لیست رشته های کنکور تجربی 1402

لیست رشته های کنکور تجربی 1402

در این مطلب از سایت رسمی اوج یادگیری ، به معرفی لیست رشته های کنکور تجربی 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با عنوان هر رشته در هر زیر گروه ارائه خواهیم داد .

در کنکور سراسری 1402 ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پرداند که به شرح زیر است :

ردیفرشته ی تحصیلی
1 گروه آزمایشی ریاضی و فنی
2 گروه آزمایشی علوم تجربی
3 گروه آزمایشی علوم انسانی و معارف اسلامی
4 گروه آزمایشی هنر
5 گروه آزمایشی زبان های خارجی

افرادی که رویای رشته های پزشکی و پرستاری و داروسازی و … را در سر می پرورانند ، علاقه زیادی به شرکت در کنکور تجربی 1402 دارند .

این دسته از دانش اموزان و داوطلبان ، در گروه آزمایشی مروط به این رشته یعنی رشته علوم تجربی ، شانس خود را برای ورود به دانشگاه های علوم پزشکی امتحان می کنند .

ضرایب دروس کنکور تجربی 1402

آگاهی از ضرایب هر درس از این جهت حائز اهمیت است که می توانید در وقت و انرژی خود صرفه جویی کنید و زمان بیشتری را به مطالعه مباحث مرتبط با رشته ی مورد علاقه خود اختصاص دهید .

در آزمون سراسری 1402 ، دروس عمومی حذف خواهد .

توصیه ما این است که از ضرایب دروس عمومی کنکور 1402 نیز اطلاع داشته باشید چرا که تا زمان برگزاری کنکور 1402 ، ممکن است که تغییراتی در مصوبات سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ بدهد .

بنابراین آشنایی و آگاهی از ضرایب دروس عمومی کنکور 1402 ، در کنار اطلاع از ضرایب دروس اختصاصی برای شما سودمند واقع خواهد شد .

بنابراین در این مطلب از سایت رسمی اوج یادگیری ، علاوه بر معرفی ضرایب دروس کنکور 1402 در دروس اختصاصی ، ضرایب دروس عمومی آزمون سراسری 1402 را نیز معرفی خواهد شد .

  • ضرایب دروس عمومی کنکور تجربی 1402 به شرح زیر است :
عنوان درسضریب
زبان و ادبیات فارسی۴
زبان عربی۲
دین و زندگی۳
زبان انگلیسی۲
  • ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی 1402 به شرح زیر است :
زیر گروهزمین شناسیریاضیزیست شناسی فیزیکشیمی
یک۰۲۴۲۳
دو۱۳۴۲۴
سه۴۳۲۲۲
چهار۱۴۲۳۲
پنج۱۳۲۲۲

زیر گروه های کنکور تجربی 1402

رشته تجربی دارای پنج زیر گروه بوده ، در هر زیر گروه ، لیست رشته ها و ضرایب هر درس اختصاصی ، متفاوت است.

در این مطلب لیست رشته های کنکور تجربی به تفکیک زیر گروه را قرار داده شده است .

  • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 1 : زمین شناسی : 0 / ریاضی : 2 / زیست شناسی : 4 / فیزیک : 2 / شیمی : 3
  • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 2 : زمین شناسی : 1 / ریاضی : 3 / زیست شناسی : 4 / فیزیک : 2 / شیمی : 4
  • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 3 : زمین شناسی : 4 / ریاضی : 3 / زیست شناسی : 2 / فیزیک : 2 / شیمی : 2
  • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 4 : زمین شناسی : 1 / ریاضی : 4 / زیست شناسی : 2 / فیزیک : 3 / شیمی : 2
  • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 5 : زمین شناسی : 1 / ریاضی : 3 / زیست شناسی : 2 / فیزیک : 2 / شیمی : 2

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور تجربی 1402

اتاق عملعلوم و صنایع غذایی
اعضای مصنوعیفیزیوتراپی
بهداشت و بازرسی گوشتکاردانی بهداشت حرفه ای
بهداشت مواد غذائی ، بینایی سنجیکاردانی بهداشت محیط
پرستاریکاردانی ساخت پروتزهای دندانی
پزشکیکاردانی تکنولوژی ( رادیوتراپی )
دبیری زیست شناسیکاردانی فوریت های پزشکی
دکترای پیوسته بیوتکنولوژیکاردانی مامایی
دندانپزشکیکاردرمانی
روانشناسیکارشناسی بهداشت محیط
زیست شناسیکارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی ( رادیوتراپی )
زیست شناسی سلولی مولکولیکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی ( رادیولوژی )
شنوایی شناسیکارشناسی ساخت پروتزهای دندانی
علوم تغذیهمامایی
هوشبریبینایی سنجی

لیست رشته های زیر گروه دو کنکور تجربی 1402

داروسازی
بهداشت عمومی
 آموزش شیمی
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها
شیمی کاربردی
شیمی محـض
فنـاوری اطلاعات سلامت
مهندسی بهداشت حرفه ای
مهندسی بهداشت محیط
کاردانی بهداشت حرفه ای

لیست رشته های زیر گروه سه کنکور تجربی 1402

اقیانوس شناسی
زمین شناسی

لیست رشته های زیر گروه چهار کنکور تجربی 1402

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشادفناوری اطلاعات و ارتباطات
ادیان و مذاهب ، اقتصادمدیریت صـنعتی
تاریخ اسلاممدیریت فرهنگی هنری
حسابداریمدیریت کسب وکارهای کوچک
زبـان و ادبیـات عربـیمدیریت مالی
شـیعه شناسـیمدیریت و بازرگانی دریایی
علم اطلاعات و دانش شناسیمعارف اسلامی
علوم انتظامی تبلیغ و ارتباطات
 علوم قرآن و حدیثکاردانی امور بانکی
فقه و حقوق اسلامیکاردانی بیمه
فقه و حقوق حنفیکاردانی امور دولتی
فقه و مبانی حقوق اسلامیکاردانی امور فرهنگی
فلسفه و حکمت اسلامیکاردانی امور مالی و مالیاتی
فلسفه و کلام اسلامیکاردانی تربیـت مبلـغ قـرآن کـریم
گردشـگریکاردانی جهانگردی
مدیریت اطلاعات و ارتباطاتکاردانی حسابداری
مدیریت امور بانکیکاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
مدیریت امور گمرکیکاردانی علوم انتظامی
مدیریت بازرگانیکاردانی مدارک پزشکی
مدیریت بیمهکاردانی مدیریت بازرگانی
مدیریت بیمه اکوکاردانی مدیریت صنعتی
مدیریت دولتیکاردانی مدیریت گمرکی
کاردانی هتلداری 

لیست رشته های زیر گروه پنج کنکور تجربی 1402

آموزش علوم ورزشی کتابداری در شاخه پزشکی
 امنیت اطلاعات گیـاهپزشـکی
امنیت بین المللمددکاری اجتماعی
امنیت نرم ، پژوهشگری امنیتمدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 پژوهشگری امنیتمربیگری عقیـدتی
تربیت مروج سیاسیمطالعـات امنیتـی
 تـرویج و آمـوزش کشـاورزی پایدارمهندسـی تولیـد و ژنتیـک گیـاهی
حفاظت اطلاعات ، ضد تروریسممهندسـی صـنایع چـوب و  فرآورده های سلولزی
علوم سیاسیمهندسی صنایع مبلمان
علوم فنی امنیتمهندسی طبیعت
علوم ورزشیمهندسی فضای سبز
علوم و مهندسی باغبـانیکاردانی امور اراضی
علـوم و مهندسـی جنگـلکاردانی امور زراعی و باغی
علـوم و مهندسی خاککاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
علوم و مهندسی شیلاتکـاردانی تکنولـوژی تولیـدات گیـاهی
 علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی )کـاردانی تکنولـوژی جنگلداری
علوم و مهندسی محیط زیستکاردانی تکنولوژی چوب
کاردانی تکنولوژی صنایع غذاییکاردانی تکنولوژی شیلات
کـاردانی تکنولـوژی مرتـع و آبخیز داریکاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی تولید و فراوری خرما کاردانی پرورش اسب
کاردانی پرورش زنبورعسـلکـاردانی تولیـد و بهـرهبـرداری از گیاهان دارویی و معطر
کاردانی علوم ورزشی

در صورت داشتن هر گونه پرسش در رابطه با لیست رشته های کنکور ریاضی 1402 با ما در ارتباط باشید .

خرید محصولات اوج یادگیری :

به منظور خرید محصولات و DVD های اوج یادگیری ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

  • دریافت اپلیکیشن اوج یادگیری :

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

  • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری :

لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری

  • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری :

بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری

راه های ارتباطی اوج یادگیری :

اینستاگرام اوج یادگیری :abolfazlsharifi.ir@
کانال تلگرام اوج یادگیری :ojeyadgiritv2@
واتس اپ اوج یادگیری :09121964690
دفتر رسمی اوج یادگیری :02191304690

مطالب مرتبط
صفر تا صد کنکور تجربی 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *