ضرایب دروس کنکور 1402

ضرایب دروس کنکور 1402

در این مطلب اطلاعات جامع و مفیدی را در رابطه با صفر تا صد ضرایب دروس کنکور 1402 در هر پنج گروه آزمایشی ارائه خواهیم داد.

در کنکور سراسری 1402 ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پرداند که به شرح زیر است :

ردیفرشته ی تحصیلی
1 گروه آزمایشی ریاضی و فنی
2 گروه آزمایشی علوم تجربی
3 گروه آزمایشی علوم انسانی و معارف اسلامی
4 گروه آزمایشی هنر
5 گروه آزمایشی زبان های خارجی

آگاهی از ضرایب هر درس از این جهت حائز اهمیت است که می توانید در وقت و انرژی خود صرفه جویی کنید و زمان بیشتری را به مطالعه مباحث مرتبط با رشته ی مورد علاقه خود اختصاص دهید .

در ادامه مطلب ضرایب دروس عمومی و اختصاصی و کنکور 1402 و همچنین رشته های تحصیلی مرتبط با هر یک از زیر گروه ها را عنوان خواهیم کرد .

ضرایب دروس عمومی کنکور 1402

در این مطلب ضرایب دروس عمومی کنکور 1402 را در دروس اختصاصی و عمومی معرفی خواهیم کرد .

اما ذکر این نکته لازم است که در آزمون سراسری 1402 ، دروس عمومی حذف خواهد .

توصیه ما این است که از ضرایب دروس عمومی کنکور 1402 نیز اطلاع داشته باشید چرا که تا زمان برگزاری کنکور 1402 ، ممکن است که تغییراتی در مصوبات سازمان سنجش و شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ بدهد .

بنابراین آشنایی و آگاهی از ضرایب دروس عمومی کنکور 1402 ، در کنار اطلاع از ضرایب دروس اختصاصی برای شما سودمند واقع خواهد شد .

بنابراین در این مطلب از سایت رسمی اوج یادگیری ، علاوه بر معرفی ضرایب دروس کنکور 1402 در دروس اختصاصی ، ضرایب دروس عمومی آزمون سراسری 1402 را نیز معرفی خواهد شد .

جهت دریافت اطلاع بیشتر در رابطه با حذف دروس عمومی کنکور 1402 ، توصیه می شود که مطلب زیر را با دقت مطالعه فرمایید :

حذف دروس عمومی از کنکور 1402

همان طور که بیان شد ، علی رغم حذف دروس عمومی از کنکور 1402 ، در این مطلب ضرایب دروس عمومی معرفی خواهد شد چرا که آگاهی از آن ها به سود شما خواهد بود .

دروس عمومی در بین همه پنج گروه آزمایشی شرکت کننده در آزمون سراسری 1402 (گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی ، علوم انسانی و معارف اسلامی ، هنر و زبان های خارجی) مشترک می باشد.

این دروس شامل مواد زیر است :

 • سر فصل های دروس عمومی برای تمامی گروه آزمایشی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1زبان و ادبیات فارسی
2زبان عربی
3دین و زندگی
4زبان انگلیسی
 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات عمومی کنکور 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
زبان و ادبیات فارسی۱ تا ۲۵۲۵۱۸ دقیقه
زبان عربی۲۶ تا ۵۰۲۵۲۰ دقیقه
دین و زندگی۵۱ تا ۷۵۲۵۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی۷۶ تا ۱۰۰۲۵۲۰ دقیقه
مجموع سوالات عمومیاز ۱ تا ۱۰۰۱۰۰۷۵ دقیقه
 • ضرایب دروس عمومی کنکور 1402 به شرح زیر است :
عنوان درسضریب
زبان و ادبیات فارسی۴
زبان عربی۲
دین و زندگی۳
زبان انگلیسی۲

ضرایب دروس اختصاصی کنکور 1402

در این قسمت ضرایب دروس اختصاصی مرتبط با هر رشته را مشاهده میکنید :

رشته ریاضی :

رشته ریاضی دارای سه زیر گروه بوده ، در هر زیر گروه ، لیست رشته ها و ضرایب هر درس اختصاصی ، متفاوت است.

در این مطلب لیست رشته های کنکور ریاضی به تفکیک زیر گروه را قرار داده شده است .

 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 1 : ریاضی : 4 فیزیک : 3 شیمی : 2
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 2 : ریاضی : 4 فیزیک : 3 شیمی : 3
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 3 : ریاضی : 2 فیزیک : 2 شیمی : 3

رشته تجربی :

رشته تجربی دارای پنج زیر گروه بوده ، در هر زیر گروه ، لیست رشته ها و ضرایب هر درس اختصاصی ، متفاوت است.

در این مطلب لیست رشته های کنکور تجربی به تفکیک زیر گروه را قرار داده شده است .

 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 1 : زمین شناسی : 0 / ریاضی : 2 / زیست شناسی : 4 / فیزیک : 2 / شیمی : 3
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 2 : زمین شناسی : 1 / ریاضی : 3 / زیست شناسی : 4 / فیزیک : 2 / شیمی : 4
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 3 : زمین شناسی : 4 / ریاضی : 3 / زیست شناسی : 2 / فیزیک : 2 / شیمی : 2
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 4 : زمین شناسی : 1 / ریاضی : 4 / زیست شناسی : 2 / فیزیک : 3 / شیمی : 2
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 5 : زمین شناسی : 1 / ریاضی : 3 / زیست شناسی : 2 / فیزیک : 2 / شیمی : 2

رشته انسانی :

رشته انسانی دارای پنج زیر گروه بوده ، در هر زیر گروه ، لیست رشته ها و ضرایب هر درس اختصاصی ، متفاوت است.

در این مطلب لیست رشته های کنکور انسانی به تفکیک زیر گروه را قرار داده شده است .

 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 1 :
  ریاضی : 2 / اقتصاد : 1 / ادبیات فارسی : 4 / عربی : 4 / علوم اجتماعی : 1 / فلسفه و منطق : 3 / روانشناسی : 1
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 2 :
  ریاضی : 4 / اقتصاد : 2 / ادبیات فارسی : 2 / عربی : 1 / علوم اجتماعی : 3 / فلسفه و منطق : 1 / روانشناسی : 2
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 3 :
  ریاضی : 4 / اقتصاد : 3 / ادبیات فارسی : 2 / عربی : 1 / علوم اجتماعی : 2 / فلسفه و منطق : 1 / روانشناسی : 1
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 4 :
  ریاضی : 3 / اقتصاد : 2 / ادبیات فارسی : 2 / عربی : 1 / علوم اجتماعی : 2 / فلسفه و منطق : 2 / روانشناسی : 3
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 5 :
  ریاضی : 3 / اقتصاد : 2 / ادبیات فارسی : 2 / عربی : 1 / علوم اجتماعی : 3فلسفه و منطق : 3 / روانشناسی : 3

رشته هنر :

رشته هنر دارای پنج زیر گروه بوده ، در هر زیر گروه ، لیست رشته ها و ضرایب هر درس اختصاصی ، متفاوت است.

در این مطلب لیست رشته های کنکور هنر به تفکیک زیر گروه را قرار داده شده است .

 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 1 :
  درک عمومی هنر : 4 / درک عمومی ریاضی و فیزیک : 1 / ترسیم فنی : 1 / خلاقیت تصویری و جسمی : 4 / خلاقیت نمایشی : 1 / خلاقیت موسیقی : 1 / خواص مواد : 1
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 2 :
  درک عمومی هنر : 3 / درک عمومی ریاضی و فیزیک : 3 / ترسیم فنی : 2 / خلاقیت تصویری و جسمی : 4 / خلاقیت نمایشی : 1 / خلاقیت موسیقی : 1 / خواص مواد : 1
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 3 :
  درک عمومی هنر : 3 / درک عمومی ریاضی و فیزیک : 1 / ترسیم فنی : 2 / خلاقیت تصویری و جسمی : 2 / خلاقیت نمایشی : 1 / خلاقیت موسیقی : 1 / خواص مواد : 1
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 4 :
  درک عمومی هنر : 3 / درک عمومی ریاضی و فیزیک : 1 / ترسیم فنی : 1 / خلاقیت تصویری و جسمی : 2 / خلاقیت نمایشی : 4 / خلاقیت موسیقی : 1 / خواص مواد : 1
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 5 :
  درک عمومی هنر : 3 / درک عمومی ریاضی و فیزیک : 1 / ترسیم فنی : 1 / خلاقیت تصویری و جسمی : 1 / خلاقیت نمایشی : 1 / خلاقیت موسیقی : 4 / خواص مواد : 1

رشته زبان :

رشته زبان دارای پچهار زیر گروه بوده ، در هر زیر گروه ، لیست رشته ها و ضرایب هر درس اختصاصی ، متفاوت است.

در این مطلب لیست رشته های کنکور زبان به تفکیک زیر گروه را قرار داده شده است .

 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 1 :
  زبان تخصصی انگلیسی : 4 / زبان تخصصی آلمانی : 0 / زبان تخصصی فرانسه : 0
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 2 :
  زبان تخصصی انگلیسی : 0 / زبان تخصصی آلمانی : 4 / زبان تخصصی فرانسه : 0
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 3 :
  زبان تخصصی انگلیسی : 0 / زبان تخصصی آلمانی : 0 / زبان تخصصی فرانسه : 4
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 4 :
  زبان تخصصی انگلیسی : 0 / زبان تخصصی آلمانی : 0 / زبان تخصصی فرانسه : 0

ضرایب کنکور 1402 ریاضی

 • سر فصل های دروس اختصاصی برای گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1ریاضی
2فیزیک
3شیمی
 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور ریاضی 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
ریاضی۱۰۱ تا ۱۵۵۵۵۸۵ دقیقه
فیزیک۱۵۶ تا ۲۰۰۴۵۵۵ دقیقه
شیمی۲۰۱ تا ۲۳۵۳۵۳۵ دقیقه
مجموع سوالات اختصاصی رشته ریاضیاز ۱۰۱ تا ۲۳۵۱۳۵۱۷۵ دقیقه
 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور ریاضی 1402 به شرح زیر است :
زیر گروهریاضیفیزیکشیمی
یک۴۳۲
دو۴۳۳
سه۳۲۳

ضرایب کنکور 1402 تجربی

 • سر فصل های دروس اختصاصی این رشته ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1زمین شناسی
2ریاضی
3زیست شناسی
4فیزیک
5شیمی
 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور تجربی 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
زمین شناسی۱۰۱ تا ۱۲۵۲۵۲۰ دقیقه
ریاضی۱۲۶ تا ۱۵۵۳۰۴۷ دقیقه
زیست شناسی۱۵۶ تا ۲۰۵۵۰۳۶ دقیقه
فیزیک۲۰۶ تا ۲۳۵۳۰۳۷ دقیقه
شیمی۲۳۶ تا ۲۷۰۳۵۳۵ دقیقه
مجموع سوالات اختصاصی رشته تجربیاز ۱۰۱ تا ۲۷۰۱۷۵۱۷۵ دقیقه
 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی 1402 به شرح زیر است :
زیر گروهزمین شناسیریاضیزیست شناسی فیزیکشیمی
یک۰۲۴۲۳
دو۱۳۴۲۴
سه۴۳۲۲۲
چهار۱۴۲۳۲
پنج۱۳۲۲۲

ضرایب کنکور 1402 انسانی

 • سر فصل های دروس اختصاصی علوم انسانی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1ریاضی
2اقتصاد
3زبان و ادبیات فارسی
4زبان عربی
5تاریخ و جغرافیا
6علوم اجتماعی
7فلسفه و منطق
8روان شناسی
 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور انسانی 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درس شماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
ریاضی۱۰۱ تا ۱۲۰۲۰۲۵
اقتصاد۱۲۱ تا ۱۳۰۱۵۱۰
زبان و ادبیات فارسی۱۳۱ تا ۱۶۰۳۰۳۰
عربی۱۶۱ تا ۱۸۰۲۰۲۰
تاریخ و جغرافیا۱۸۱ تا ۲۱۰۳۰۲۵
علوم اجتماعی۲۱۱ تا ۲۳۰۲۰۲۰
فلسفه و منطق۲۳۱ تا ۲۵۵۲۵۲۵
روان شناسی۲۵۶ تا ۲۷۵۲۰۱۵
مجموع سوالات اختصاصی رشته انسانیاز ۱۰۱ تا ۲۷۵۱۸۰۱۶۵

ضرایب دروس اختصاصی کنکور 1402 ( رشته انسانی )

 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی 1402 به شرح زیر است :
زیر گروهریاضیاقتصادزبان و ادبیات فارسیعربی تاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی 
یک۲۱۴۴۱۱۳۱
دو۴۲۲۱۱۳۱۲
سه۴۳۲۱۱۲۱۱
چهار۳۲۲۱۳۲۲۳
پنج۳۲۲۱۱۳۳۳

ضرایب کنکور 1402 هنر

 • سر فصل های دروس اختصاصی برای این گروه ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1 درک عمومی هنر
2درک عمومی ریاضی و فیزیک
3 ترسیم فنی
4 خلاقیت تصویری و تجسمی
5 خلاقیت نمایشی
6 خلاقیت موسیقی
7 خواص مواد
 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور هنر 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درس شماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
درک عمومی هنر ۱۰۱ تا ۱۳۰۳۰۲۵
درک عمومی ریاضی و فیزیک ۱۳۱ تا ۱۶۰۳۰۴۰
ترسیم فنی ۱۶۱ تا ۱۸۰۲۰۲۶
خلاقیت تصویری و تجسمی ۱۸۱ تا ۲۰۰۲۰۲۴
خلاقیت نمایشی ۲۰۱ تا ۲۲۰۲۰۱۳
خلاقیت موسیقی ۲۲۱ تا ۲۴۰۲۰۲۰
خواص مواد ۲۴۱ تا ۲۶۰۲۰۱۷
مجموع سوالات اختصاصی رشته هنراز ۱۰۱ تا ۲۶۰۱۶۰۱۶۵
 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور هنر 1402 به شرح زیر است :
زیر گروه درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری و تجسمی   خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی   خواص مواد
یک۴۱۱۴۱۱۱
دو۳۳۲۴۱۱۱
سه۳۱۲۲۱۱۱
چهار۳۱۱۲۴۱۱
پنج۳۱۱۱۱۴۱

ضرایب کنکور 1402 زبان

 • سر فصل های دروس اختصاصی برای گروه زبان ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1 زبان تخصصی ( انگلیسی ، فرانسه ، المانی )
 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور زبان 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
زبان تخصصی ( انگلیسی ، فرانسه ، المانی )۱۰۱ تا ۱۷۰۷۰۱۰۵ دقیقه
 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور زبان 1402 به شرح زیر است :
زیر گروهزبان تخصصی انگلیسیزبان تخصصی آلمانیزبان تخصصی فرانسه 
یک۴۰۰
دو۰۴۰
سه۰۰۴
چهار۰۰۰

خرید محصولات اوج یادگیری :

به منظور خرید محصولات و DVD های اوج یادگیری ، از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت اپلیکیشن اوج یادگیری :

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری :

لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری :

بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری

راه های ارتباطی اوج یادگیری :

اینستاگرام اوج یادگیری :abolfazlsharifi.ir@
کانال تلگرام اوج یادگیری :ojeyadgiritv2@
واتس اپ اوج یادگیری :09121964690
دفتر رسمی اوج یادگیری :02191304690

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *