبیاریکاردانی معماری
پژوهشگری امنیتمـدیریت و بازرگـانی دریـاییمهندسی ماشین آلات دریاییمعارف اسلامی و مدیریتکاردانی امـور دولتیکاردانی معماری سنتی
پژوهشگری امنیتمربیگـری عقیـدتیمهندسی ماشین های ریلیمعارف اسلامی و مدیریتکاردانی امور فرهنگیکاردانی مکانیزاسیون کشاورزی
تاریخ اسـلاممطالعـات امنیتیمهندسی ماشین هـای صـنایع غـذاییعلـوم ورزشیعلوم قرآن و حدیث

لیست رشته های زیر گروه دو کنکور ریاضی 1402

شیمی کاربردی
شیمی محض
مهندسی ایمنی
مهندسی پلیمر
مهندسی شیمی
مهندسی معدن
مهندسی نفت
کاردانی فنی مواد

لیست رشته های زیر گروه سه کنکور ریاضی 1402

کاردانی الکترونیک هواپیمایی
کاردانی اویونیک هواپیما
کاردانی پالایش گاز
کاردانی شهرسازی
کاردانی فنی برق
کاردانی فنی جوشـکاری
کاردانی فنی صنایع
کاردانی فنی صنایع شیمیایی
کاردانی فنی عمران
کاردانی فنی عملیات پتروشیمی
کاردانی فنی معدن
کاردانی فنی مکانیک

در صورت داشتن هر گونه پرسش در رابطه با لیست رشته های کنکور ریاضی 1402 با ما در ارتباط باشید .

خرید محصولات اوج یادگیری :

به منظور خرید محصولات و DVD های اوج یادگیری ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

  • دریافت اپلیکیشن اوج یادگیری :

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری :

لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری

  • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری :

بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری

راه های ارتباطی اوج یادگیری :

اینستاگرام اوج یادگیری :abolfazlsharifi.ir@
کانال تلگرام اوج یادگیری :ojeyadgiritv2@
واتس اپ اوج یادگیری :09121964690
دفتر رسمی اوج یادگیری :02191304690

مطالب مرتبط
صفر تا صد کنکور ریاضی 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *