صفر تا صد کنکور ریاضی 1402

صفر تا صد کنکور ریاضی 1402

در این مطلب از سایت رسمی اوج یادگیری ، به بررسی صفر تا صد کنکور ریاضی 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با این رشته در کنکور سراسری 1402 ارائه خواهیم داد .

در کنکور سراسری 1402 ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پرداند که به شرح زیر است :

 • گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
 • گروه آزمایشی علوم تجربی
 • گروه آزمایشی علوم انسانی و معارف اسلامی
 • گروه آزمایشی هنر
 • گروه آزمایشی زبان های خارجی

افرادی که رویای رشته های مهندسی و ریاضی و فیزیک را در سر می پرورانند ، علاقه زیادی به شرکت در کنکور ریاضی 1402 دارند .

این دسته از دانش اموزان و داوطلبان ، در گروه آزمایشی مروط به این رشته یعنی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی ، شانس خود را برای ورود به دانشگاه های مهندسی و یا دانشگاه های صنعتی و فنی امتحان می کنند .

در کنکور ریاضی 1402 ، دانش آموزان و داوطلبان می بایست به دو دسته از سوالات پاسخ بدهند :

 • دسته اول : سوالات عمومی
 • دسته دوم : سوالات اختصاصی

در این مطلب سعی شده است که اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور ریاضی 1402 جمع آوری شود .

از جمله مطالبی که در ادامه خواهید خواهند :

 • سرفصل های دروس در کنکور ریاضی
 • بودجه بندی کنکور ریاضی 1402
 • ضرایب دروس در زیر گروه ها
 • منابع کنکور ریاضی در آزمون سراسری 1402
 • حذفیات کنکور ریاضی
 • رشته های دانشگاهی مرتبط با این گروه آزمایشی
 • و …..

سر فصل دروس در کنکور ریاضی 1402

در کنکور ریاضی 1402 ، دانش آموزان و داوطلبان این گروه آزمایشی ، می بایست به دو دفترچه از سوالات پاسخ بدهند :

 • دفترچه شماره 1 : دفترچه سوالات عمومی کنکور ریاضی 1402
 • دفترچه شماره 2 : دفترچه سوالات اختصاصی کنکور ریاضی 1402

 • سر فصل های دروس عمومی برای گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1زبان و ادبیات فارسی
2زبان عربی
3دین و زندگی
4زبان انگلیسی
 • سر فصل های دروس اختصاصی برای گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1ریاضی
2فیزیک
3شیمی

دروس عمومی کنکور ریاضی 1402

دروس عمومی برای هر پنج گروه آزمایشی (علوم ریاضی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، زبان های خارجی و هنر) یکسان بوده و موارد زیر را شامل می شود :

1 زبان و ادبیات فارسی

2- زبان عربی

3- دین و زندگی

4- زبان انگلیسی

 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات عمومی کنکور ریاضی 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
زبان و ادبیات فارسی۱ تا ۲۵۲۵۱۸ دقیقه
زبان عربی۲۶ تا ۵۰۲۵۲۰ دقیقه
دین و زندگی۵۱ تا ۷۵۲۵۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی۷۶ تا ۱۰۰۲۵۲۰ دقیقه
مجموع سوالات عمومیاز ۱ تا ۱۰۰۱۰۰۷۵ دقیقه

ضرایب دروس عمومی کنکور ریاضی 1402

 • ضرایب دروس عمومی کنکور ریاضی 1402 به شرح زیر است :
عنوان درسضریب
زبان و ادبیات فارسی۴
زبان عربی۲
دین و زندگی۳
زبان انگلیسی۲

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور ریاضی 1402 ، خواهید خواند .

دروس اختصاصی کنکور ریاضی 1402

 • دروس اختصاصی رشته تجربی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :

1– ریاضی

2- فیزیک

3-شیمی

 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور ریاضی 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
ریاضی۱۰۱ تا ۱۵۵۵۵۸۵ دقیقه
فیزیک۱۵۶ تا ۲۰۰۴۵۵۵ دقیقه
شیمی۲۰۱ تا ۲۳۵۳۵۳۵ دقیقه
مجموع سوالات اختصاصی رشته ریاضیاز ۱۰۱ تا ۲۳۵۱۳۵۱۷۵ دقیقه

ضرایب دروس اختصاصی کنکور ریاضی 1402

 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور ریاضی 1402 به شرح زیر است :
زیر گروهریاضیفیزیکشیمی
یک۴۳۲
دو۴۳۳
سه۳۲۳

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور ریاضی 1402 ، خواهید خواند .

بودجه بندی دروس عمومی کنکور ریاضی 1402

در ادامه این مطلب ، بودجه بندی دروس عمومی رشته ریاضی در کنکور سراسری 1402 را به تفیکیک هر درس مشاهده خواهید کرد.

بودجه بندی ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس ادبیات فارسی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی در کنکور : ۱۸ دقیقه
 • ضریب سوالات ادبیات فارسی در کنکور : ۴
مبحثتعداد سوالات
معنی لغت۳
املا ۳
حفظ شعر۱
دستور زبان ۵
آرایه ادبی ۴
قرابت معنایی ۹

بودجه بندی عربی کنکور ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس زبان عربی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زبان عربی در کنکور : ۲۰ دقیقه
 • ضریب سوالات زبان عربی در کنکور : ۲
مبحثتعداد سوالات
ترجمه و تعریب۱۰
درک مطلب ۴
تحلیل صرفی۳
اعراب گذاری ۱
لغت۲
قواعد۵

بودجه بندی دین و زندگی ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس دین و زندگی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات دین و زندگی در کنکور : ۱۷ دقیقه
 • ضریب سوالات دین و زندگی در کنکور : ۳

دین و زندگی پایه دهم

مبحث (پایه دهم)تعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم ۲
درس سوم۱
درس چهارم۰
درس پنجم۱
درس ششم۱
درس هفتم ۱
درس هشم ۱
درس نهم ۰
درس دهم ۰
درس یازدهم ۱
درس دوازدهم ۱

دین و زندگی پایه یازدهم

مبحث (پایه یازدهم) تعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم ۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۰
درس ششم۱
درس هفتم ۱
درس هشم ۰
درس نهم ۲
درس دهم ۱
درس یازدهم ۰
درس دوازدهم ۱

دین و زندگی پایه دوازدهم

مبحث (پایه دوازدهم) تعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم ۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۱
درس ششم۱
درس هفتم ۰
درس هشم ۱
درس نهم ۱
درس دهم ۰

بودجه بندی زبان انگلیسی ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس زبان انگلیسی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی در کنکور : ۲۰ دقیقه
 • ضریب سوالات زبان انگلیسی در کنکور : ۳۲
مبحثتعداد سوالات
گرامر۴
واژگان ۸
close test5
درک مطلب۸

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور ریاضی 1402 ، خواهید خواند .

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور ریاضی 1402

در ادامه این مطلب ، بودجه بندی دروس اختصاصی رشته ریاضی در کنکور سراسری 1402 را به تفیکیک هر درس مشاهده خواهید کرد.

بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی 1402

 • تعداد سوالات درس ریاضی در کنکور ریاضی : ۵۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور تجربی : ۸۵ دقیقه

گسسته

مبحث (گسسته)تعداد سوالات
گراف۲
بردار۲
مربع لاتین۱
نظریه اعداد۴
ترکیبیات۱

حسابان

مبحث (حسابان)تعداد سوالات
معادله و نامعادله۲
لگاریتم ترکیبی با دترمینان۱
لگاریتم۱
حد و پیوستگی۵
تابع۱۰
مثلثات۳
الگو دنباله۲

هندسه

مبحث (هندسه)تعداد سوالات
چند ضلعی محاطی و محیطی۳
نیمساز زوایای داخلی و محاسبه طول نیمساز۲
بیضی و سهمی۱
دایره۳
ماتریس۲

احتمال

مبحث (احتمال)تعداد سوالات
گزاره ها۱
مجموعه ها۲
واریانس۱
احتمال۳
میانگین۱

بودجه بندی فیزیک کنکور ریاضی 1402

 • تعداد سوالات درس فیزیک در کنکور ریاضی : ۴۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور ریاضی : ۵۵ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
فیزیک و اندازه گیری۱
کار و انرژی و توان۱
ویژگی های فیزیک مواد۲
دما و گرما۳
ترمودینامیک۳
الکتریسیته ساکن۵
جریان الکتریکی۶
مغناطیس۳
القا۰
خازن۱
حرکت بر خط راست۵
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
بر هم کنش های موج۲
فیزیک اتمی۵
فیزیک هسته ای۲

بودجه بندی شیمی کنکور ریاضی 1402

 • تعداد سوالات درس شیمی در کنکور ریاضی : ۳۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور ریاضی : ۳۵ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
کیهان زادگاه الفبای هستی۳
ردپای گازها در زندگی۳
آب ، آهنگ زندگی۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴
در پی غذای سالم۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر۶
مولکول ها در خدمت تندرستی۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۴
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر۲

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور ریاضی 1402 بخوانید .

منابع کنکور ریاضی 1402

 • در جدول زیر منابع دروس عمومی کنکور ریاضی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درسنام کتابپایهسال چاپ
زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)
فارسی (۲)
فارسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
دین و زندگیدین و زندگی (۱)
دین و زندگی (۲)
دین و زندگی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
زبان انگلیسیزبان انگلیسی (۱)
زبان انگلیسی (۲)
زبان انگلیسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
 • در جدول زیر منابع دروس تخصصی کنکور ریاضی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درس نام کتابپایهسال چاپ
ریاضیهندسه (۱)
هندسه (۲)
هندسه (۳)
آمار و احتمال
حسابان (۱)
حسابان (۲)
ریاضیات گسسته
دهم
یازدهم
دوازدهم

یازدهم
یازدهم

دوازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401

1400
1400
1401

1401
فیزیکفیزیک (۱)
فیزیک (۲)
فیزیک (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
شیمیشیمی (۱)
شیمی (۲)
شیمی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401

حذفیات کنکور ریاضی 1402

از آنجایی که هنوز سازمان سنجش و آموزش کشور ، حذفیات کنکور سراسری 1402 را منتشر نکرده است ، می بایست تا زمان اعلام حذفیات کنکور ریاضی 1402 منتظر بود .

در صورت دریافت هر گونه اخبار مبنی بر انتشار حذفیات کنکور سراسری این مطلب به روز رسانی خواهد شد .

در حال حاضر جدید ترین حذفیات منتشر شده از کنکور سراسری ، حذفیات کنکور سراسری 1400 است .

از آنجایی که در سال های اخیر لیست حذفیات اعلام شده از سوی سازمان سنجش ، تغییر چندانی با سال های پیشین نداشته است ، پیشنهاد می شود که حذفیات کنکور 1400 را مطالعه کرده و منتظر انتشار حذفیات کنکور سراسری رشته ریاضی باشید .

 • از طریق لینک زیر می توانید حذفیات مربوط به کنکور ۱۴۰۰ را مطالعه کنید .

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور ریاضی 1402 بخوانید .

لیست رشته های دانشگاهی مرتبط با رشته ریاضی

رشته ریاضی دارای سه زیر گروه بوده ، در هر زیر گروه ، لیست رشته ها و ضرایب هر درس اختصاصی ، متفاوت است.

در این مطلب لیست رشته های کنکور ریاضی به تفکیک زیر گروه را قرار داده شده است .

 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 1 : ریاضی : 4 فیزیک : 3 شیمی : 2
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 2 : ریاضی : 4 فیزیک : 3 شیمی : 3
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 3 : ریاضی : 2 فیزیک : 2 شیمی : 3

لیست رشته های زیر گروه 1 کنکور ریاضی 1402

دکترای پیوسته بیوتکنولوژیفقه و حقوق امامیعلوم کامپیوترتاریخ تمدن ملل اسلامیمهندسی ساخت و تولیدکاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی
دکترای پیوسته فیزیکفقه و حقوق حنفیعلوم مهندسیتربیت مروج سیاسیکاردانی  بهینه سازی مصرف انرژیکـاردانی جهـانگردی
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشاد فقه و حقوق شافعیمعماری داخلیحسابداریکاردانی بیمهکـاردانی حسـابداری
 آمارفقه و حقوق شافعیمهندسی اپتیک و لیزرحفاظت اطلاعاتکاردانی تربیت مبلغ قرآن کریمکاردانی سخت افزار کامپیوتر
آمار و سنجش آموزشی فقـه و مبـانی حقوق اسلامیمهندسی انرژیروانشناسیکاردانی تربیت معلم قرآن کریمکاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
 آموزش ابتداییفلسفه و حکمت اسلامیمهندسی برقریاضیات و کاربردهـا علوم انتظامیکاردانی علوم انتظامی
 آموزش ریاضیفلسفه و عرفان اسلامیمهندسی بهره برداری راه آهنزبـان و ادبیـات عربـیعلوم تربیتیکاردانی علوم ورزشی
آموزش علوم ورزشی فلسفه و کلام اسلامیمهندسی پزشکیشـیعه شناسـیعلوم سیاسیکاردانی فراوری مواد معدنی
آموزش فیزیکفناوری اطلاعات و ارتباطاتمهندسی تعمیر و نگهداری هواپیماضـد تروریسمکاردانی امور مالی و مالیاتیکاردانی فنـاوری اطلاعات و ارتباطات
آموزش کودکـان اسـتثناییفیزیکمهندسی حملونقل ریلیعلم اطلاعات و دانش شناسیفقه و حقوق اسلامیکاردانی فنی خط و ابنیه
ادیـان ومذاهب فیزیـک مهندسـی مهندسی خط و سازه های ریلیعلوم فنی امنیت کاردانی هتلداریکاردانی فنی کشتی
اقتصادگردشـگریمهندسی دریـا معارف اسلامیکاردانی آمارکاردانی مخابرات
الکترونیک و مخابرات دریاییمددکاری اجتماعیمهندسی دریانوردیمعارف اسلامی ـ تبلیغ و ارتباطاتکاردانی آموزش ریاضیکاردانی مخابرات هواپیما
امنیت اطلاعاتمدیریت اطلاعات و ارتباطاتمهندسی راه آهنمعارف اسلامی و اخلاقکاردانی آموزش و پرورش ابتداییکاردانی مدیریت بازرگـانی
امنیت اقتصادیمدیریت امور بانکیمهندسی شهرسازیمعارف اسلامی و ادیان ، معارف اسلامی تـاریخکاردانی ارتباطات و فناوری اطلاعاتکـاردانی مـدیریت صنعتی
امنیت بین المللمدیریت امور گمرکیمهندسی صنایعمعـارف اسـلامی و علـوم تربیتیکاردانی امور بانکیکاردانی مدیریت گمرکی
امنیت نرممدیریت بازرگانیمهندسی کامپیوترمعارف اسلامی و علوم قرآنیکاردانی تعمیر و نگهداری هواپیماکاردانی مراقبت پرواز
ایمنی صنعتیمدیریت بازرگانیمهندسی کشـتیمعارف اسلامی و کلامکاردانی تکنولوژی آبیاریکاردانی معماری
پژوهشگری امنیتمـدیریت و بازرگـانی دریـاییمهندسی ماشین آلات دریاییمعارف اسلامی و مدیریتکاردانی امـور دولتیکاردانی معماری سنتی
پژوهشگری امنیتمربیگـری عقیـدتیمهندسی ماشین های ریلیمعارف اسلامی و مدیریتکاردانی امور فرهنگیکاردانی مکانیزاسیون کشاورزی
تاریخ اسـلاممطالعـات امنیتیمهندسی ماشین هـای صـنایع غـذاییعلـوم ورزشیعلوم قرآن و حدیث

لیست رشته های زیر گروه 2 کنکور ریاضی 1402

شیمی کاربردی
شیمی محض
مهندسی ایمنی
مهندسی پلیمر
مهندسی شیمی
مهندسی معدن
مهندسی نفت
کاردانی فنی مواد

لیست رشته های زیر گروه 3 کنکور ریاضی 1402

کاردانی الکترونیک هواپیمایی
کاردانی اویونیک هواپیما
کاردانی پالایش گاز
کاردانی شهرسازی
کاردانی فنی برق
کاردانی فنی جوشـکاری
کاردانی فنی صنایع
کاردانی فنی صنایع شیمیایی
کاردانی فنی عمران
کاردانی فنی عملیات پتروشیمی
کاردانی فنی معدن
کاردانی فنی مکانیک

برنامه ریزی کنکور ریاضی 1402

بدون شک موفقیت در مسیر کنکور ، بدون داشتن برنامه ریزی مناسب و به همراه داشتن یک مشاور حرفه ای و آگاه ، میسر نیست .

تیم مشاوره حرفه ای اوج یادگیری ، با داشتن مشاوران عالی و با تجربه ، شما را در رسیدن به موفقیت یاری می کنند .

برای ارتباط با مشاوران ما و دریافت برنامه ریزی تحصیلی و همچنین خرید محصولات ، می توانید با شماره های زیر تماس برقرار کنید.

در صورت داشتن هرگونه پرسش در رابطه با برنامه ریزی کنکور ریاضی 1402 ، با مشاوران ما در ارتباط باشید .

برنامه ریزی رایگان کنکور 1402

موسسه کنکور آسان است (اوج یادگیری) ، به منظور برقراری عدالت آموزشی اقدام به ارائه برنامه ریزی رایگان کنکور به کلیه دانش آموزان و داوطلبان نموده است .

در واقع یکی دیگر از خدماتی که از سوی موسسه کنکور آسان است به دانش آموزان همه مقاطع و پایه ها ارائه می شود ، ارائه برنامه ریزی رایگان است .

در این برنامه ها از اصولی ترین تکنیک های مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی استفاده شده است .

همچنین در برنامه ریزی روزانه کنکور آسان است ، سعی شده است که تمام مباحث و مطالب را پوشش داده شوند ، بنابراین می تواند برنامه راهبردی خوبی برای دانش آموزان و داوطلبان کنکوری باشد .

دانش آموزان به راحتی می توانند که متناسب با مقطع و رشته تحصیلی خود ، از برنامه های رایگان ارائه شده استفاده کرده و به نتیجه مطلوب دست یابند .

 • به منظور دریافت برنامه ریزی رایگان مقطع تحصیلی خود ، می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید :

دانلود برنامه ریزی رایگان کنکور آسان است (اوج یادگیری)

طرح های مشاوره ای اوج یادگیری

همه ی دانش آموزان و داوطلبان کنکوری برای موفقیت در کنکور سراسری به ابزار هایی نیاز دارند.

لازمه ی رسیدن داوطلبان به موفقیت ، شناخت راه رسیدن به آن و ملزوماتی است که در این مسیر به آن نیاز دارند.

موسسه کنکور آسان است (اوج یادگیری) علاوه بر تدریس دروس عمومی و تخصصی کنکور ، یک تیم مشاوره بسیار قوی و حرفه ای در خصوص مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی و مشاوره ی انگیزشی دارند .

 • در جدول زیر انواع طرح های مشاوره ای موسسه کنکور آسان است (اوج یادگیری) را مشاهده می کنید :
ردیفنام طرحرده تحصیلی متناسب با طرح
۱طرح سرمایه ( آینده سازان )مناسب برای دانش آموزان پایه نهم به دهم
۲طرح نخبگانمناسب برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم
۳طرح نخبگان پلاسمناسب برای دانش آموزان پایه دوازدهم
۴طرح اوج یادگیریمناسب برای فارغ التحصیلان

خرید محصولات اوج یادگیری :

به منظور خرید محصولات و DVD های اوج یادگیری ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت اپلیکیشن اوج یادگیری :

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری :

لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری :

بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری

راه های ارتباطی اوج یادگیری :

اینستاگرام اوج یادگیری :abolfazlsharifi.ir@
کانال تلگرام اوج یادگیری :ojeyadgiritv2@
واتس اپ اوج یادگیری :09121964690
دفتر رسمی اوج یادگیری :02191304690

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *