صفر تا صد کنکور تجربی 1402

صفر تا صد کنکور تجربی 1402

در این مطلب از سایت رسمی اوج یادگیری ، به بررسی صفر تا صد کنکور تجربی 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با این رشته در کنکور سراسری 1402 ارائه خواهیم داد .

در کنکور سراسری 1402 ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پرداند که به شرح زیر است :

 • علوم ریاضی و فنی
 • گروه آزمایشی علوم تجربی
 • رشته انسانی و معارف اسلامی
 • رشته هنر
 • گروه آزمایشی زبان های خارجی

افرادی که رویای رشته های پزشکی و پرستاری و داروسازی و … را در سر می پرورانند ، علاقه زیادی به شرکت در کنکور تجربی 1402 دارند .

این دسته از دانش اموزان و داوطلبان ، در گروه آزمایشی مروط به این رشته یعنی رشته علوم تجربی ، شانس خود را برای ورود به دانشگاه های علوم پزشکی امتحان می کنند .

در کنکور تجربی 1402 ، دانش آموزان و داوطلبان می بایست به دو دسته از سوالات پاسخ بدهند :

 • دسته اول : سوالات عمومی
 • دسته دوم : سوالات اختصاصی

در این مطلب سعی شده است که اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور تجربی 1402 جمع آوری شود .

از جمله مطالبی که در ادامه خواهید خواهند :

 • سرفصل های دروس در کنکور تجربی
 • بودجه بندی کنکور تجربی 1402
 • ضرایب دروس در زیر گروه ها
 • منابع کنکور تجربی در آزمون سراسری 1402
 • حذفیات کنکور تجربی
 • رشته های دانشگاهی مرتبط با این گروه آزمایشی
 • و …..

سر فصل دروس در کنکور تجربی 1402

در کنکور تجربی 1402 ، دانش آموزان و داوطلبان این گروه آزمایشی ، می بایست به دو دفترچه از سوالات پاسخ بدهند :

 • دفترچه شماره 1 : دفترچه سوالات عمومی کنکور تجربی 1402
 • دفترچه شماره 2 : دفترچه سوالات اختصاصی کنکور تجربی 1402
 • سر فصل های دروس عمومی برای رشته علوم تجربی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1زبان و ادبیات فارسی
2زبان عربی
3دین و زندگی
4زبان انگلیسی
 • سر فصل های دروس اختصاصی برای گروه آزمایشی علوم تجربی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1زمین شناسی
2ریاضی
3زیست شناسی
4فیزیک
5شیمی

دروس عمومی کنکور تجربی 1402

دروس عمومی برای هر پنج گروه آزمایشی (علوم ریاضی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، زبان های خارجی و هنر) یکسان بوده و موارد زیر را شامل می شود :

1 زبان و ادبیات فارسی

2- زبان عربی

3- دین و زندگی

4- زبان انگلیسی

 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات عمومی کنکور تجربی 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
زبان و ادبیات فارسی۱ تا ۲۵۲۵۱۸ دقیقه
زبان عربی۲۶ تا ۵۰۲۵۲۰ دقیقه
دین و زندگی۵۱ تا ۷۵۲۵۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی۷۶ تا ۱۰۰۲۵۲۰ دقیقه
مجموع سوالات عمومیاز ۱ تا ۱۰۰۱۰۰۷۵ دقیقه

ضرایب دروس عمومی کنکور تجربی 1402

 • ضرایب دروس عمومی کنکور تجربی 1402 به شرح زیر است :
عنوان درسضریب
زبان و ادبیات فارسی۴
زبان عربی۲
دین و زندگی۳
زبان انگلیسی۲

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور تجربی 1402 ، خواهید خواند .

دروس اختصاصی کنکور تجربی 1402

 • دروس اختصاصی رشته تجربی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :

1- زمین شناسی

2- ریاضی

3-زیست شناسی

4- فیزیک

5- شیمی

 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور تجربی 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
زمین شناسی۱۰۱ تا ۱۲۵۲۵۲۰ دقیقه
ریاضی۱۲۶ تا ۱۵۵۳۰۴۷ دقیقه
زیست شناسی۱۵۶ تا ۲۰۵۵۰۳۶ دقیقه
فیزیک۲۰۶ تا ۲۳۵۳۰۳۷ دقیقه
شیمی۲۳۶ تا ۲۷۰۳۵۳۵ دقیقه
مجموع سوالات اختصاصی رشته تجربیاز ۱۰۱ تا ۲۷۰۱۷۵۱۷۵ دقیقه

ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی 1402

 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی 1402 به شرح زیر است :
زیر گروهزمین شناسیریاضیزیست شناسی فیزیکشیمی
یک۰۲۴۲۳
دو۱۳۴۲۴
سه۴۳۲۲۲
چهار۱۴۲۳۲
پنج۱۳۲۲۲

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور تجربی 1402 ، خواهید خواند .

بودجه بندی دروس عمومی کنکور تجربی 1402

در ادامه این مطلب ، بودجه بندی دروس عمومی رشته تجربی در کنکور سراسری 1402 را به تفیکیک هر درس مشاهده خواهید کرد.

بودجه بندی ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس ادبیات فارسی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی در کنکور : ۱۸ دقیقه
 • ضریب سوالات ادبیات فارسی در کنکور : ۴
مبحثتعداد سوالات
معنی لغت۳
املا ۳
حفظ شعر۱
دستور زبان ۵
آرایه ادبی ۴
قرابت معنایی ۹

بودجه بندی عربی کنکور ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس زبان عربی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زبان عربی در کنکور : ۲۰ دقیقه
 • ضریب سوالات زبان عربی در کنکور : ۲
مبحثتعداد سوالات
ترجمه و تعریب۱۰
درک مطلب ۴
تحلیل صرفی۳
اعراب گذاری ۱
لغت۲
قواعد۵

بودجه بندی دین و زندگی ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس دین و زندگی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات دین و زندگی در کنکور : ۱۷ دقیقه
 • ضریب سوالات دین و زندگی در کنکور : ۳

دین و زندگی پایه دهم

مبحث (پایه دهم)تعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم ۲
درس سوم۱
درس چهارم۰
درس پنجم۱
درس ششم۱
درس هفتم ۱
درس هشم ۱
درس نهم ۰
درس دهم ۰
درس یازدهم ۱
درس دوازدهم ۱

دین و زندگی پایه یازدهم

مبحث (پایه یازدهم) تعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم ۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۰
درس ششم۱
درس هفتم ۱
درس هشم ۰
درس نهم ۲
درس دهم ۱
درس یازدهم ۰
درس دوازدهم ۱

دین و زندگی پایه دوازدهم

مبحث (پایه دوازدهم) تعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم ۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۱
درس ششم۱
درس هفتم ۰
درس هشم ۱
درس نهم ۱
درس دهم ۰

بودجه بندی زبان انگلیسی ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس زبان انگلیسی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی در کنکور : ۲۰ دقیقه
 • ضریب سوالات زبان انگلیسی در کنکور : ۳۲
مبحثتعداد سوالات
گرامر۴
واژگان ۸
close test ۵
درک مطلب۸

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور تجربی 1402 ، خواهید خواند .

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور تجربی 1402

در ادامه این مطلب ، بودجه بندی دروس اختصاصی رشته تجربی در کنکور سراسری 1402 را به تفیکیک هر درس مشاهده خواهید کرد.

بودجه بندی زمین شناسی کنکور تجربی 1402

 • تعداد سوالات درس زمین شناسی در کنکور تجربی : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زمین شناسی در کنکور تجربی : ۲۰ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
آفرینس کیهان و تکوین۵
منابع آب و خاک۴
منابع معدنی ، زیربنای تمدن۳
سازه های مهندسی۳
زمین شناسی و سلامت۴
پویایی زمین ۳
زمین شناسی ایران۳

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی 1402

 • تعداد سوالات درس ریاضی در کنکور تجربی : ۳۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور تجربی : ۴۷ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
مشتق۲
کاربرد مشتق۳
حد و پیوستگی۳
تابع۴
معادله و نامعادله۲
آمار۰
احتمال۲
ترکیبیات۲
مثلثات۴
لگاریتم و توابع نمایی۲
مجموعه و دنباله ۰
هندسه مختصاتی۲
هندسه ۲
مقاطع مخروطی۱
توان های گویا۱

بودجه بندی زیست شناسی کنکور تجربی 1402

 • تعداد سوالات درس زیست شناسی در کنکور تجربی : ۵۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی در کنکور تجربی : ۳۶ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
گوارش و جذب مواد۲
تبادلات گازی۰
گردش مواد در بدن۴
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۱
تنظیم عصبی۱
حواس۱
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۱
ایمنی۲
تقسیم یاخته۰
تولید مثل ۳
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته ها۳
انتقال اطلاعات نسل ها۵
تغییر در اطلاعات وراثتی۲
از ماده به انرژی۲
از انرژی به ماده۳
فناوری های نوین زیستی۱
رفتارهای جانوران۱
زیست گیاهی دهم۲
زیست گیاهی یازدهم۴
زیست گیاهی جامع۲
زیست جانوری۷

بودجه بندی فیزیک کنکور تجربی 1402

 • تعداد سوالات درس فیزیک در کنکور تجربی : ۳۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور تجربی : ۳۷ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
حرکت بر خط راست۴
دینامیک ۳
نوسان و موج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳
الکتریسیته ساکن۴
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۴
مغناطیس و القای الکترو مغناطیسی ۲
فیزیک و اندازه گیری ۱
کار ، انرژی و توان ۱
ویژگی های فیزیکی مواد ۲
دما و گرما۲

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی 1402

 • تعداد سوالات درس شیمی در کنکور تجربی : ۳۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور تجربی : ۳۵ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
آرایش الکترونی و جدول دوره ای۵
نام گذاری ، فرمول نویسی ، ساختار لوئیس۱
استوکیومتری واکنش ها۴
شیمی آلی۵
ترموشیمی۴
اسید و باز۴
سینتیک ۲
تعادل ۲
الکتروشیمی ۳
جامدهای بلوری ۲
محلول ها۲

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور تجربی 1402 ، خواهید خواند .

منابع کنکور تجربی 1402

 • در جدول زیر منابع دروس عمومی کنکور تجربی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درسنام کتابپایهسال چاپ
زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)
فارسی (۲)
فارسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
دین و زندگیدین و زندگی (۱)
دین و زندگی (۲)
دین و زندگی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
زبان انگلیسیزبان انگلیسی (۱)
زبان انگلیسی (۲)
زبان انگلیسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
 • در جدول زیر منابع دروس تخصصی کنکور تجربی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درس نام کتابپایهسال چاپ
زمین شناسیزمین شناسییازدهم1400
ریاضیریاضی (۱)
ریاضی (۲)
ریاضی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
زیست شناسیزیست شناسی (۱)
زیست شناسی (۲)
زیست شناسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
فیزیکفیزیک (۱)
فیزیک (۲)
فیزیک (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
شیمیشیمی (۱)
شیمی (۲)
شیمی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401

حذفیات کنکور تجربی 1402

هنوز سازمان سنجش و آموزش کشور ، حذفیات کنکور سراسری 1402 را منتشر نکرده است .

بنابراین باید تا زمان اعلام حذفیات کنکور تجربی 1402 منتظر بود .

در صورت دریافت هر گونه اخبار مبنی بر انتشار حذفیات کنکور سراسری این مطلب به روز رسانی خواهد شد .

در حال حاضر جدید ترین حذفیات منتشر شده از کنکور سراسری ، حذفیات کنکور سراسری 1400 است .

در سال های اخیر لیست حذفیات اعلام شده از سوی سازمان سنجش ، تغییر چندانی با سال های پیشین نداشته است .

پیشنهاد می شود که حذفیات کنکور 1400 را مطالعه کرده و منتظر انتشار حذفیات کنکور سراسری رشته تجربی باشید .

 • از طریق لینک زیر می توانید حذفیات مربوط به کنکور ۱۴۰۰ را مطالعه کنید .

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور تجربی 1402 ، خواهید خواند .

لیست رشته های دانشگاهی مرتبط با رشته تجربی

رشته تجربی دارای پنج زیر گروه بوده ، در هر زیر گروه ، لیست رشته ها و ضرایب هر درس اختصاصی ، متفاوت است.

در این مطلب لیست رشته های کنکور تجربی به تفکیک زیر گروه را قرار داده شده است .

 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 1 : زمین شناسی : 0 / ریاضی : 2 / زیست شناسی : 4 / فیزیک : 2 / شیمی : 3
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 2 : زمین شناسی : 1 / ریاضی : 3 / زیست شناسی : 4 / فیزیک : 2 / شیمی : 4
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 3 : زمین شناسی : 4 / ریاضی : 3 / زیست شناسی : 2 / فیزیک : 2 / شیمی : 2
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 4 : زمین شناسی : 1 / ریاضی : 4 / زیست شناسی : 2 / فیزیک : 3 / شیمی : 2
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 5 : زمین شناسی : 1 / ریاضی : 3 / زیست شناسی : 2 / فیزیک : 2 / شیمی : 2

لیست رشته های زیر گروه 1 کنکور تجربی 1402

اتاق عملعلوم و صنایع غذایی
اعضای مصنوعیفیزیوتراپی
بهداشت و بازرسی گوشتکاردانی بهداشت حرفه ای
بهداشت مواد غذائی ، بینایی سنجیکاردانی بهداشت محیط
پرستاریکاردانی ساخت پروتزهای دندانی
پزشکیکاردانی تکنولوژی ( رادیوتراپی )
دبیری زیست شناسیکاردانی فوریت های پزشکی
دکترای پیوسته بیوتکنولوژیکاردانی مامایی
دندانپزشکیکاردرمانی
روانشناسیکارشناسی بهداشت محیط
زیست شناسیکارشناسی تکنولوژی پرتودرمانی ( رادیوتراپی )
زیست شناسی سلولی مولکولیکارشناسی تکنولوژی پرتوشناسی ( رادیولوژی )
شنوایی شناسیکارشناسی ساخت پروتزهای دندانی
علوم تغذیهمامایی
هوشبریبینایی سنجی

لیست رشته های زیر گروه 2 کنکور تجربی 1402

داروسازی
بهداشت عمومی
 آموزش شیمی
بیولوژی و کنترل ناقلین بیماری ها
شیمی کاربردی
شیمی محـض
فنـاوری اطلاعات سلامت
مهندسی بهداشت حرفه ای
مهندسی بهداشت محیط
کاردانی بهداشت حرفه ای

لیست رشته های زیر گروه 3 کنکور تجربی 1402

اقیانوس شناسی
زمین شناسی

لیست رشته های زیر گروه 4 کنکور تجربی 1402

کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشادفناوری اطلاعات و ارتباطات
ادیان و مذاهب ، اقتصادمدیریت صـنعتی
تاریخ اسلاممدیریت فرهنگی هنری
حسابداریمدیریت کسب وکارهای کوچک
زبـان و ادبیـات عربـیمدیریت مالی
شـیعه شناسـیمدیریت و بازرگانی دریایی
علم اطلاعات و دانش شناسیمعارف اسلامی
علوم انتظامی تبلیغ و ارتباطات
 علوم قرآن و حدیثکاردانی امور بانکی
فقه و حقوق اسلامیکاردانی بیمه
فقه و حقوق حنفیکاردانی امور دولتی
فقه و مبانی حقوق اسلامیکاردانی امور فرهنگی
فلسفه و حکمت اسلامیکاردانی امور مالی و مالیاتی
فلسفه و کلام اسلامیکاردانی تربیـت مبلـغ قـرآن کـریم
گردشـگریکاردانی جهانگردی
مدیریت اطلاعات و ارتباطاتکاردانی حسابداری
مدیریت امور بانکیکاردانی علم اطلاعات و دانش شناسی
مدیریت امور گمرکیکاردانی علوم انتظامی
مدیریت بازرگانیکاردانی مدارک پزشکی
مدیریت بیمهکاردانی مدیریت بازرگانی
مدیریت بیمه اکوکاردانی مدیریت صنعتی
مدیریت دولتیکاردانی مدیریت گمرکی
کاردانی هتلداری 

لیست رشته های زیر گروه 5 کنکور تجربی 1402

آموزش علوم ورزشی کتابداری در شاخه پزشکی
 امنیت اطلاعات گیـاهپزشـکی
امنیت بین المللمددکاری اجتماعی
امنیت نرم ، پژوهشگری امنیتمدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 پژوهشگری امنیتمربیگری عقیـدتی
تربیت مروج سیاسیمطالعـات امنیتـی
 تـرویج و آمـوزش کشـاورزی پایدارمهندسـی تولیـد و ژنتیـک گیـاهی
حفاظت اطلاعات ، ضد تروریسممهندسـی صـنایع چـوب و  فرآورده های سلولزی
علوم سیاسیمهندسی صنایع مبلمان
علوم فنی امنیتمهندسی طبیعت
علوم ورزشیمهندسی فضای سبز
علوم و مهندسی باغبـانیکاردانی امور اراضی
علـوم و مهندسـی جنگـلکاردانی امور زراعی و باغی
علـوم و مهندسی خاککاردانی تکنولوژی تولیدات دامی
علوم و مهندسی شیلاتکـاردانی تکنولـوژی تولیـدات گیـاهی
 علوم و مهندسی صنایع غذایی ( کشاورزی )کـاردانی تکنولـوژی جنگلداری
علوم و مهندسی محیط زیستکاردانی تکنولوژی چوب
کاردانی تکنولوژی صنایع غذاییکاردانی تکنولوژی شیلات
کـاردانی تکنولـوژی مرتـع و آبخیز داریکاردانی تکنولوژی مواد غذایی
کاردانی تولید و فراوری خرما کاردانی پرورش اسب
کاردانی پرورش زنبورعسـلکـاردانی تولیـد و بهـرهبـرداری از گیاهان دارویی و معطر
کاردانی علوم ورزشی

برنامه ریزی کنکور تجربی 1402

بدون شک موفقیت در مسیر کنکور ، بدون داشتن برنامه ریزی مناسب و به همراه داشتن یک مشاور حرفه ای و آگاه ، میسر نیست .

تیم مشاوره حرفه ای اوج یادگیری ، با داشتن مشاوران عالی و با تجربه ، شما را در رسیدن به موفقیت یاری می کنند .

برای ارتباط با مشاوران ما و دریافت برنامه ریزی تحصیلی و همچنین خرید محصولات ، می توانید با شماره های زیر تماس برقرار کنید.

در صورت داشتن هرگونه پرسش در رابطه با برنامه ریزی کنکور تجربی 1402 ، با مشاوران ما در ارتباط باشید .

برنامه ریزی رایگان کنکور 1402

موسسه کنکور آسان است (اوج یادگیری) ، به منظور برقراری عدالت آموزشی اقدام به ارائه برنامه ریزی رایگان کنکور به کلیه دانش آموزان و داوطلبان نموده است .

در واقع یکی دیگر از خدماتی که از سوی موسسه کنکور آسان است به دانش آموزان همه مقاطع و پایه ها ارائه می شود ، ارائه برنامه ریزی رایگان است .

در این برنامه ها از اصولی ترین تکنیک های مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی استفاده شده است .

همچنین در برنامه ریزی روزانه کنکور آسان است ، سعی شده است که تمام مباحث و مطالب را پوشش داده شوند ، بنابراین می تواند برنامه راهبردی خوبی برای دانش آموزان و داوطلبان کنکوری باشد .

دانش آموزان به راحتی می توانند که متناسب با مقطع و رشته تحصیلی خود ، از برنامه های رایگان ارائه شده استفاده کرده و به نتیجه مطلوب دست یابند .

 • به منظور دریافت برنامه ریزی رایگان مقطع تحصیلی خود ، می توانید از طریق لینک زیر اقدام کنید :

دانلود برنامه ریزی رایگان کنکور آسان است (اوج یادگیری)

طرح های مشاوره ای اوج یادگیری

همه ی دانش آموزان و داوطلبان کنکوری برای موفقیت در کنکور سراسری به ابزار هایی نیاز دارند.

لازمه ی رسیدن داوطلبان به موفقیت ، شناخت راه رسیدن به آن و ملزوماتی است که در این مسیر به آن نیاز دارند.

موسسه کنکور آسان است (اوج یادگیری) علاوه بر تدریس دروس عمومی و تخصصی کنکور ، یک تیم مشاوره بسیار قوی و حرفه ای در خصوص مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی و مشاوره ی انگیزشی دارند .

 • در جدول زیر انواع طرح های مشاوره ای موسسه کنکور آسان است (اوج یادگیری) را مشاهده می کنید :
ردیفنام طرحرده تحصیلی متناسب با طرح
۱طرح سرمایه ( آینده سازان )مناسب برای دانش آموزان پایه نهم به دهم
۲طرح نخبگانمناسب برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم
۳طرح نخبگان پلاسمناسب برای دانش آموزان پایه دوازدهم
۴طرح اوج یادگیریمناسب برای فارغ التحصیلان

خرید محصولات اوج یادگیری :

به منظور خرید محصولات و DVD های اوج یادگیری ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت اپلیکیشن اوج یادگیری :

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری :

لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری :

بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری

راه های ارتباطی اوج یادگیری :

اینستاگرام اوج یادگیری :abolfazlsharifi.ir@
کانال تلگرام اوج یادگیری :ojeyadgiritv2@
واتس اپ اوج یادگیری :09121964690
دفتر رسمی اوج یادگیری :02191304690

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *