صفر تا صد کنکور انسانی 1402

صفر تا صد کنکور انسانی 1402

در این مطلب از سایت رسمی اوج یادگیری ، به بررسی صفر تا صد کنکور انسانی 1402 خواهیم پرداخت و اطلاعات جامع و کاملی را در رابطه با این رشته در کنکور سراسری 1402 ارائه خواهیم داد .

در کنکور سراسری 1402 ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پرداند که به شرح زیر است :

 • گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی
 • گروه آزمایشی علوم تجربی
 • گروه آزمایشی علوم انسانی و معارف اسلامی
 • گروه آزمایشی هنر
 • گروه آزمایشی زبان های خارجی

در کنکور انسانی 1402 ، دانش آموزان و داوطلبان می بایست به دو دسته از سوالات پاسخ بدهند :

 • دسته اول : سوالات عمومی
 • دسته دوم : سوالات اختصاصی

در این مطلب سعی شده است که اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور انسانی 1402 جمع آوری شود .

از جمله مطالبی که در ادامه خواهید خواهند :

 • سرفصل های دروس در کنکور انسانی
 • بودجه بندی کنکور انسانی 1402
 • ضرایب دروس در زیر گروه ها
 • منابع کنکور انسانی در آزمون سراسری 1402
 • حذفیات کنکور انسانی
 • رشته های دانشگاهی مرتبط با این گروه آزمایشی
 • و …..

سر فصل دروس در کنکور انسانی 1402

در کنکور انسانی 1402 ، دانش آموزان و داوطلبان این گروه آزمایشی ، می بایست به دو دفترچه از سوالات پاسخ بدهند :

 • دفترچه شماره 1 : دفترچه سوالات عمومی کنکور انسانی 1402
 • دفترچه شماره 2 : دفترچه سوالات اختصاصی کنکور انسانی 1402
 • سر فصل های دروس عمومی برای گروه آزمایشی علوم انسانی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1زبان و ادبیات فارسی
2زبان عربی
3دین و زندگی
4زبان انگلیسی
 • سر فصل های دروس اختصاصی برای گروه آزمایشی علوم تجربی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1ریاضی
2اقتصاد
3زبان و ادبیات فارسی
4زبان عربی
5تاریخ و جغرافیا
6علوم اجتماعی
7فلسفه و منطق
8روان شناسی

دروس عمومی کنکور انسانی 1402

دروس عمومی برای هر پنج گروه آزمایشی (علوم ریاضی ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، زبان های خارجی و هنر) یکسان بوده و موارد زیر را شامل می شود :

1 زبان و ادبیات فارسی

2- زبان عربی

3- دین و زندگی

4- زبان انگلیسی • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات عمومی کنکور انسانی 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
زبان و ادبیات فارسی۱ تا ۲۵۲۵۱۸ دقیقه
زبان عربی۲۶ تا ۵۰۲۵۲۰ دقیقه
دین و زندگی۵۱ تا ۷۵۲۵۱۷ دقیقه
زبان انگلیسی۷۶ تا ۱۰۰۲۵۲۰ دقیقه
مجموع سوالات عمومیاز ۱ تا ۱۰۰۱۰۰۷۵ دقیقه

ضرایب دروس عمومی کنکور انسانی 1402

 • ضرایب دروس عمومی کنکور انسانی 1402 به شرح زیر است :
عنوان درسضریب
زبان و ادبیات فارسی۴
زبان عربی۲
دین و زندگی۳
زبان انگلیسی۲

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور انسانی 1402 ، خواهید خواند .

دروس اختصاصی کنکور انسانی 1402

 • دروس اختصاصی رشته انسانی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :

1- ریاضی

2- اقتصاد

3- زبان و ادبیات فارسی

4- عربی

5- تاریخ و جغرافیا

6- علوم اجتماعی

7- فلسفه و منطق

8- روانشناسی • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور انسانی 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درس شماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
ریاضی۱۰۱ تا ۱۲۰۲۰۲۵
اقتصاد۱۲۱ تا ۱۳۰۱۵۱۰
زبان و ادبیات فارسی۱۳۱ تا ۱۶۰۳۰۳۰
عربی۱۶۱ تا ۱۸۰۲۰۲۰
تاریخ و جغرافیا۱۸۱ تا ۲۱۰۳۰۲۵
علوم اجتماعی۲۱۱ تا ۲۳۰۲۰۲۰
فلسفه و منطق۲۳۱ تا ۲۵۵۲۵۲۵
روان شناسی۲۵۶ تا ۲۷۵۲۰۱۵
مجموع سوالات اختصاصی رشته انسانیاز ۱۰۱ تا ۲۷۵۱۸۰۱۶۵

ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی 1402

 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی 1402 به شرح زیر است :
زیر گروهریاضیاقتصادزبان و ادبیات فارسیعربی تاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی 
یک۲۱۴۴۱۱۳۱
دو۴۲۲۱۱۳۱۲
سه۴۳۲۱۱۲۱۱
چهار۳۲۲۱۳۲۲۳
پنج۳۲۲۱۱۳۳۳

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور انسانی 1402 ، خواهید خواند .

بودجه بندی دروس عمومی کنکور انسانی 1402

در ادامه این مطلب ، بودجه بندی دروس عمومی رشته انسانی در کنکور سراسری 1402 را به تفیکیک هر درس مشاهده خواهید کرد.

بودجه بندی ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس ادبیات فارسی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی در کنکور : ۱۸ دقیقه
 • ضریب سوالات ادبیات فارسی در کنکور : ۴
مبحثتعداد سوالات
معنی لغت۳
املا ۳
حفظ شعر۱
دستور زبان ۵
آرایه ادبی ۴
قرابت معنایی ۹

بودجه بندی عربی کنکور ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس زبان عربی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زبان عربی در کنکور : ۲۰ دقیقه
 • ضریب سوالات زبان عربی در کنکور : ۲
مبحثتعداد سوالات
ترجمه و تعریب۱۰
درک مطلب ۴
تحلیل صرفی۳
اعراب گذاری ۱
لغت۲
قواعد۵

بودجه بندی دین و زندگی ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس دین و زندگی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات دین و زندگی در کنکور : ۱۷ دقیقه
 • ضریب سوالات دین و زندگی در کنکور : ۳

دین و زندگی پایه دهم

مبحث (پایه دهم)تعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم ۲
درس سوم۱
درس چهارم۰
درس پنجم۱
درس ششم۱
درس هفتم ۱
درس هشم ۱
درس نهم ۰
درس دهم ۰
درس یازدهم ۱
درس دوازدهم ۱

دین و زندگی پایه یازدهم

مبحث (پایه یازدهم) تعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم ۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۰
درس ششم۱
درس هفتم ۱
درس هشم ۰
درس نهم ۲
درس دهم ۱
درس یازدهم ۰
درس دوازدهم ۱

دین و زندگی پایه دوازدهم

مبحث (پایه دوازدهم) تعداد سوالات
درس اول۰
درس دوم ۱
درس سوم۱
درس چهارم۱
درس پنجم۱
درس ششم۱
درس هفتم ۰
درس هشم ۱
درس نهم ۱
درس دهم ۰

بودجه بندی زبان انگلیسی ۱۴۰۲

 • تعداد سوالات درس زبان انگلیسی در کنکور : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زبان انگلیسی در کنکور : ۲۰ دقیقه
 • ضریب سوالات زبان انگلیسی در کنکور : ۳۲
مبحثتعداد سوالات
گرامر۴
واژگان ۸
close test ۵
درک مطلب۸

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور انسانی 1402 ، خواهید خواند .

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور انسانی 1402

در ادامه این مطلب ، بودجه بندی دروس اختصاصی رشته انسانی در کنکور سراسری 1402 را به تفیکیک هر درس مشاهده خواهید کرد.

بودجه بندی ریاضی کنکور انسانی 1402

 • تعداد سوالات درس ریاضی در کنکور انسانی : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور انسانی : ۲۵ دقیقه
مبحثپایهتعداد سوالات
عبارت های جبری (اتحاد جبری و کاربرد ها )دهم۱
عبارت های جبری ( عبارت های گویا )دهم۱
معادله درجه دوم ( معادله و مسائل توصیفی )دهم۱
معادله درجه دوم ( معادلات شامل عبارات گویا )دهم۱
تابع ( نمودار تابع درجه ۲ )دهم۱
کار با داده های آماری ( معیار های پراکندگی )دهم۱
نمایش داده ها ( نمودار های یک متغیره )دهم۲
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره ها و ترکیب گزاره ها )یازدهم۱
تابع ( اعمال بر روی تابع )یازدهم۲
تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی )یازدهم۱
آمار ( شاخص های آماری )یازدهم۱
آمار ( سری های زمانی )یازدهم۱
آمار احتمال ( شمارش )دوازدهم۱
احتمالدوازدهم۲
الگوهای خطی (دنباله حسابی )دوازدهم۱
الگوهای خطی ( مدل سازی و دنباله )دوازدهم۱
الگوهای غیر خطی ( دنباله هندسی )دوازدهم۱

بودجه بندی اقتصاد کنکور انسانی 1402

 • تعداد سوالات درس اقتصاد در کنکور انسانی : ۱۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات اقتصاد در کنکور انسانی : ۱۰ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
تولید۲
بازار۲
آشنایی با شاخص اقتصادی۵
پول و بانک۲
فقر و توزیع درآمد۱
اقتصاد بین الملل۲
اقتصاد ایران۱

بودجه بندی ادبیات کنکور انسانی 1402

 • تعداد سوالات درس ادبیات فارسی در کنکور انسانی : ۳۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی در کنکور انسانی : ۳۰ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۹
عروض۶
قافیه۲
ترکیبی عروض و قافیه۱
آرایه ادبی۷
قرابت معنایی۵

بودجه بندی عربی کنکور انسانی 1402

 • تعداد سوالات درس عربی در کنکور انسانی : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات عربی در کنکور انسانی : ۲۰ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
ترجمه۸
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۶
مفهموم۱
اعداد۱

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور انسانی 1402

 • تعداد سوالات درس تاریخ و جغرافیا در کنکور انسانی : ۳۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات تاریخ و جغرافیا در کنکور انسانی : ۲۵ دقیقه

تاریخ

مبحث (تاریخ)تعداد سوالات
تاریخ پایه دهم۵
تاریخ پایه یازدهم۵
تاریخ پایه دوازدهم۵

جغرافیا

مبحث (جفرافیا)تعداد سوالات
دهم۳
یازدهم۷
دوازدهم۵

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور انسانی 1402

 • تعداد سوالات درس علوم اجتماعی در کنکور انسانی : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات علوم اجتماعی در کنکور انسانی : ۲۰ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
هویت فردی و اجتماعی۱
تحولات هویتی جهان اجتماعی۱
هویت ایرانی۱
فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی۴
چالش های جهانی۲
بیداری اسلامی و جهان جدید۳
ذخیره دانشی۱

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور انسانی 1402

 • تعداد سوالات درس فلسفه و منطق در کنکور انسانی : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات فلسفه و منطق در کنکور انسانی : ۲۵ دقیقه

فلسفه دهم

مبحث (فلسفه دهم)تعداد سوالات
چیستی فلسفه۱
ریشه و شاخه های فلسفه۱
آغاز تاریخی فلسفه۱
زندگی بر اساس اندیشه۱
امکان شناخت۱
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
چیستی انسان۱
انسان موجودی اخلاق گرا۱

فلسفه یازدهم

مبحث (فلسفه یازدهم)تعداد سوالات
هستی و چیستی۱
جهان ممکنات۱
جهان علی و معلولی۲
کدام تصویر از جهان۱
خدا در فلسفه (۱)۱
خدا در فلسفه (۲)۱
عقل در فلسفه (۲)۱

منطق

مبحثتعداد سوالات
منطق ترازوی اندیشه۱
لفظ و معنا۱
مفهوم و مصداق۱
انواع و شرایط تعریف۱
اقسام استدلال و کاربرد های آن۱
قضیه ی حملی۱
احکام قضایا۱
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
قضیه ی شرطی و قیاس استثنایی۱

بودجه بندی روان شناسی کنکور انسانی 1402

 • تعداد سوالات درس روانشناسی در کنکور انسانی : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات روانشناسی در کنکور انسانی : ۱۵ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
روانشناسی ، تعریف و روش مطالعه۳
روان شناسی رشد۴
احساس ، توجه ، ادراک۴
حافظه و علل فراموشی۲
تفکر (۱) حل مسئله۲
تفکر (۲) تصمیم گیری۳
انگیزه و نگرش۲
روانشناسی سلامت۱

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور انسانی 1402 ، خواهید خواند .

منابع کنکور انسانی 1402

 • در جدول زیر منابع دروس عمومی کنکور انسانی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درسنام کتابپایهسال چاپ
زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)
فارسی (۲)
فارسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
دین و زندگیدین و زندگی (۱)
دین و زندگی (۲)
دین و زندگی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
زبان انگلیسیزبان انگلیسی (۱)
زبان انگلیسی (۲)
زبان انگلیسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
 • در جدول زیر منابع دروس تخصصی کنکور انسانی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درس نام کتابپایهسال چاپ
ریاضیریاضی و آمار (۱)
ریاضی و آمار (۲)
ریاضی و آمار (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
اقتصاداقتصاددهم1399
زبان و ادبیات فارسیعلوم و فنون ادبی (۱)
علوم و فنون ادبی (۲)
علوم و فنون ادبی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
تاریختاریخ (۱)
تاریخ (۲)
تاریخ (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
جغرافیاجغرافیای ایران
جغرافیا (۲)
جغرافیا (۳) کابردی
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
علوم اجتماعیجامعه شناسی (۱)
جامعه شناسی (۲)
جامعه شناسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
فلسفه فلسفه
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
یازدهم
دوازدهم
1400
1401
منطقمنطقدهم1399
روان شناسیروان شناسییازدهم1400

حذفیات کنکور انسانی 1402

از آنجایی که هنوز سازمان سنجش و آموزش کشور ، حذفیات کنکور سراسری 1402 را منتشر نکرده است ، می بایست تا زمان اعلام حذفیات کنکور انسانی 1402 منتظر بود .

در صورت دریافت هر گونه اخبار مبنی بر انتشار حذفیات کنکور سراسری این مطلب به روز رسانی خواهد شد .

در حال حاضر جدید ترین حذفیات منتشر شده از کنکور سراسری ، حذفیات کنکور سراسری 1400 است .

از آنجایی که در سال های اخیر لیست حذفیات اعلام شده از سوی سازمان سنجش ، تغییر چندانی با سال های پیشین نداشته است ، پیشنهاد می شود که حذفیات کنکور 1400 را مطالعه کرده و منتظر انتشار حذفیات کنکور سراسری رشته انسانی باشید .

 • از طریق لینک زیر می توانید حذفیات مربوط به کنکور ۱۴۰۰ را مطالعه کنید .

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور انسانی 1402 ، خواهید خواند .

لیست رشته های دانشگاهی مرتبط با رشته انسانی

رشته انسانی دارای پنج زیر گروه بوده ، در هر زیر گروه ، لیست رشته ها و ضرایب هر درس اختصاصی ، متفاوت است.

در این مطلب لیست رشته های کنکور انسانی به تفکیک زیر گروه را قرار داده شده است .

 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 1 :
  ریاضی : 2 / اقتصاد : 1 / ادبیات فارسی : 4 / عربی : 4 / علوم اجتماعی : 1 / فلسفه و منطق : 3 / روانشناسی : 1
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 2 :
  ریاضی : 4 / اقتصاد : 2 / ادبیات فارسی : 2 / عربی : 1 / علوم اجتماعی : 3 / فلسفه و منطق : 1 / روانشناسی : 2
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 3 :
  ریاضی : 4 / اقتصاد : 3 / ادبیات فارسی : 2 / عربی : 1 / علوم اجتماعی : 2 / فلسفه و منطق : 1 / روانشناسی : 1
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 4 :
  ریاضی : 3 / اقتصاد : 2 / ادبیات فارسی : 2 / عربی : 1 / علوم اجتماعی : 2 / فلسفه و منطق : 2 / روانشناسی : 3
 • ضرایب دروس اختصاصی در زیر گروه 5 :
  ریاضی : 3 / اقتصاد : 2 / ادبیات فارسی : 2 / عربی : 1 / علوم اجتماعی : 3فلسفه و منطق : 3 / روانشناسی : 3

لیست رشته های زیر گروه 1 کنکور انسانی 1402

کارشناسی ارشد پیوسته علوم قضاییزبـان و ادبیـات کـردیمعارف اسلامی
کارشناسی ارشد پیوسته معارف اسلامی و ارشادشـیعه شناسیمعارف اسلامی ـ تبلیغ و ارتباطات
کارشناسی ارشد پیوسـته معـارف اسـلامی و حقوقعلوم قرآن و حدیثمعارف اسلامی و اخلاق
آموزش الهیات و معارف اسلامیعلوم قضاییمعـارف اسـلامی و ادیـان
آموزش زبان و ادبیات عربیفرهنگ و معارف اسلامیمعـارف اسلامی و تاریخ
آموزش زبان و ادبیات فارسیفقه و حقوق اسلامیمعارف اسلامی  و علوم تربیتی
ادیان و مذاهب ، ادیان و عرفانفقه شافعیمعارف اسلامی و علوم قرآنی
ایرانشناسـیفقه و حقوق امامیمعارف اسلامی و کلام
تاریخ تمدن ملل اسلامیفقه و حقوق حنفـیمعارف اسلامی و مدیریت
تربیت مروج سیاسیفقـه و حقـوق شافعیکاردانی آموزش دینی و عربی
زبان و ادبیات ترکی آذریفقه و حقوق مذاهب اسلامیکاردانی آموزش زبان و ادبیات فارسی
زبان و ادبیات عربیفقه و مبانی حقوق اسلامیکاردانی امور تربیتی
زبان و ادبیـات فارسـیفلسفهکاردانی امور دولتـی
مترجمـی زبان عربیفلسفه و حکمت اسلامیکـاردانی تربیـت مبلـغ قـرآن کریم
مطالعات امنیتیفلسفه و کـلام اسـلامیکاردانی حقوق قضایی

لیست رشته های زیر گروه 2 کنکور انسانی 1402

امنیت اطلاعاتحفاظت اطلاعات
زبان و ادبیات فارسیضد تروریسم
امنیت نرمعلوم فنی امنیت
پژوهشـگری امنیـتمدد کاری اجتماعی
جامعـه شناسـیکاردانی آموزش مطالعات اجتماعی
برنامه ریزی اجتماعی و تعاونمردم شناسی
آموزش علوم اجتماعیروزنامه نگاری

لیست رشته های زیر گروه 3 کنکور انسانی 1402

اقتصادمـدیریت فرهنگـی هنـری
امنیت اقتصادیمـدیریت کسب و کارهای کوچک
حسابداریمدیریت مالی
فناوری اطلاعات و ارتباطاتمدیریت و بازرگانی دریایی
گردشگریمطالعات ارتباطی و فناوری اطلاعات
مدیریت اطلاعات و ارتباطاتهتلداری
مـدیریت امـور بانکیکاردانی اشتغال
مدیریت امور گمرکیکاردانی اقتصاد کار و بهره وری
مدیریت بازرگانیکاردانی امور بانکی
مدیریت بیمهکاردانی امور فرهنگی
مـدیریت بیمـه اکـوکاردانی امور مالی و مالیاتی
مـدیریت دولتـیکاردانی بیمه
مـدیریت صـنعتیکاردانی جهانگردی
کاردانی مدیریت صنعتیکاردانی حسابداری
کاردانی مدیریت گمرکیکاردانی روابط کار
کاردانی هتلداریکاردانی مدیریت بازرگانی

لیست رشته های زیر گروه 4 کنکور انسانی 1402

آمار
آموزش تاریخ
آموزش جغرافیا
باستان شناسی
تاریخ
تاریخ اسلام
جغرافیا
زبان شناسی
علوم انتظامی
کاردانی باستان شناسی

لیست رشته های زیر گروه 5 کنکور انسانی 1402

آموزش ابتدایی
آموزش راهنمایی و مشاوره
آموزش علوم ورزشی
آموزش کودکان استثنایی
روانشناسی
علم اطلاعات و دانش شناسـی
علوم تربیتی
علوم ورزشی
مشاوره
مطالعات خانواده
کاردانی آموزش و پرورش ابتدایی
کاردانی آموزش وپرورش کودکان استثنایی
کاردانی علم اطلاعات و دانش شناسـی
کـاردانی علـوم ورزشـی
کاردانی مربی کودک

برنامه ریزی کنکور انسانی 1402

بدون شک موفقیت در مسیر کنکور ، بدون داشتن برنامه ریزی مناسب و به همراه داشتن یک مشاور حرفه ای و آگاه ، میسر نیست .

تیم مشاوره حرفه ای اوج یادگیری ، با داشتن مشاوران عالی و با تجربه ، شما را در رسیدن به موفقیت یاری می کنند .

برای ارتباط با مشاوران ما و دریافت برنامه ریزی تحصیلی و همچنین خرید محصولات ، می توانید با شماره های زیر تماس برقرار کنید.

در صورت داشتن هرگونه پرسش در رابطه با صفر تا صد کنکور انسانی 1402 ، با مشاوران ما در ارتباط باشید .

خرید محصولات اوج یادگیری :

به منظور خرید محصولات و DVD های اوج یادگیری ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت اپلیکیشن اوج یادگیری :

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری :

لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری :

بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری

راه های ارتباطی اوج یادگیری :

اینستاگرام اوج یادگیری :abolfazlsharifi.ir@
کانال تلگرام اوج یادگیری :ojeyadgiritv2@
واتس اپ اوج یادگیری :09121964690
دفتر رسمی اوج یادگیری :02191304690

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *