لیست رشته های کنکور انسانی 1402

لیست رشته های کنکور انسانی 1402

در این مطلب از سایت رسمی اوج یادگیری ، به معرفی لیست رشته های کنکور انسانی 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با عنوان هر رشته در هر زیر گروه ارائه خواهیم داد .

در کنکور سراسری 1402 ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پرداند که به شرح زیر است :

ردیفرشته ی تحصیلی
1 گروه آزمایشی ریاضی و فنی
2 گروه آزمایشی علوم تجربی
3 گروه آزمایشی علوم انسانی و معارف اسلامی
4 گروه آزمایشی هنر
5 گروه آزمایشی زبان های خارجی

افراد علاقه مند به رشته های روانشناسی ، حقوق ، دبیری و سایر رشته های مرتبط با علوم انسانی ، با ورود به رشته انسانی آرزوهای خود را محقق می سازند .

از انجایی که این رشته مرتبط با علوم انسانی است داشتن مهارت هایی مثل حافظه قوی باید سخنوری قوی ، روابط عمومی بالا و مهارت‎‌های ارتباطی لازم و ضروری به نظر می رسد .

ضرایب دروس کنکور انسانی 1402

آگاهی از ضرایب هر درس از این جهت حائز اهمیت است که می توانید در وقت و انرژی خود صرفه جویی کنید و زمان بیشتری را به مطالعه مباحث مرتبط با رشته ی مورد علاقه خود اختصاص دهید .

در آزمون سراسری 1402 ، دروس عمومی حذف خواهد .

توصیه ما این است که از ضرایب دروس عمومی کنکور 1402 نیز اطلاع داشته باشید چرا که تا زمان برگزاری کنکور 1402 ، ممکن است که تغییراتی در مصوبات سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ بدهد .

بنابراین آشنایی و آگاهی از ضرایب دروس عمومی کنکور 1402 ، در کنار اطلاع از ضرایب دروس اختصاصی برای شما سودمند واقع خواهد شد .

بنابراین در این مطلب از سایت رسمی اوج یادگیری ، علاوه بر معرفی ضرایب دروس کنکور 1402 در دروس اختصاصی ، ضرایب دروس عمومی آزمون سراسری 1402 را نیز معرفی خواهد شد .

 • ضرایب دروس عمومی کنکور انسانی 1402 به شرح زیر است :
عنوان درسضریب
زبان و ادبیات فارسی۴
زبان عربی۲
دین و زندگی۳
زبان انگلیسی۲
 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی 1402 به شرح زیر است :
زیر گروهریاضیاقتصادزبان و ادبیات فارسیعربی تاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی 
یک۲۱۴۴۱۱۳۱
دو۴۲۲۱۱۳۱۲
سه۴۳۲۱۱۲۱۱
چهار۳۲۲۱۳۲۲۳
پنج۳۲۲۱۱۳۳۳

زیر گروه های کنکور انسانی 1402

رشته انسانی دارای پنج زیر گروه بوده ، در هر زیر گروه ، لیست رشته ها و ضرایب هر درس اختصاصی ، متفاوت است.

در این مطلب لیست رشته های کنکور انسانی به تفکیک زیر گروه را قرار داده شده است .

 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 1 :
  ریاضی : 2 / اقتصاد : 1 / ادبیات فارسی : 4 / عربی : 4 / علوم اجتماعی : 1 / فلسفه و منطق : 3 / روانشناسی : 1
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 2 :
  ریاضی : 4 / اقتصاد : 2 / ادبیات فارسی : 2 / عربی : 1 / علوم اجتماعی : 3 / فلسفه و منطق : 1 / روانشناسی : 2
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 3 :
  ریاضی : 4 / اقتصاد : 3 / ادبیات فارسی : 2 / عربی : 1 / علوم اجتماعی : 2 / فلسفه و منطق : 1 / روانشناسی : 1
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 4 :
  ریاضی : 3 / اقتصاد : 2 / ادبیات فارسی : 2 / عربی : 1 / علوم اجتماعی : 2 / فلسفه و منطق : 2 / روانشناسی : 3
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 5 :
  ریاضی : 3 / اقتصاد : 2 / ادبیات فارسی : 2 / عربی : 1 / علوم اجتماعی : 3فلسفه و منطق : 3 / روانشناسی : 3

لیست رشته های زیر گروه یک کنکور انسانی 1402

کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضاییزبـان و ادبیـات کـردیمعارف اسلامی
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشادشـیعه شناسیمعارف اسلامی ـ تبلیغ و ارتباطات
کارشناسی ارشد پیوسـته معـارف اسـلامی و حقوقعلوم قرآن و حدیثمعارف اسلامی و اخلاق
آموزش الهیات و معارف اسلامیعلوم قضاییمعـارف اسـلامی و ادیـان
آموزش زبان و ادبیات عربیفرهنگ و معارف اسلامیمعـارف اسلامی و تاریخ
آموزش زبان و ادبیات فارسیفقه و حقوق اسلامیمعارف اسلامی  و علوم تربیتی
ادیان و مذاهب ، ادیان و عرفانفقه شافعیمعارف اسلامی و علوم قرآنی
ایرانشناسـیفقه و حقوق امامیمعارف اسلامی و کلام
تاریخ تمدن ملل اسلامیفقه و حقوق حنفـیمعارف اسلامی و مدیریت
تربیت مروج سیاسیفقـه و حقـوق شافعیکاردانی آموزش دینی و عربی
زبان و ادبیات ترکی آذریفقه و حقوق مذاهب اسلامیکاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عربیفقه و مبانی حقوق اسلامیکاردانی امور تربیتی
زبان و ادبیـات فارسـیفلسفهکاردانی امور دولتـی
مترجمـی زبان عربیفلسفه و حکمت اسلامیکـاردانی تربیـت مبلـغ قـرآن کریم
مطالعات امنیتیفلسفه و کـلام اسـلامیکاردانی حقوق قضایی

لیست رشته های زیر گروه دو کنکور انسانی 1402

امنیت اطلاعاتحفاظت اطلاعات
زبان و ادبیات فارسیضد تروریسم
امنیت نرمعلوم فنی امنیت
پژوهشـگری امنیـتمدد کاری اجتماعی
جامعـه شناسـیکاردانی آموزش مطالعات اجتماعی
برنامه ریزی اجتماعی و تعاونمردم شناسی
آموزش علوم اجتماعیروزنامه نگاری

لیست رشته های زیر گروه سه کنکور انسانی 1402

اقتصادمـدیریت فرهنگـی هنـری
امنیت اقتصادیمـدیریت کسب و کارهای کوچک
حسابداریمدیریت مالی
فناوری اطلاعات و ارتباطاتمدیریت و بازرگانی دریایی
گردشگریمطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات و ارتباطاتهتلداری
مـدیریت امـور بانکیکاردانی اشتغال
مدیریت امور گمرکیکاردانی اقتصاد کار و بهره وری
مدیریت بازرگانیکاردانی امور بانکی
مدیریت بیمهکاردانی امور فرهنگی
مـدیریت بیمـه اکـوکاردانی امور مالی و مالیاتی
مـدیریت دولتـیکاردانی بیمه
مـدیریت صـنعتیکاردانی جهانگردی
کاردانی مدیریت صنعتیکاردانی حسابداری
کاردانی مدیریت گمرکیکاردانی روابط کار
کاردانی هتلداریکاردانی مدیریت بازرگانی

لیست رشته های زیر گروه چهار کنکور انسانی 1402

آمار
آموزش تاریخ
آموزش جغرافیا
باستان شناسی
تاریخ
تاریخ اسلام
جغرافیا
زبان شناسی
علوم انتظامی
کاردانی باستان شناسی

لیست رشته های زیر گروه پنج کنکور انسانی 1402

آموزش ابتدایی
آموزش راهنمایی و مشاوره
آموزش علوم ورزشی
آموزش کودکان استثنایی
روانشناسی
علم اطلاعات و دانش شناسـی
علوم تربیتی
علوم ورزشی
مشاوره
مطالعات خانواده
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
کاردانی آموزش وپرورش کودکان استثنایی
کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسـی
کـاردانی علـوم ورزشـی
کاردانی مربی کودک

در صورت داشتن هر گونه پرسش در رابطه با لیست رشته های کنکور انسانی 1402 با ما در ارتباط باشید .

خرید محصولات اوج یادگیری :

به منظور خرید محصولات و DVD های اوج یادگیری ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت اپلیکیشن اوج یادگیری :

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری :

لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری :

بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری

راه های ارتباطی اوج یادگیری :

اینستاگرام اوج یادگیری :abolfazlsharifi.ir@
کانال تلگرام اوج یادگیری :ojeyadgiritv2@
واتس اپ اوج یادگیری :09121964690
دفتر رسمی اوج یادگیری :02191304690

مطالب مرتبط
صفر تا صد کنکور انسانی 1402

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *