ریاضی اوج یادگیری

ریاضی اوج یادگیری

ریاضی اوج یادگیری را کدام اساتید تدریس کرده اند ؟
شیوه تدریس این درس و اطلاع از قیمت ها ، نحوه خرید این درس مهم و تاثیر گذار و … را در این مطلب مشاهده کنید .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ریاضی اوج یادگیری ادامه مطلب را بخوانید .

اساتید و مدرسان ریاضی اوج یادگیری

مهندس امیر مسعودی ، مهندس امیر حسین شاهانی ، مهندس علی علیشاه از اساتید برنامه تلویزیونی اوج یادگیری
در درس ریاضی مقطع
دهم ، یازدهم و دوازدهم رشته های تجربی ، رشته ریاضی و رشته انسانی هستند .
همچنین برای دانش آموزان مقطع متوسطه اول
پایه هفتم ، هشتم و نهم نیز ، مهندس گرشاسبی و مهندس میثم جهانگیری و آقای راد
این تدریس ها را بر عهده دارند
این اساتید همگی جز مدرسان با سابقه موسسه کنکور آسان است و برنامه های تلویزیونی این موسسه
نظیر اوج یادگیری ، زنگ پنجم ، یادگیری آسان و … هستند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ریاضی اوج یادگیری ادامه مطلب را بخوانید .

شیوه تدریس ریاضی

این درس به شیوه آموزشی ، تست زنی ، همایش ، جمع بندی دو سال و سه سال
برای تمام دانش آموزان نظام جدید سال دهم ، یازدهم ، دوازدهم و متوسطه اول پایه هفتم ،هشتم و نهم از انتشارات گیلنا تدریس شده است

قیمت ریاضی اوج یادگیری

دانش آموزان عزیزی که قصد اطلاع و دریافت لیست قیمت اوج یادگیری برای درس ریاضی از موسسه کنکور آسان را دارند
می توانند بر روی لینک زیر کلیک کرده و با انتخاب رشته و مقطع تحصیلی ، از ریز قیمت محصولات و دی وی دی های ریاضی امیر مسعودی یا …اطلاع داشته باشند
لیست قیمت محصولات اوج یادگیری
برای خرید این دی وی دی ها نیز می توانید از طریق فروشگاه اینترنتی اوج یادگیری ( از منوی سایت) یا نصب اپلیکیشن اقدام کنید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ریاضی اوج یادگیری ادامه مطلب را بخوانید .

قیمت ریاضی دهم تجربی اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت  
آموزش مجموعه، الگو و دنبالهمهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنبالهمهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مجموعهمهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مثلثاتمهندس امیر مسعودی۷۵
روش تست زنی معادلهمهندس امیر مسعودی۱۴۰
روش تست زنی نامعادلهمهندس امیر مسعودی۱۱۰
روش تست زنی تابعمهندس امیر مسعودی۵۰  
خلاقیت در تابعمهندس امیر مسعودی۴۵
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات)مهندس امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردنمهندس امیر مسعودی۴۵
مجموعه جامع آمار و احتمالمهندس امیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمالمهندس امیر مسعودی۱۳۵
خلاقیت در آمار و احتمالمهندس امیر مسعودی۳۰
آموزش جامع مثلثاتمهندس شاهانی۹۰
توانهای گویا و عبارات جبریمهندس شاهانی۱۰۵
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم دوازدهم)مهندس امیر مسعودی۱۰۰
روش تست ریاضیمهندس علیشاه۱۴۰
آموزش ریاضیمهندس علیشاه۲۴۰
جمع بندی حرفه ای ریاضی تجربی (بسته ۱)مهندس امیر مسعودی265

قیمت حسابان دهم اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
آموزش مجموعه، الگو و دنباله ریاضیامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله ریاضیامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مجموعه ریاضیامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مثلثات ریاضیامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی معادله ریاضیامیر مسعودی۱۴۰
روش تست زنی نامعادله ریاضیامیر مسعودی۱۱۰
روش تست زنی تابع ریاضیامیر مسعودی۵۰
خلاقیت در تابع ریاضی دهمامیر مسعودی۴۵
خلاقیت در شمارش (ترکیبات)امیر مسعودی۳۰
روش تست زنی شمارشامیر مسعودی۴۵
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
آموزش احتمال دهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی آمار و احتمال دهمامیر مسعودی۱۳۵
خلاقیت در آمار و احتمال دهمامیر مسعودی۳۰
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
آموزش آمار و احتمال جامعامیرمسعودی۱۱۵
روش تست آمار و احتمال جامعامیر مسعودی۱۱۵
جمعبندی هندسهامیر مسعودی۱۲۵
جمع بندی حرفه ای ریاضی تجربی (بسته ۱)امیر مسعودی265

قیمت ریاضی یازدهم تجربی اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
آموزش هندسه تحلیلی فصل ۱امیر مسعودی۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی فصل ۱امیر مسعودی۴۵
معادله و سهمی یازدهمامیر مسعودی۱۴۵
روش تست زنی هندسه یازدهم و دوازدهمامیر مسعودی۱۷۰
روش تست زنی هندسه یازدهمامیر مسعودی۱۷۰
جمعبندی هندسه یازدهمامیر مسعودی۱۲۵
آموزش هندسه فصل ۲مهندس شاهانی۱۰۵
روش تست زنی هندسه فصل ۲مهندس شاهانی۴۵
آموزش جامع تابع یازدهمامیر مسعودی۷۰
روش تست زنی تابع یازدهمامیر مسعودی۹۰
جمع بندی تابع یازدهمامیر مسعودی۱۹۵
خلاقیت مثلثات یازدهمامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی مثلثات یازدهمامیر مسعودی۱۶۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتی یازدهمامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی حد وپیوستگی یازدهمامیر مسعودی۱۳۵
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
خلاقیت احتمال یازدهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال یازدهمامیر مسعودی۶۰
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۶۰
آموزش جامع معادله و سهمی یازدهممهندس شاهانی۱۶۰
آموزش جامع هندسه تحلیلی یازدهممهندس شاهانی۶۰
آموزش حد و پیوستگی یازدهممهندس شاهانی۱۳۵
آموزش جامع ریاضی یازدهممهندس علیشاه۱۴۰
روش تست زنی احتمال کنکور (سه سال)امیر مسعودی۹۵
آموزش جامع احتمال (سه سال)امیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۱۹۵
جمع بندی حرفه ای ریاضی تجربی (بسته ۱)امیر مسعودی265

قیمت حسابان یازدهم اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت (تومان)
آموزش هندسه تحلیلی یازدهمامیر مسعودی۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلیامیر مسعودی۴۵
روش تست زنی هندسه یازدهم و دوازدهمامیر مسعودی۱۷۰
معادله و سهمی یازدهمامیر مسعودی۸۰
آموزش جامع تابع یازدهمامیر مسعودی۹۰
روش تست زنی تابع یازدهمامیر مسعودی۹۰
آموزش مثلثات یازدهمامیر مسعودی۸۰
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتمیامیر مسعودی۱۱۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال جامعامیر مسعودی۱۱۵
آموزش جامع احتمالامیر مسعودی۱۱۵
روش تست هندسهامیر مسعودی۱۷۰
جمعبندی هندسهامیر مسعودی۱۲۵
جمع بندی حرفه ای ریاضی تجربی (بسته ۱)امیر مسعودی265

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ریاضی اوج یادگیری ادامه مطلب را بخوانید .

قیمت ریاضی دوازدهم تجربی اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع احتمال سه سالامیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سالامیر مسعودی۹۵
خلاقیت احتمال دوازدهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال دوازدهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی تابع سه سالامیر مسعودی۱۳۰
روش تست زنی تابع دوازدهمامیر مسعودی۷۵
روش تست زنی حد بی نهایتامیر مسعودی۸۵
روش تست زنی حد جامعامیر مسعودی۱۹۵
مشتق و کاربرد مشتق دوازدهمامیر مسعودی۲۶۰
روش تست زنی مثلثات سه سالامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی مثلثات دوازدهمامیر مسعودی۷۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۶۰
هندسه یازدهم و دوازدهمامیر مسعودی۱۷۰
جمعبندی هندسهامیر مسعودی۱۲۵
جمع بندی بسته ۵ ریاضیامیر مسعودی۲۲۰

قیمت حسابان دوازدهم اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت (تومان)
آموزش جامع احتمال کنکورامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی احتمال کنکورامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی تابع جامع کنکورامیر مسعودی۱۳۰
روش تست زنی تابع دوازدهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی مثلثات کنکورامیر مسعودی۱۳۰
روش تست زنی مثلثات دوازدهمامیر مسعودی۵۰
قدر مطلق و جز صحیح کنکورامیر مسعودی۶۰

جهت کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ریاضی اوج یادگیری ادامه مطلب را بخوانید .

نمونه تدریس های اوج یادگیری


همچنین می توانید جهت خرید و تهیه محصولات برنامه تلویزیونی اوج یادگیری یا سایر دروس موسسه کنکور آسان است
با شماره دفتر مرکزی به شماره های 09121964690 . 02191304690 تماس برقرار کرده و اطلاعات لازم را کسب کنید
یادآور می شود شما با تهیه محصولات نیز ، از خدمات برترین برنامه ریزان و مشاوران اوج یادگیری به صورت رایگان بهره مند می شوید.

خرید محصولات اوج یادگیری :

به منظور خرید محصولات و DVD های اوج یادگیری ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت اپلیکیشن اوج یادگیری :

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری :

لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری :

بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری

راه های ارتباطی اوج یادگیری :

اینستاگرام اوج یادگیری :abolfazlsharifi.ir@
کانال تلگرام اوج یادگیری :ojeyadgiritv2@
واتس اپ اوج یادگیری :09121964690
دفتر رسمی اوج یادگیری :02191304690

۹ پاسخ

 1. کلمه ی جز بی نظیر در وصف ریاضی اوج یادگیری نمیتونم بگم
  من بعد ۸ سال دوباره هوای کنکور کردم و با داشتن دو فرزند دارم برای قبولی در پزشکی میخونم
  از زحمات مهندس امیر مسعودی و مشاوره خوب مهندس محمدرضا بهمرام و استاد امیر دانش زاده عزیز ممنونم
  تازه میفهمم چرا میگن ریاضی درس شیرینه
  این درس برای من تبدیل شده به شیرین ترین درس کنکور
  آقای مهندس امیر مسعودی روح پدرتون شاد و همیشه دعاگوی شما هستم

 2. دی وی دی های ریاضی اوج یادگیری تدریس مهندس امیر مسعودی بسیار عالی هستند
  افتخار دارم میتونم آموزش های ایشون رو در قالب دی وی دی ببینم و از این بابت بسیار خوشحالم

 3. ریاضی کنکورو با تدریس استاد مسعودی تونستم ۸۶ درصد بزنم
  ایشون فوق العادن
  ممنون از اوج یادگیری 🤗🤗🤗

 4. قصد تهیه منابع دارم ولی نمیدونم از چه طریقی اقدام کنم، میشه راهنمایی کنید از سردرگمی دربیام؟؟؟؟

  1. سلام
   لطفا از طریق نصب اپلیکیشن یا شماره های مندرج در این سایت اقدام کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.