صفر تا صد کنکور هنر 1402

صفر تا صد کنکور هنر 1402

در این مطلب از سایت رسمی اوج یادگیری ، به بررسی صفر تا صد کنکور هنر 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با این رشته در کنکور سراسری 1402 ارائه خواهیم داد .

در کنکور سراسری 1402 ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پرداند که به شرح زیر است :

 • گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
 • گروه آزمایشی علوم تجربی
 • گروه آزمایشی علوم انسانی و معارف اسلامی
 • گروه آزمایشی هنر
 • گروه آزمایشی زبان های خارجی

در کنکور هنر 1402 ، دانش آموزان و داوطلبان می بایست به دو دسته از سوالات پاسخ بدهند :

 • دسته اول : سوالات عمومی
 • دسته دوم : سوالات اختصاصی

در این مطلب سعی شده است که اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور هنر 1402 جمع آوری شود .

از جمله مطالبی که در ادامه خواهید خواهند :

 • سرفصل های دروس در کنکور هنر
 • بودجه بندی کنکور هنر 1402
 • ضرایب دروس در زیر گروه ها
 • منابع کنکور هنر در آزمون سراسری 1402
 • حذفیات کنکور هنر
 • رشته های دانشگاهی مرتبط با این گروه آزمایشی
 • و …..

سر فصل دروس در کنکور هنر 1402

در کنکور هنر 1402 ، دانش آموزان و داوطلبان این گروه آزمایشی ، می بایست به دو دفترچه از سوالات پاسخ بدهند :

 • دفترچه شماره 1 : دفترچه سوالات عمومی کنکور هنر 1402
 • دفترچه شماره 2 : دفترچه سوالات اختصاصی کنکور هنر 1402
 • سر فصل های دروس عمومی برای گروه آزمایشی هنر ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1زبان و ادبیات فارسی
2زبان عربی
3دین و زندگی
4زبان انگلیسی
 • سر فصل های دروس اختصاصی برای گروه آزمایشی هنر ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1 درک عمومی هنر
2درک عمومی ریاضی و فیزیک
3 ترسیم فنی
4 خلاقیت تصویری و تجسمی
5 خلاقیت نمایشی
6 خلاقیت موسیقی
7 خواص مواد

دروس عمومی کنکور هنر 1402

دروس عمومی برای هر پنج گروه آزمایشی (علوم ریاضی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، زبان های خارجی و هنر) یکسان بوده و موارد زیر را شامل می شود :

1 زبان و ادبیات فارسی

2- زبان عربی

3- دین و زندگی

4- زبان انگلیسی • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات عمومی کنکور هنر 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
زبان و ادبیات فارسی۱ تا ۲۵۲۵۱۸ دقیقه
زبان عربی۲۶ تا ۵۰۲۵۲۰ دقیقه
دین و زندگی۵۱ تا ۷۵۲۵۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی۷۶ تا ۱۰۰۲۵۲۰ دقیقه
مجموع سوالات عمومیاز ۱ تا ۱۰۰۱۰۰۷۵ دقیقه

ضرایب دروس عمومی کنکور انسانی 1402

 • ضرایب دروس عمومی کنکور هنر 1402 به شرح زیر است :
ردیفعنوان درسضریب
1زبان و ادبیات فارسی۴
2زبان عربی۲
3دین و زندگی۳
4زبان انگلیسی۲

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور هنر 1402 ، خواهید خواند .

دروس اختصاصی کنکور هنر 1402

 • دروس اختصاصی رشته هنر ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :

1- درک عمومی هنر

2- درک عمومی ریاضی و فیزیک

3- ترسیم فنی

4- خلاقیت تصویری و تجسمی

5- خلاقیت نمایشی

6- خلاقیت موسیقی

7- خواص مواد

 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور هنر 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درس شماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
درک عمومی هنر ۱۰۱ تا ۱۳۰۳۰۲۵
درک عمومی ریاضی و فیزیک ۱۳۱ تا ۱۶۰۳۰۴۰
ترسیم فنی ۱۶۱ تا ۱۸۰۲۰۲۶
خلاقیت تصویری و تجسمی ۱۸۱ تا ۲۰۰۲۰۲۴
خلاقیت نمایشی ۲۰۱ تا ۲۲۰۲۰۱۳
خلاقیت موسیقی ۲۲۱ تا ۲۴۰۲۰۲۰
خواص مواد ۲۴۱ تا ۲۶۰۲۰۱۷
مجموع سوالات اختصاصی رشته هنراز ۱۰۱ تا ۲۶۰۱۶۰۱۶۵

ضرایب دروس اختصاصی کنکور هنر 1402

 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور هنر 1402 به شرح زیر است :
زیر گروه درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری و تجسمی   خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی   خواص مواد
یک۴۱۱۴۱۱۱
دو۳۳۲۴۱۱۱
سه۳۱۲۲۱۱۱
چهار۳۱۱۲۴۱۱
پنج۳۱۱۱۱۴۱

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور هنر 1402 ، خواهید خواند .

بودجه بندی دروس عمومی کنکور هنر 1402

در ادامه این مطلب ، بودجه بندی دروس عمومی رشته هنر در کنکور سراسری 1402 را به تفیکیک هر درس مشاهده خواهید کرد.

بودجه بندی ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس ادبیات فارسی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی در کنکور : ۱۸ دقیقه
 • ضریب سوالات ادبیات فارسی در کنکور : ۴
مبحثتعداد سوالات
معنی لغت۳
املا ۳
حفظ شعر۱
دستور زبان ۵
آرایه ادبی ۴
قرابت معنایی ۹

بودجه بندی عربی کنکور ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس زبان عربی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زبان عربی در کنکور : ۲۰ دقیقه
 • ضریب سوالات زبان عربی در کنکور : ۲
مبحثتعداد سوالات
ترجمه و تعریب۱۰
درک مطلب ۴
تحلیل صرفی۳
اعراب گذاری ۱
لغت۲
قواعد۵

بودجه بندی دین و زندگی ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس دین و زندگی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات دین و زندگی در کنکور : ۱۷ دقیقه
 • ضریب سوالات دین و زندگی در کنکور : ۳

دین و زندگی پایه دهم

مبحث (پایه دهم)تعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم ۲
درس سوم۱
درس چهارم۰
درس پنجم۱
درس ششم۱
درس هفتم ۱
درس هشم ۱
درس نهم ۰
درس دهم ۰
درس یازدهم ۱
درس دوازدهم ۱

دین و زندگی پایه یازدهم

مبحث (پایه یازدهم) تعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم ۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۰
درس ششم۱
درس هفتم ۱
درس هشم ۰
درس نهم ۲
درس دهم ۱
درس یازدهم ۰
درس دوازدهم ۱

دین و زندگی پایه دوازدهم

مبحث (پایه دوازدهم) تعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم ۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۱
درس ششم۱
درس هفتم ۰
درس هشم ۱
درس نهم ۱
درس دهم ۰

بودجه بندی زبان انگلیسی ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس زبان انگلیسی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی در کنکور : ۲۰ دقیقه
 • ضریب سوالات زبان انگلیسی در کنکور : ۳۲
مبحثتعداد سوالات
گرامر۴
واژگان ۸
close test ۵
درک مطلب۸

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور هنر 1402 ، خواهید خواند .

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور هنر 1402

در ادامه این مطلب ، بودجه بندی دروس اختصاصی رشته هنر در کنکور سراسری 1402 را به تفیکیک هر درس مشاهده خواهید کرد.

بودجه بندی درک عمومی هنر کنکور هنر 1402

 • تعداد سوالات درس درک عمومی هنر در کنکور انسانی : ۳۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات درک عمومی هنر در کنکور انسانی : ۲۵ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
هنر پیشا تاریخ ایران۱
هنر ایران باستان۱
هند۱
اژه و یونان۱
قرون وسطی۱
خوشنویس۱
هنر پیشا تاریخی جهان۱
چین و ژاپن۱
بین النهرین۱
هنر اسلامی ایران۴
هنر رنسانس۱
چاپ۱
سبک های هنری۵
صنایع دستی۲
عکاسی۳
موسیقی۱
نمایش۴

بودجه بندی درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور هنر 1402

 • تعداد سوالات درس درک عمومی ریاضی و فیزیک در کنکور هنر : ۳۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات درک عمومی ریاضی و فیزیک در کنکور هنر : ۴۰ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
اعداد حقیقی۲
معادله۱
نسبت و تناسب۲
رادیکال۱
هوش شناسی۳
درصد۱
هوش و ریاضی۱
اعداد گویا۱
مثلث۲
الگو سازی۲
چند ضلعی۳
تبدیلات هندسی۳
هندسه در فضا۲
دایره۱
فشار۱
گرما۱
کار و انرژی۱
نور۱
خواص مواد۱

بودجه بندی ترسیم فنی کنکور هنر 1402

 • تعداد سوالات درس ترسیم فنی در کنکور هنر : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات ترسیم فنی در کنکور هنر : ۲۶ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
تاریخچه۱
مثلث۱
چند ضلعی۲
ترسیمات هندسی۲
برش و تداخل۱
جایگاه خط و صفحه۱
رسم سه نما۱
مجهول یابی۳
تصاویر سه بعدی۱
هندسه احجام۱
مقیاس۱
نقشه کشی معماری۳
مکعبات کوچک۱

بودجه بندی خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور هنر 1402

 • تعداد سوالات درس خلاقیت تصویری و تجسمی در کنکور هنر : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات خلاقیت تصویری و تجسمی در کنکور هنر : ۲۴ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
عناصر و کیفیات بصری۵
شناخت تکنیک و ابزار۲
شناخت آثار هنرمندان۳
شناخت سبک های هنری۳
مبانی طراحی گرافیک۳
سایر موضوعات۴

بودجه بندی خلاقیت نمایشی کنکور هنر 1402

 • تعداد سوالات درس خلاقیت نمایشی در کنکور هنر : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات خلاقیت نمایشی در کنکور هنر : ۱۳ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
عناصر نمایش۱
نمایش در شرق۱
ماسک و گریم۱
نمایش در ایران۳
نمایش عروسکی۱
سینمای ایران۴
مباحث فنی سینما۲
سینمای ملل۲
سبک های سینمایی۱
کارگردانان خلاق دوره ی صامت۱
درک تصویر۲
اسطوره و حماسه۱
انیمیشن۱

بودجه بندی خلاقیت موسیقی کنکور هنر 1402

 • تعداد سوالات درس خلاقیت موسیقی در کنکور هنر : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات خلاقیت موسیقی در کنکور هنر : ۲۰ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
مد شناسی موسیقی ایرانی۳
ساز شناسی غربی۴
ساز شناسی ایرانی۲
تاریخ موسیقی غرب۱
تاریخ موسیقی ایران۱
موسیقی فیلم۲
فرم شناسی۲
آکور شناسی۲
هارمونی۳

بودجه بندی خواص مواد کنکور هنر 1402

 • تعداد سوالات درس خواص مواد در کنکور هنر : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات خواص مواد در کنکور هنر : ۱۷ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
مواد و مصالح۳
کاغذ و چاپ۴
شیشه۱
الیاف نساجی۲
شیمی رنگ۱
عکاسی۱
ابزار و اسلوب های هنری۳
مرمت و موزه داری۱
حلال ها و رنگ برها۱
چسب۱
آلات موسیقی۲

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور هنر 1402 ، خواهید خواند .

منابع کنکور هنر 1402

در قسمت زیر منابع دروس عمومی و اختصاصی رشته هنر در کنکور سراسری 1402 را مشاهده خواهید کرد .

منابع دروس عمومی کنکور هنر 1402

عنوان درسنام کتابپایه تحصیلیسال چاپ
زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)
فارسی (۲)
فارسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
دین و زندگیدین و زندگی (۱)
دین و زندگی (۲)
دین و زندگی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
زبان انگلیسیزبان انگلیسی (۱)
زبان انگلیسی (۲)
زبان انگلیسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401

منابع دروس تخصصی کنکور هنر 1402

منابع درس درک عمومی هنر  رشته هنر در کنکور سراسری 1402

نام درس رشته تحصیلیپایه تحصیلیسال چاپ
آشنایی با بناهای تاریخینقشه کشی معماریدهم1399
عکاسی 1سینما، نقاشی، گرافیکدهم1399
عکاسی 2گرافیکیازدهم1400
کارگاه طراحی نقوش سنتی 1صنایع دستی، چاپ، مرمت آثار فرهنگیدهم1399
آشنایی با صنایع دستی ایرانصنایع دستیدهم1399
پایه و اصول صفحه آراییگرافیکدوازدهم1401

منابع درس ترسیم فنی رشته هنر در کنکور سراسری 1402

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلیسال چاپ
ترسیم فنی و نقشه کشینقشه کشی معماریدهم1399
نقشه بردارینقشه کشی معماریدوازدهم1401
کاربرد رایانه در نقشه کشی معمارینقشه کشی معماریدوازدهم1401

منابع درس خلاقیت تصویری و تجسمی رشته هنر در کنکور سراسری 1402

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلیسال چاپ
طراحی 1سینما، نمایش، نقاشی، گرافیک، نقشه کشی معماریدهم1399
طراحی 2نقاشی و گرافیکیازدهم1400
حجم سازینقاشی و گرافیکدوازدهم1401
خط در گرافیکنقاشی و گرافیکدوازدهم1401
مبانی تصویر سازینقاشی و گرافیکدوازدهم1401
کارگاه نقاشینقاشی و گرافیکیازدهم1400
مبانی هنر های تجسمیسینمادهم1399
طراحی اندام و لباسطراحی و دوختیازدهم1400
حجم شناسی و ماکت شناسینقشه کشی معماریدوازدهم1401

منابع درس خلاقیت نمایشی رشته هنر در کنکور سراسری 1402

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلی سال چاپ
اصول و مبانی طراحی صحنهنمایشیازدهم 1400
اصول و مبانی ماسک و گریمنمایشدوازدهم 1401

منابع درس خلاقیت موسیقی رشته هنر در کنکور سراسری 1402

نام درس رشته تحصیلی پایه تحصیلی سال چاپ
سازشناسی ایرانیموسیقی جهانیدهم 1399
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 1 ( سازه های زهی ارشه ای )موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانیدهم 1399
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 1 ( سازه های بادی و ضربی )موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانییازدهم 1400
مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانیموسیقی و مبانی آهنگ سازی و موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانیدهم 1399

منابع درس خواص مواد رشته هنر در کنکور سراسری 1400

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلی سال چاپ
شناخت مواد و مصالحنقشه کشی معماریدهم 1399

حذفیات کنکور هنر 1402

از آنجایی که هنوز سازمان سنجش و آموزش کشور ، حذفیات کنکور سراسری 1402 را منتشر نکرده است ، می بایست تا زمان اعلام حذفیات کنکور هنر 1402 منتظر بود .

در صورت دریافت هر گونه اخبار مبنی بر انتشار حذفیات کنکور سراسری این مطلب به روز رسانی خواهد شد .

در حال حاضر جدید ترین حذفیات منتشر شده از کنکور سراسری ، حذفیات کنکور سراسری 1400 است .

از آنجایی که در سال های اخیر لیست حذفیات اعلام شده از سوی سازمان سنجش ، تغییر چندانی با سال های پیشین نداشته است ، پیشنهاد می شود که حذفیات کنکور 1400 را مطالعه کرده و منتظر انتشار حذفیات کنکور سراسری رشته هنر باشید .

 • از طریق لینک زیر می توانید حذفیات مربوط به کنکور ۱۴۰۰ را مطالعه کنید .

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور هنر 1402 ، خواهید خواند .

لیست رشته های دانشگاهی مرتبط با رشته هنر

رشته هنر دارای پنج زیر گروه بوده ، در هر زیر گروه ، لیست رشته ها و ضرایب هر درس اختصاصی ، متفاوت است.

در این مطلب لیست رشته های کنکور هنر به تفکیک زیر گروه را قرار داده شده است .

 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 1 :
  درک عمومی هنر : 4 / درک عمومی ریاضی و فیزیک : 1 / ترسیم فنی : 1 / خلاقیت تصویری و جسمی : 4 / خلاقیت نمایشی : 1 / خلاقیت موسیقی : 1 / خواص مواد : 1
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 2 :
  درک عمومی هنر : 3 / درک عمومی ریاضی و فیزیک : 3 / ترسیم فنی : 2 / خلاقیت تصویری و جسمی : 4 / خلاقیت نمایشی : 1 / خلاقیت موسیقی : 1 / خواص مواد : 1
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 3 :
  درک عمومی هنر : 3 / درک عمومی ریاضی و فیزیک : 1 / ترسیم فنی : 2 / خلاقیت تصویری و جسمی : 2 / خلاقیت نمایشی : 1 / خلاقیت موسیقی : 1 / خواص مواد : 1
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 4 :
  درک عمومی هنر : 3 / درک عمومی ریاضی و فیزیک : 1 / ترسیم فنی : 1 / خلاقیت تصویری و جسمی : 2 / خلاقیت نمایشی : 4 / خلاقیت موسیقی : 1 / خواص مواد : 1
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 5 :
  درک عمومی هنر : 3 / درک عمومی ریاضی و فیزیک : 1 / ترسیم فنی : 1 / خلاقیت تصویری و جسمی : 1 / خلاقیت نمایشی : 1 / خلاقیت موسیقی : 4 / خواص مواد : 1

لیست رشته های زیر گروه 1 کنکور هنر 1402

هنرهای تجسمیهنرهای صناعی
آموزش ارتباط تصویریکاردانی عکاسی خبری
ارتباط تصویریکاردانی فرش دستباف
نقاشیکاردانی گرافیک
چاپکاردانی گرافیک رایانه
صنایع دستیکاردانی هنر های تجسمی
 طراحی پارچهکاردانی هنر سفالگری
طراحی صحنهطراحی و ساخت طـلا و جواهر
طراحی لباستلویزیون و هنرهای دیجیتالی
عکاسیمجسمه سازی
فرشکتابت و نگارگری

لیست رشته های زیر گروه 2 کنکور هنر 1402

باستان شناسی
طراحی صنعتی
مرمت بناهای تاریخی
مرمت و احیای بناهای تاریخی
هنر اسلامی
کاردانی باستان شناسی
کاردانی طراحی صنعتی

لیست رشته های زیر گروه 3 کنکور هنر 1402

مرمت آثار تاریخی
موزه
کاردانی حفاظت و مرمت آثار تاریخی
کاردانی موزه

لیست رشته های زیر گروه 4 کنکور هنر 1402

ادبیات نمایشی
بازیگری
سینما
کارگردانی تلویزیون
نمایش عروسکی
کاردانی انیمیشن
کاردانی هنرهای نمایشی

لیست رشته های زیر گروه 5 کنکور هنر 1402

آهنگ سازی 
 موسیقی نظامی
نوازندگی موسیقی ایرانی
نوازندگی موسیقی جهانی

برنامه ریزی کنکور هنر 1402

بدون شک موفقیت در مسیر کنکور ، بدون داشتن برنامه ریزی مناسب و به همراه داشتن یک مشاور حرفه ای و آگاه ، میسر نیست .

تیم مشاوره حرفه ای اوج یادگیری ، با داشتن مشاوران عالی و با تجربه ، شما را در رسیدن به موفقیت یاری می کنند .

برای ارتباط با مشاوران ما و دریافت برنامه ریزی تحصیلی و همچنین خرید محصولات ، می توانید با شماره های زیر تماس برقرار کنید.

در صورت داشتن هرگونه پرسش در رابطه با صفر تا صد کنکور هنر 1402 ، با مشاوران ما در ارتباط باشید .

خرید محصولات اوج یادگیری :

به منظور خرید محصولات و DVD های اوج یادگیری ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت اپلیکیشن اوج یادگیری :

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری :

لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری :

بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری

راه های ارتباطی اوج یادگیری :

اینستاگرام اوج یادگیری :abolfazlsharifi.ir@
کانال تلگرام اوج یادگیری :ojeyadgiritv2@
واتس اپ اوج یادگیری :09121964690
دفتر رسمی اوج یادگیری :02191304690

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *