صفر تا صد کنکور زبان 1402

صفر تا صد کنکور زبان 1402

در این مطلب از سایت رسمی اوج یادگیری ، به بررسی صفر تا صد کنکور زبان 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با این رشته در کنکور سراسری 1402 ارائه خواهیم داد .

در کنکور سراسری 1402 ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پرداند که به شرح زیر است :

 • گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
 • گروه آزمایشی علوم تجربی
 • گروه آزمایشی علوم انسانی و معارف اسلامی
 • گروه آزمایشی هنر
 • گروه آزمایشی زبان های خارجی

در کنکور زبان 1402 ، دانش آموزان و داوطلبان می بایست به دو دسته از سوالات پاسخ بدهند :

 • دسته اول : سوالات عمومی
 • دسته دوم : سوالات اختصاصی

در این مطلب سعی شده است که اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور زبان 1402 جمع آوری شود .

از جمله مطالبی که در ادامه خواهید خواهند :

 • سرفصل های دروس در کنکور زبان
 • بودجه بندی کنکور زبان 1402
 • ضرایب دروس در زیر گروه ها
 • منابع کنکور زبان در آزمون سراسری 1402
 • حذفیات کنکور زبان
 • رشته های دانشگاهی مرتبط با این گروه آزمایشی
 • و …..

سر فصل دروس در کنکور زبان 1402

در کنکور زبان 1402 ، دانش آموزان و داوطلبان این گروه آزمایشی ، می بایست به دو دفترچه از سوالات پاسخ بدهند :

 • دفترچه شماره 1 : دفترچه سوالات عمومی کنکور زبان 1402
 • دفترچه شماره 2 : دفترچه سوالات اختصاصی کنکور زبان 1402
 • سر فصل های دروس عمومی برای گروه آزمایشی زبان ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1زبان و ادبیات فارسی
2زبان عربی
3دین و زندگی
4زبان انگلیسی
 • سر فصل های دروس اختصاصی برای گروه آزمایشی زبان ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1 زبان تخصصی ( انگلیسی ، فرانسه ، المانی )

دروس عمومی کنکور زبان 1402

دروس عمومی برای هر پنج گروه آزمایشی (علوم ریاضی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، زبان های خارجی و هنر) یکسان بوده و موارد زیر را شامل می شود :

1 زبان و ادبیات فارسی

2- زبان عربی

3- دین و زندگی

4- زبان انگلیسی • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات عمومی کنکور زبان 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
زبان و ادبیات فارسی۱ تا ۲۵۲۵۱۸ دقیقه
زبان عربی۲۶ تا ۵۰۲۵۲۰ دقیقه
دین و زندگی۵۱ تا ۷۵۲۵۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی۷۶ تا ۱۰۰۲۵۲۰ دقیقه
مجموع سوالات عمومیاز ۱ تا ۱۰۰۱۰۰۷۵ دقیقه

ضرایب دروس عمومی کنکور انسانی 1402

 • ضرایب دروس عمومی کنکور زبان 1402 به شرح زیر است :
ردیفعنوان درسضریب
1زبان و ادبیات فارسی۴
2زبان عربی۲
3دین و زندگی۳
4زبان انگلیسی۲

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور زبان 1402 ، خواهید خواند .

دروس اختصاصی کنکور زبان 1402

 • دروس اختصاصی رشته زبان ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :

1- درک عمومی هنر

 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور زبان 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
زبان تخصصی ( انگلیسی ، فرانسه ، المانی )۱۰۱ تا ۱۷۰۷۰۱۰۵ دقیقه

ضرایب دروس اختصاصی کنکور زبان 1402

 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور زبان 1402 به شرح زیر است :
زیر گروهزبان تخصصی انگلیسیزبان تخصصی آلمانیزبان تخصصی فرانسه 
یک۴۰۰
دو۰۴۰
سه۰۰۴
چهار۰۰۰

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور زبان 1402 ، خواهید خواند .

بودجه بندی دروس عمومی کنکور زبان 1402

در ادامه این مطلب ، بودجه بندی دروس عمومی رشته زبان در کنکور سراسری 1402 را به تفیکیک هر درس مشاهده خواهید کرد.

بودجه بندی ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس ادبیات فارسی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی در کنکور : ۱۸ دقیقه
 • ضریب سوالات ادبیات فارسی در کنکور : ۴
مبحثتعداد سوالات
معنی لغت۳
املا ۳
حفظ شعر۱
دستور زبان ۵
آرایه ادبی ۴
قرابت معنایی ۹

بودجه بندی عربی کنکور ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس زبان عربی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زبان عربی در کنکور : ۲۰ دقیقه
 • ضریب سوالات زبان عربی در کنکور : ۲
مبحثتعداد سوالات
ترجمه و تعریب۱۰
درک مطلب ۴
تحلیل صرفی۳
اعراب گذاری ۱
لغت۲
قواعد۵

بودجه بندی دین و زندگی ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس دین و زندگی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات دین و زندگی در کنکور : ۱۷ دقیقه
 • ضریب سوالات دین و زندگی در کنکور : ۳

دین و زندگی پایه دهم

مبحث (پایه دهم)تعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم ۲
درس سوم۱
درس چهارم۰
درس پنجم۱
درس ششم۱
درس هفتم ۱
درس هشم ۱
درس نهم ۰
درس دهم ۰
درس یازدهم ۱
درس دوازدهم ۱

دین و زندگی پایه یازدهم

مبحث (پایه یازدهم) تعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم ۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۰
درس ششم۱
درس هفتم ۱
درس هشم ۰
درس نهم ۲
درس دهم ۱
درس یازدهم ۰
درس دوازدهم ۱

دین و زندگی پایه دوازدهم

مبحث (پایه دوازدهم) تعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم ۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۱
درس ششم۱
درس هفتم ۰
درس هشم ۱
درس نهم ۱
درس دهم ۰

بودجه بندی زبان انگلیسی ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس زبان انگلیسی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی در کنکور : ۲۰ دقیقه
 • ضریب سوالات زبان انگلیسی در کنکور : ۳۲
مبحثتعداد سوالات
گرامر۴
واژگان ۸
close test ۵
درک مطلب۸

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور زبان 1402 ، خواهید خواند .

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور زبان 1402

بودجه بندی زبان تخصصی کنکور زبان ۱۴۰۲

در ادامه این مطلب ، بودجه بندی دروس اختصاصی رشته زبان در کنکور سراسری 1402 را به تفیکیک هر درس مشاهده خواهید کرد.

 • تعداد سوالات درس زبان تخصصی در کنکور زبان : ۷۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زبان تخصصی در کنکور زبان : ۱۰۵ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
واژگان۱۵
ریدینگ۲۰
گرامر۱۰
کاربرد زبانی۱۰
کلوز تست۱۰
ترتیب واژه ها۵

منابع کنکور زبان 1402

در قسمت زیر منابع دروس عمومی و اختصاصی رشته زبان در کنکور سراسری 1402 را مشاهده خواهید کرد .

منابع دروس عمومی کنکور زبان 1402

عنوان درسنام کتابپایه تحصیلیسال چاپ
زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)
فارسی (۲)
فارسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
دین و زندگیدین و زندگی (۱)
دین و زندگی (۲)
دین و زندگی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
زبان انگلیسیزبان انگلیسی (۱)
زبان انگلیسی (۲)
زبان انگلیسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401

منابع دروس تخصصی کنکور زبان 1402

در مورد منابع دروس تخصصی کنکور زبان خارجی ، این نکته باید ذکر شود که که سازمان سنجش آموزش کشور، برای کنکور زبان ، منابعی را برای طراحی سوالات توسط طراحان ، معرفی نکرده است و فقط به عناوینی که از آنها تست آورده شده، اشاره کرده است .

برای کنکور زبان 1402 منابع رسمی از سوی سازمان سنجش معرفی نشده است

اما منابع پیشنهادی برای مطالعه کنکور زبان های خارجی 1402 به شرح زیر است:

منابع درس زبان تخصصی انگلیسی رشته زبان های هارجی در کنکور سراسری 1402

مبحث منابع پیشنهادی
گرامرGrammar in use intermediate
گرامرکتاب گرامر تخصصی انتشارات خیلی سبز تالیف دکترعلیرضا جابری
واژگانEssential words for Toefl
واژگان Vocabulary Builder جلد 1 و 2
واژگان 504 (Mary Bromberg ) 
واژگان New bridging the gap انتشارات سازمان سنجش
واژگان Essential idioms in English (  Robert J. Dixon )
واژگان English Idioms In Use (Felicity O’Dell)
واژگان Oxford advanced learner’s dictionary
درک مطلب Longman Preparation Course for the TOEFL Test
درک مطلب Steps to understanding ( L.A. Hill – Oxford University Press )
درک مطلب کتاب درک مطلب به زبان ساده تالیف دکتر شهاب اناری و انتشارات گاج
منابع کلی کتاب زبان تخصصی انتشارات مبتکران  – شهاب اناری 
منابع کلی کتاب زبان تخصصی انتشارات شبقره – رضا کیاسالار

منابع درس زبان تخصصی آلمانی رشته زبان های هارجی در کنکور سراسری 1402

مبحث منابع پیشنهادی
گرامر Klipp und Klar: Ubungsgrammatik Grundstufe A1-B1
گرامرÜbungsgrammatik für die Mittelstufe (برای داوطلبی که ب2 را گذرانده ) : کتاب قرمز هوبر
گرامر die gelbe aktuell (برای داوطلبی که ب2 را گذرانده ) : کتاب زرد هوبر
واژگان großes übungsbuch Wortschatz : انتشارات هوبر 
واژگان Wortschatz und Grammatik B1 : انتشارات هوبر   
درک مطلب Lesen und Schreiben B1 : انتشارات هوبر
درک مطلب 1000deutsche redensarten : انتشارات Langenscheidt

منابع درس زبان تخصصی فرانسه رشته زبان های هارجی در کنکور سراسری 1402

مبحث منابع پیشنهادی
گرامر Nouvelle Grammaire du Francais : کتاب گرامر سوربُن   
گرامر Grammaire en dialogues
واژگان Vocabulaire progressif du francais  
واژگان mots absolument essentiels en Francais 504 : انتشارات زبان مهر  
درک مطلب dites-moi un peu
درک مطلب Comprehension Ecrite ( CLE انتشارات ) سطح 1 و 2 و 3 

حذفیات کنکور زبان 1402

از آنجایی که هنوز سازمان سنجش و آموزش کشور ، حذفیات کنکور سراسری 1402 را منتشر نکرده است ، می بایست تا زمان اعلام حذفیات کنکور زبان 1402 منتظر بود .

در صورت دریافت هر گونه اخبار مبنی بر انتشار حذفیات کنکور سراسری این مطلب به روز رسانی خواهد شد .

در حال حاضر جدید ترین حذفیات منتشر شده از کنکور سراسری ، حذفیات کنکور سراسری 1400 است .

از آنجایی که در سال های اخیر لیست حذفیات اعلام شده از سوی سازمان سنجش ، تغییر چندانی با سال های پیشین نداشته است ، پیشنهاد می شود که حذفیات کنکور 1400 را مطالعه کرده و منتظر انتشار حذفیات کنکور سراسری رشته زبان باشید .

 • از طریق لینک زیر می توانید حذفیات مربوط به کنکور ۱۴۰۰ را مطالعه کنید .

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور زبان 1402 ، خواهید خواند .

لیست رشته های دانشگاهی مرتبط با رشته زبان

رشته زبان دارای پچهار زیر گروه بوده ، در هر زیر گروه ، لیست رشته ها و ضرایب هر درس اختصاصی ، متفاوت است.

در این مطلب لیست رشته های کنکور زبان به تفکیک زیر گروه را قرار داده شده است .

 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 1 :
  زبان تخصصی انگلیسی : 4 / زبان تخصصی آلمانی : 0 / زبان تخصصی فرانسه : 0
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 2 :
  زبان تخصصی انگلیسی : 0 / زبان تخصصی آلمانی : 4 / زبان تخصصی فرانسه : 0
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 3 :
  زبان تخصصی انگلیسی : 0 / زبان تخصصی آلمانی : 0 / زبان تخصصی فرانسه : 4
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 4 :
  زبان تخصصی انگلیسی : 0 / زبان تخصصی آلمانی : 0 / زبان تخصصی فرانسه : 0

لیست رشته های زیر گروه 1 کنکور زبان 1402

آموزش زبان انگلیسی
زبان و ادبیات انگلیسی
مترجمی زبان انگلیسی
کاردانی آموزش زبان انگلیسی
کاردانی مترجمی زبان انگلیسی

لیست رشته های زیر گروه 2 کنکور زبان 1402

زبان و ادبیات آلمانی
مترجمی زبان آلمانی

لیست رشته های زیر گروه 3 کنکور زبان 1402

زبان و ادبیات فرانسه
مترجمی زبان فرانسه

لیست رشته های زیر گروه 4 کنکور زبان 1402

زبان ایتالیایی
زبان چینی
زبان روسی
زبان و ادبیات اردو
زبان و ادبیات ارمنی
زبان و ادبیات اسپانیایی
زبان و ادبیات ترکـی اسـتانبولی
زبان و ادبیات ژاپنی

برنامه ریزی کنکور زبان 1402

بدون شک موفقیت در مسیر کنکور ، بدون داشتن برنامه ریزی مناسب و به همراه داشتن یک مشاور حرفه ای و آگاه ، میسر نیست .

تیم مشاوره حرفه ای اوج یادگیری ، با داشتن مشاوران عالی و با تجربه ، شما را در رسیدن به موفقیت یاری می کنند .

برای ارتباط با مشاوران ما و دریافت برنامه ریزی تحصیلی و همچنین خرید محصولات ، می توانید با شماره های زیر تماس برقرار کنید.

در صورت داشتن هرگونه پرسش در رابطه با صفر تا صد کنکور زبان 1402 ، با مشاوران ما در ارتباط باشید .

برنامه ریزی رایگان کنکور 1402

موسسه کنکور آسان است (اوج یادگیری) ، به منظور برقراری عدالت آموزشی اقدام به ارائه برنامه ریزی رایگان کنکور به کلیه دانش آموزان و داوطلبان نموده است .

در واقع یکی دیگر از خدماتی که از سوی موسسه کنکور آسان است به دانش آموزان همه مقاطع و پایه ها ارائه می شود ، ارائه برنامه ریزی رایگان است .

در این برنامه ها از اصولی ترین تکنیک های مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی استفاده شده است .

همچنین در برنامه ریزی روزانه کنکور آسان است ، سعی شده است که تمام مباحث و مطالب را پوشش داده شوند ، بنابراین می تواند برنامه راهبردی خوبی برای دانش آموزان و داوطلبان کنکوری باشد .

دانش آموزان به راحتی می توانند که متناسب با مقطع و رشته تحصیلی خود ، از برنامه های رایگان ارائه شده استفاده کرده و به نتیجه مطلوب دست یابند .

 • به منظور دریافت برنامه ریزی رایگان مقطع تحصیلی خود ، می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید :

دانلود برنامه ریزی رایگان کنکور آسان است (اوج یادگیری)

طرح های مشاوره ای اوج یادگیری

همه ی دانش آموزان و داوطلبان کنکوری برای موفقیت در کنکور سراسری به ابزار هایی نیاز دارند.

لازمه ی رسیدن داوطلبان به موفقیت ، شناخت راه رسیدن به آن و ملزوماتی است که در این مسیر به آن نیاز دارند.

موسسه کنکور آسان است (اوج یادگیری) علاوه بر تدریس دروس عمومی و تخصصی کنکور ، یک تیم مشاوره بسیار قوی و حرفه ای در خصوص مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی و مشاوره ی انگیزشی دارند .

 • در جدول زیر انواع طرح های مشاوره ای موسسه کنکور آسان است (اوج یادگیری) را مشاهده می کنید :
ردیفنام طرحرده تحصیلی متناسب با طرح
۱طرح سرمایه ( آینده سازان )مناسب برای دانش آموزان پایه نهم به دهم
۲طرح نخبگانمناسب برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم
۳طرح نخبگان پلاسمناسب برای دانش آموزان پایه دوازدهم
۴طرح اوج یادگیریمناسب برای فارغ التحصیلان

خرید محصولات اوج یادگیری :

به منظور خرید محصولات و DVD های اوج یادگیری ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت اپلیکیشن اوج یادگیری :

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری :

لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری :

بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری

راه های ارتباطی اوج یادگیری :

اینستاگرام اوج یادگیری :abolfazlsharifi.ir@
کانال تلگرام اوج یادگیری :ojeyadgiritv2@
واتس اپ اوج یادگیری :09121964690
دفتر رسمی اوج یادگیری :02191304690

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *