دروس اختصاصی کنکور 1402

دروس اختصاصی کنکور 1402

با حذف دروس عمومی در آزمون سراسری 1402 ، دروس اختصاصی کنکور 1402 اهمیت ویژه ای می یابد .

معاون سیاست گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت و گویی با شبکه دو سیما از حذف دروس عمومی خبر داد

و اضافه کرد :

کنکور از سال 1402 فقط شامل دروس تخصصی است

و دروس عمومی حذف خواهند شد .

با این کار سوالات تخصصی می تواند عمیق تر, طرح شود . چراکه با حذف سوالات دروس عمومی مدت زمان پاسخگویی به سوالات تخصصی افزایش می باید.

در کنکور 1402 ، فقط امتحانات نهایی پایه دوازدهم و کنکور ، در رتبه داوطلب موثر می باشد.

به عبارتی از سال 1402 تاثیر این امتحانات پایه دوازدهم ، 60 درصد قطعی خواهد شد .

در کنکور سراسری 1402 ، پنج گروه آزمایشی با یکدیگر به رقابت می پرداند :

 • ریاضی و فنی
 • علوم تجربی
 • انسانی و معارف اسلامی
 • هنر
 • زبان های خارجی

در این مطلب اطلاعات جامع و مفیدی را در رابطه با صفر تا صد جزئیات دروس اختصاصی کنکور 1402 در هر پنج گروه آزمایشی ارائه خواهیم داد .

دروس اختصاصی کنکور 1402 ( رشته ریاضی )

 • سر فصل های دروس اختصاصی برای گروه آزمایشی ریاضی و فنی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1ریاضی
2فیزیک
3شیمی
 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور ریاضی 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
ریاضی۱۰۱ تا ۱۵۵۵۵۸۵ دقیقه
فیزیک۱۵۶ تا ۲۰۰۴۵۵۵ دقیقه
شیمی۲۰۱ تا ۲۳۵۳۵۳۵ دقیقه
مجموع سوالات اختصاصی رشته ریاضیاز ۱۰۱ تا ۲۳۵۱۳۵۱۷۵ دقیقه

ضرایب دروس اختصاصی کنکور 1402 ( رشته ریاضی )

 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور ریاضی 1402 به شرح زیر است :
زیر گروهریاضیفیزیکشیمی
یک۴۳۲
دو۴۳۳
سه۳۲۳

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور 1402 ( رشته ریاضی )

در ادامه این مطلب ، بودجه بندی دروس اختصاصی رشته ریاضی در کنکور سراسری 1402 را به تفیکیک هر درس مشاهده خواهید کرد.

بودجه بندی ریاضی کنکور 1402 ( رشته ریاضی )

 • تعداد سوالات درس ریاضی در کنکور ریاضی : ۵۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور تجربی : ۸۵ دقیقه

گسسته

مبحث (گسسته)تعداد سوالات
گراف۲
بردار۲
مربع لاتین۱
نظریه اعداد۴
ترکیبیات۱

حسابان

مبحث (حسابان)تعداد سوالات
معادله و نامعادله۲
لگاریتم ترکیبی با دترمینان۱
لگاریتم۱
حد و پیوستگی۵
تابع۱۰
مثلثات۳
الگو دنباله۲

هندسه

مبحث (هندسه)تعداد سوالات
چند ضلعی محاطی و محیطی۳
نیمساز زوایای داخلی و محاسبه طول نیمساز۲
بیضی و سهمی۱
دایره۳
ماتریس۲

احتمال

مبحث (احتمال)تعداد سوالات
گزاره ها۱
مجموعه ها۲
واریانس۱
احتمال۳
میانگین۱

بودجه بندی فیزیک کنکور 1402 ( رشته ریاضی )

 • تعداد سوالات درس فیزیک در کنکور ریاضی : ۴۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور ریاضی : ۵۵ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
فیزیک و اندازه گیری۱
کار و انرژی و توان۱
ویژگی های فیزیک مواد۲
دما و گرما۳
ترمودینامیک۳
الکتریسیته ساکن۵
جریان الکتریکی۶
مغناطیس۳
القا۰
خازن۱
حرکت بر خط راست۵
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
بر هم کنش های موج۲
فیزیک اتمی۵
فیزیک هسته ای۲

بودجه بندی شیمی کنکور 1402 ( رشته ریاضی )

 • تعداد سوالات درس شیمی در کنکور ریاضی : ۳۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور ریاضی : ۳۵ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
کیهان زادگاه الفبای هستی۳
ردپای گازها در زندگی۳
آب ، آهنگ زندگی۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم۴
در پی غذای سالم۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر۶
مولکول ها در خدمت تندرستی۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی۴
شیمی جلوه ای از هنر ، زیبایی و ماندگاری۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر۲

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور ریاضی 1402 بخوانید .

منابع کنکور 1402 ( رشته ریاضی )

 • در جدول زیر منابع دروس عمومی کنکور ریاضی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درسنام کتابپایهسال چاپ
زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)
فارسی (۲)
فارسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
دین و زندگیدین و زندگی (۱)
دین و زندگی (۲)
دین و زندگی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
زبان انگلیسیزبان انگلیسی (۱)
زبان انگلیسی (۲)
زبان انگلیسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
 • در جدول زیر منابع دروس تخصصی کنکور ریاضی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درس نام کتابپایهسال چاپ
ریاضیهندسه (۱)
هندسه (۲)
هندسه (۳)
آمار و احتمال
حسابان (۱)
حسابان (۲)
ریاضیات گسسته
دهم
یازدهم
دوازدهم

یازدهم
یازدهم

دوازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401

1400
1400
1401

1401
فیزیکفیزیک (۱)
فیزیک (۲)
فیزیک (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
شیمیشیمی (۱)
شیمی (۲)
شیمی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401

دروس اختصاصی کنکور 1402 ( رشته تجربی )

 • سر فصل های دروس اختصاصی این رشته ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1زمین شناسی
2ریاضی
3زیست شناسی
4فیزیک
5شیمی
 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور تجربی 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
زمین شناسی۱۰۱ تا ۱۲۵۲۵۲۰ دقیقه
ریاضی۱۲۶ تا ۱۵۵۳۰۴۷ دقیقه
زیست شناسی۱۵۶ تا ۲۰۵۵۰۳۶ دقیقه
فیزیک۲۰۶ تا ۲۳۵۳۰۳۷ دقیقه
شیمی۲۳۶ تا ۲۷۰۳۵۳۵ دقیقه
مجموع سوالات اختصاصی رشته تجربیاز ۱۰۱ تا ۲۷۰۱۷۵۱۷۵ دقیقه

ضرایب دروس اختصاصی کنکور 1402 ( رشته تجربی )

 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور تجربی 1402 به شرح زیر است :
زیر گروهزمین شناسیریاضیزیست شناسی فیزیکشیمی
یک۰۲۴۲۳
دو۱۳۴۲۴
سه۴۳۲۲۲
چهار۱۴۲۳۲
پنج۱۳۲۲۲

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور 1402 ( رشته تجربی )

در ادامه این مطلب ، بودجه بندی دروس اختصاصی رشته تجربی در کنکور سراسری 1402 را به تفیکیک هر درس مشاهده خواهید کرد.

بودجه بندی زمین شناسی کنکور 1402 ( رشته تجربی )

 • تعداد سوالات درس زمین شناسی در کنکور تجربی : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زمین شناسی در کنکور تجربی : ۲۰ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
آفرینس کیهان و تکوین۵
منابع آب و خاک۴
منابع معدنی ، زیربنای تمدن۳
سازه های مهندسی۳
زمین شناسی و سلامت۴
پویایی زمین ۳
زمین شناسی ایران۳

بودجه بندی ریاضی کنکور 1402 ( رشته تجربی )

 • تعداد سوالات درس ریاضی در کنکور تجربی : ۳۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور تجربی : ۴۷ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
مشتق۲
کاربرد مشتق۳
حد و پیوستگی۳
تابع۴
معادله و نامعادله۲
آمار۰
احتمال۲
ترکیبیات۲
مثلثات۴
لگاریتم و توابع نمایی۲
مجموعه و دنباله ۰
هندسه مختصاتی۲
هندسه ۲
مقاطع مخروطی۱
توان های گویا۱

بودجه بندی زیست شناسی کنکور 1402 ( رشته تجربی )

 • تعداد سوالات درس زیست شناسی در کنکور تجربی : ۵۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زیست شناسی در کنکور تجربی : ۳۶ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
گوارش و جذب مواد۲
تبادلات گازی۰
گردش مواد در بدن۴
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۱
تنظیم عصبی۱
حواس۱
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۱
ایمنی۲
تقسیم یاخته۰
تولید مثل ۳
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته ها۳
انتقال اطلاعات نسل ها۵
تغییر در اطلاعات وراثتی۲
از ماده به انرژی۲
از انرژی به ماده۳
فناوری های نوین زیستی۱
رفتارهای جانوران۱
زیست گیاهی دهم۲
زیست گیاهی یازدهم۴
زیست گیاهی جامع۲
زیست جانوری۷

بودجه بندی فیزیک کنکور 1402 ( رشته تجربی )

 • تعداد سوالات درس فیزیک در کنکور تجربی : ۳۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات فیزیک در کنکور تجربی : ۳۷ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
حرکت بر خط راست۴
دینامیک ۳
نوسان و موج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳
الکتریسیته ساکن۴
جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم۴
مغناطیس و القای الکترو مغناطیسی ۲
فیزیک و اندازه گیری ۱
کار ، انرژی و توان ۱
ویژگی های فیزیکی مواد ۲
دما و گرما۲

بودجه بندی شیمی کنکور 1402 ( رشته تجربی )

 • تعداد سوالات درس شیمی در کنکور تجربی : ۳۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات شیمی در کنکور تجربی : ۳۵ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
آرایش الکترونی و جدول دوره ای۵
نام گذاری ، فرمول نویسی ، ساختار لوئیس۱
استوکیومتری واکنش ها۴
شیمی آلی۵
ترموشیمی۴
اسید و باز۴
سینتیک ۲
تعادل ۲
الکتروشیمی ۳
جامدهای بلوری ۲
محلول ها۲

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور تجربی 1402 ، خواهید خواند .

منابع کنکور 1402 ( رشته تجربی )

 • در جدول زیر منابع دروس عمومی کنکور تجربی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درسنام کتابپایهسال چاپ
زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)
فارسی (۲)
فارسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
دین و زندگیدین و زندگی (۱)
دین و زندگی (۲)
دین و زندگی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
زبان انگلیسیزبان انگلیسی (۱)
زبان انگلیسی (۲)
زبان انگلیسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
 • در جدول زیر منابع دروس تخصصی کنکور تجربی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درس نام کتابپایهسال چاپ
زمین شناسیزمین شناسییازدهم1400
ریاضیریاضی (۱)
ریاضی (۲)
ریاضی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
زیست شناسیزیست شناسی (۱)
زیست شناسی (۲)
زیست شناسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
فیزیکفیزیک (۱)
فیزیک (۲)
فیزیک (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
شیمیشیمی (۱)
شیمی (۲)
شیمی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401

دروس اختصاصی کنکور 1402 ( رشته انسانی )

 • سر فصل های دروس اختصاصی علوم انسانی ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1ریاضی
2اقتصاد
3زبان و ادبیات فارسی
4زبان عربی
5تاریخ و جغرافیا
6علوم اجتماعی
7فلسفه و منطق
8روان شناسی
 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور انسانی 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درس شماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
ریاضی۱۰۱ تا ۱۲۰۲۰۲۵
اقتصاد۱۲۱ تا ۱۳۰۱۵۱۰
زبان و ادبیات فارسی۱۳۱ تا ۱۶۰۳۰۳۰
عربی۱۶۱ تا ۱۸۰۲۰۲۰
تاریخ و جغرافیا۱۸۱ تا ۲۱۰۳۰۲۵
علوم اجتماعی۲۱۱ تا ۲۳۰۲۰۲۰
فلسفه و منطق۲۳۱ تا ۲۵۵۲۵۲۵
روان شناسی۲۵۶ تا ۲۷۵۲۰۱۵
مجموع سوالات اختصاصی رشته انسانیاز ۱۰۱ تا ۲۷۵۱۸۰۱۶۵

ضرایب دروس اختصاصی کنکور 1402 ( رشته انسانی )

 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور انسانی 1402 به شرح زیر است :
زیر گروهریاضیاقتصادزبان و ادبیات فارسیعربی تاریخ و جغرافیاعلوم اجتماعی فلسفه و منطق روانشناسی 
یک۲۱۴۴۱۱۳۱
دو۴۲۲۱۱۳۱۲
سه۴۳۲۱۱۲۱۱
چهار۳۲۲۱۳۲۲۳
پنج۳۲۲۱۱۳۳۳

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور 1402 ( رشته انسانی )

در ادامه این مطلب ، بودجه بندی دروس اختصاصی رشته انسانی در کنکور سراسری 1402 را به تفیکیک هر درس مشاهده خواهید کرد.

بودجه بندی ریاضی کنکور 1402 ( رشته انسانی )

 • تعداد سوالات درس ریاضی در کنکور انسانی : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات ریاضی در کنکور انسانی : ۲۵ دقیقه
مبحثپایهتعداد سوالات
عبارت های جبری (اتحاد جبری و کاربرد ها )دهم۱
عبارت های جبری ( عبارت های گویا )دهم۱
معادله درجه دوم ( معادله و مسائل توصیفی )دهم۱
معادله درجه دوم ( معادلات شامل عبارات گویا )دهم۱
تابع ( نمودار تابع درجه ۲ )دهم۱
کار با داده های آماری ( معیار های پراکندگی )دهم۱
نمایش داده ها ( نمودار های یک متغیره )دهم۲
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره ها و ترکیب گزاره ها )یازدهم۱
تابع ( اعمال بر روی تابع )یازدهم۲
تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی )یازدهم۱
آمار ( شاخص های آماری )یازدهم۱
آمار ( سری های زمانی )یازدهم۱
آمار احتمال ( شمارش )دوازدهم۱
احتمالدوازدهم۲
الگوهای خطی (دنباله حسابی )دوازدهم۱
الگوهای خطی ( مدل سازی و دنباله )دوازدهم۱
الگوهای غیر خطی ( دنباله هندسی )دوازدهم۱

بودجه بندی اقتصاد کنکور 1402 ( رشته انسانی )

 • تعداد سوالات درس اقتصاد در کنکور انسانی : ۱۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات اقتصاد در کنکور انسانی : ۱۰ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
تولید۲
بازار۲
آشنایی با شاخص اقتصادی۵
پول و بانک۲
فقر و توزیع درآمد۱
اقتصاد بین الملل۲
اقتصاد ایران۱

بودجه بندی ادبیات کنکور 1402 ( رشته انسانی )

 • تعداد سوالات درس ادبیات فارسی در کنکور انسانی : ۳۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات ادبیات فارسی در کنکور انسانی : ۳۰ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۹
عروض۶
قافیه۲
ترکیبی عروض و قافیه۱
آرایه ادبی۷
قرابت معنایی۵

بودجه بندی عربی کنکور انسانی 1402

 • تعداد سوالات درس عربی در کنکور انسانی : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات عربی در کنکور انسانی : ۲۰ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
ترجمه۸
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد۶
مفهموم۱
اعداد۱

بودجه بندی تاریخ و جغرافیا کنکور 1402 ( رشته انسانی )

 • تعداد سوالات درس تاریخ و جغرافیا در کنکور انسانی : ۳۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات تاریخ و جغرافیا در کنکور انسانی : ۲۵ دقیقه

تاریخ

مبحث (تاریخ)تعداد سوالات
تاریخ پایه دهم۵
تاریخ پایه یازدهم۵
تاریخ پایه دوازدهم۵

جغرافیا

مبحث (جفرافیا)تعداد سوالات
دهم۳
یازدهم۷
دوازدهم۵

بودجه بندی علوم اجتماعی کنکور 1402 ( رشته انسانی )

 • تعداد سوالات درس علوم اجتماعی در کنکور انسانی : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات علوم اجتماعی در کنکور انسانی : ۲۰ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
هویت فردی و اجتماعی۱
تحولات هویتی جهان اجتماعی۱
هویت ایرانی۱
فرهنگ معاصر غرب و نظام نوین جهانی۴
چالش های جهانی۲
بیداری اسلامی و جهان جدید۳
ذخیره دانشی۱

بودجه بندی فلسفه و منطق کنکور 1402 ( رشته انسانی )

 • تعداد سوالات درس فلسفه و منطق در کنکور انسانی : ۲۵
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات فلسفه و منطق در کنکور انسانی : ۲۵ دقیقه

فلسفه دهم

مبحث (فلسفه دهم)تعداد سوالات
چیستی فلسفه۱
ریشه و شاخه های فلسفه۱
آغاز تاریخی فلسفه۱
زندگی بر اساس اندیشه۱
امکان شناخت۱
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
چیستی انسان۱
انسان موجودی اخلاق گرا۱

فلسفه یازدهم

مبحث (فلسفه یازدهم)تعداد سوالات
هستی و چیستی۱
جهان ممکنات۱
جهان علی و معلولی۲
کدام تصویر از جهان۱
خدا در فلسفه (۱)۱
خدا در فلسفه (۲)۱
عقل در فلسفه (۲)۱

منطق

مبحثتعداد سوالات
منطق ترازوی اندیشه۱
لفظ و معنا۱
مفهوم و مصداق۱
انواع و شرایط تعریف۱
اقسام استدلال و کاربرد های آن۱
قضیه ی حملی۱
احکام قضایا۱
نگاهی به تاریخچه معرفت۱
قضیه ی شرطی و قیاس استثنایی۱

بودجه بندی روان شناسی کنکور 1402 ( رشته انسانی )

 • تعداد سوالات درس روانشناسی در کنکور انسانی : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات روانشناسی در کنکور انسانی : ۱۵ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
روانشناسی ، تعریف و روش مطالعه۳
روان شناسی رشد۴
احساس ، توجه ، ادراک۴
حافظه و علل فراموشی۲
تفکر (۱) حل مسئله۲
تفکر (۲) تصمیم گیری۳
انگیزه و نگرش۲
روانشناسی سلامت۱

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور انسانی 1402 ، خواهید خواند .

منابع کنکور 1402 ( رشته انسانی )

 • در جدول زیر منابع دروس عمومی کنکور انسانی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درسنام کتابپایهسال چاپ
زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)
فارسی (۲)
فارسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
دین و زندگیدین و زندگی (۱)
دین و زندگی (۲)
دین و زندگی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
زبان انگلیسیزبان انگلیسی (۱)
زبان انگلیسی (۲)
زبان انگلیسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
 • در جدول زیر منابع دروس تخصصی کنکور انسانی 1402 را مشاهده می کنید :
عنوان درس نام کتابپایهسال چاپ
ریاضیریاضی و آمار (۱)
ریاضی و آمار (۲)
ریاضی و آمار (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
اقتصاداقتصاددهم1399
زبان و ادبیات فارسیعلوم و فنون ادبی (۱)
علوم و فنون ادبی (۲)
علوم و فنون ادبی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
تاریختاریخ (۱)
تاریخ (۲)
تاریخ (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
جغرافیاجغرافیای ایران
جغرافیا (۲)
جغرافیا (۳) کابردی
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
علوم اجتماعیجامعه شناسی (۱)
جامعه شناسی (۲)
جامعه شناسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
فلسفه فلسفه
فلسفه (آشنایی با فلسفه اسلامی)
یازدهم
دوازدهم
1400
1401
منطقمنطقدهم1399
روان شناسیروان شناسییازدهم1400

دروس اختصاصی کنکور 1402 ( رشته هنر )

 • سر فصل های دروس اختصاصی برای این گروه ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1 درک عمومی هنر
2درک عمومی ریاضی و فیزیک
3 ترسیم فنی
4 خلاقیت تصویری و تجسمی
5 خلاقیت نمایشی
6 خلاقیت موسیقی
7 خواص مواد
 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور هنر 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درس شماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
درک عمومی هنر ۱۰۱ تا ۱۳۰۳۰۲۵
درک عمومی ریاضی و فیزیک ۱۳۱ تا ۱۶۰۳۰۴۰
ترسیم فنی ۱۶۱ تا ۱۸۰۲۰۲۶
خلاقیت تصویری و تجسمی ۱۸۱ تا ۲۰۰۲۰۲۴
خلاقیت نمایشی ۲۰۱ تا ۲۲۰۲۰۱۳
خلاقیت موسیقی ۲۲۱ تا ۲۴۰۲۰۲۰
خواص مواد ۲۴۱ تا ۲۶۰۲۰۱۷
مجموع سوالات اختصاصی رشته هنراز ۱۰۱ تا ۲۶۰۱۶۰۱۶۵

ضرایب دروس اختصاصی کنکور 1402 ( رشته هنر )

 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور هنر 1402 به شرح زیر است :
زیر گروه درک عمومی هنر درک عمومی ریاضی و فیزیک ترسیم فنی خلاقیت تصویری و تجسمی   خلاقیت نمایشی خلاقیت موسیقی   خواص مواد
یک۴۱۱۴۱۱۱
دو۳۳۲۴۱۱۱
سه۳۱۲۲۱۱۱
چهار۳۱۱۲۴۱۱
پنج۳۱۱۱۱۴۱

بودجه بندی دروس اختصاصی کنکور 1402 ( رشته هنر )

در ادامه این مطلب ، بودجه بندی دروس اختصاصی رشته هنر در کنکور سراسری 1402 را به تفیکیک هر درس مشاهده خواهید کرد.

بودجه بندی درک عمومی هنر کنکور 1402 ( رشته هنر )

 • تعداد سوالات درس درک عمومی هنر در کنکور انسانی : ۳۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات درک عمومی هنر در کنکور انسانی : ۲۵ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
هنر پیشا تاریخ ایران۱
هنر ایران باستان۱
هند۱
اژه و یونان۱
قرون وسطی۱
خوشنویس۱
هنر پیشا تاریخی جهان۱
چین و ژاپن۱
بین النهرین۱
هنر اسلامی ایران۴
هنر رنسانس۱
چاپ۱
سبک های هنری۵
صنایع دستی۲
عکاسی۳
موسیقی۱
نمایش۴

بودجه بندی درک عمومی ریاضی فیزیک کنکور 1402 ( رشته هنر )

 • تعداد سوالات درس درک عمومی ریاضی و فیزیک در کنکور هنر : ۳۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات درک عمومی ریاضی و فیزیک در کنکور هنر : ۴۰ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
اعداد حقیقی۲
معادله۱
نسبت و تناسب۲
رادیکال۱
هوش شناسی۳
درصد۱
هوش و ریاضی۱
اعداد گویا۱
مثلث۲
الگو سازی۲
چند ضلعی۳
تبدیلات هندسی۳
هندسه در فضا۲
دایره۱
فشار۱
گرما۱
کار و انرژی۱
نور۱
خواص مواد۱

بودجه بندی ترسیم فنی کنکور 1402 ( رشته هنر )

 • تعداد سوالات درس ترسیم فنی در کنکور هنر : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات ترسیم فنی در کنکور هنر : ۲۶ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
تاریخچه۱
مثلث۱
چند ضلعی۲
ترسیمات هندسی۲
برش و تداخل۱
جایگاه خط و صفحه۱
رسم سه نما۱
مجهول یابی۳
تصاویر سه بعدی۱
هندسه احجام۱
مقیاس۱
نقشه کشی معماری۳
مکعبات کوچک۱

بودجه بندی خلاقیت تصویری و تجسمی کنکور 1402 ( رشته هنر )

 • تعداد سوالات درس خلاقیت تصویری و تجسمی در کنکور هنر : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات خلاقیت تصویری و تجسمی در کنکور هنر : ۲۴ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
عناصر و کیفیات بصری۵
شناخت تکنیک و ابزار۲
شناخت آثار هنرمندان۳
شناخت سبک های هنری۳
مبانی طراحی گرافیک۳
سایر موضوعات۴

بودجه بندی خلاقیت نمایشی کنکور 1402 ( رشته هنر )

 • تعداد سوالات درس خلاقیت نمایشی در کنکور هنر : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات خلاقیت نمایشی در کنکور هنر : ۱۳ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
عناصر نمایش۱
نمایش در شرق۱
ماسک و گریم۱
نمایش در ایران۳
نمایش عروسکی۱
سینمای ایران۴
مباحث فنی سینما۲
سینمای ملل۲
سبک های سینمایی۱
کارگردانان خلاق دوره ی صامت۱
درک تصویر۲
اسطوره و حماسه۱
انیمیشن۱

بودجه بندی خلاقیت موسیقی کنکور 1402 ( رشته هنر )

 • تعداد سوالات درس خلاقیت موسیقی در کنکور هنر : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات خلاقیت موسیقی در کنکور هنر : ۲۰ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
مد شناسی موسیقی ایرانی۳
ساز شناسی غربی۴
ساز شناسی ایرانی۲
تاریخ موسیقی غرب۱
تاریخ موسیقی ایران۱
موسیقی فیلم۲
فرم شناسی۲
آکور شناسی۲
هارمونی۳

بودجه بندی خواص مواد کنکور 1402 ( رشته هنر )

 • تعداد سوالات درس خواص مواد در کنکور هنر : ۲۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات خواص مواد در کنکور هنر : ۱۷ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
مواد و مصالح۳
کاغذ و چاپ۴
شیشه۱
الیاف نساجی۲
شیمی رنگ۱
عکاسی۱
ابزار و اسلوب های هنری۳
مرمت و موزه داری۱
حلال ها و رنگ برها۱
چسب۱
آلات موسیقی۲

در ادامه مطلب اطلاعات مفید و کاملی در رابطه با صفر تا صد کنکور هنر 1402 ، خواهید خواند .

منابع کنکور 1402 ( رشته هنر )

در قسمت زیر منابع دروس عمومی و اختصاصی رشته هنر در کنکور سراسری 1402 را مشاهده خواهید کرد .

منابع دروس عمومی کنکور 1402 ( رشته هنر )

عنوان درسنام کتابپایه تحصیلیسال چاپ
زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)
فارسی (۲)
فارسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
دین و زندگیدین و زندگی (۱)
دین و زندگی (۲)
دین و زندگی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
زبان انگلیسیزبان انگلیسی (۱)
زبان انگلیسی (۲)
زبان انگلیسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401

منابع دروس تخصصی کنکور 1402 ( رشته هنر )

منابع درس درک عمومی هنر  رشته هنر در کنکور سراسری 1402

نام درس رشته تحصیلیپایه تحصیلیسال چاپ
آشنایی با بناهای تاریخینقشه کشی معماریدهم1399
عکاسی 1سینما، نقاشی، گرافیکدهم1399
عکاسی 2گرافیکیازدهم1400
کارگاه طراحی نقوش سنتی 1صنایع دستی، چاپ، مرمت آثار فرهنگیدهم1399
آشنایی با صنایع دستی ایرانصنایع دستیدهم1399
پایه و اصول صفحه آراییگرافیکدوازدهم1401

منابع درس ترسیم فنی رشته هنر در کنکور سراسری 1402

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلیسال چاپ
ترسیم فنی و نقشه کشینقشه کشی معماریدهم1399
نقشه بردارینقشه کشی معماریدوازدهم1401
کاربرد رایانه در نقشه کشی معمارینقشه کشی معماریدوازدهم1401

منابع درس خلاقیت تصویری و تجسمی رشته هنر در کنکور سراسری 1402

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلیسال چاپ
طراحی 1سینما، نمایش، نقاشی، گرافیک، نقشه کشی معماریدهم1399
طراحی 2نقاشی و گرافیکیازدهم1400
حجم سازینقاشی و گرافیکدوازدهم1401
خط در گرافیکنقاشی و گرافیکدوازدهم1401
مبانی تصویر سازینقاشی و گرافیکدوازدهم1401
کارگاه نقاشینقاشی و گرافیکیازدهم1400
مبانی هنر های تجسمیسینمادهم1399
طراحی اندام و لباسطراحی و دوختیازدهم1400
حجم شناسی و ماکت شناسینقشه کشی معماریدوازدهم1401

منابع درس خلاقیت نمایشی رشته هنر در کنکور سراسری 1402

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلی سال چاپ
اصول و مبانی طراحی صحنهنمایشیازدهم 1400
اصول و مبانی ماسک و گریمنمایشدوازدهم 1401

منابع درس خلاقیت موسیقی رشته هنر در کنکور سراسری 1402

نام درس رشته تحصیلی پایه تحصیلی سال چاپ
سازشناسی ایرانیموسیقی جهانیدهم 1399
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 1 ( سازه های زهی ارشه ای )موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانیدهم 1399
شناخت سازهای ارکستر سمفونیک 1 ( سازه های بادی و ضربی )موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانییازدهم 1400
مبانی نظری و ساختار موسیقی ایرانیموسیقی و مبانی آهنگ سازی و موسیقی نوازندگی ساز ایرانی و جهانیدهم 1399

منابع درس خواص مواد رشته هنر در کنکور سراسری 1400

نام درسرشته تحصیلیپایه تحصیلی سال چاپ
شناخت مواد و مصالحنقشه کشی معماریدهم 1399

دروس اختصاصی کنکور 1402 ( رشته زبان )

 • سر فصل های دروس اختصاصی برای گروه زبان ، به ترتیب ، شامل دروس زیر است :
ردیفنام درس
1 زبان تخصصی ( انگلیسی ، فرانسه ، المانی )
 • در جدول زیر اطلاعات کاملی را در رابطه با تعداد سوالات و زمان پاسخگویی به سوالات اختصاصی کنکور زبان 1402 مشاهده می کنید :
عنوان درسشماره سوال در آزمونتعداد سوالاتمیانگین زمان پاسخگویی به سوالات
زبان تخصصی ( انگلیسی ، فرانسه ، المانی )۱۰۱ تا ۱۷۰۷۰۱۰۵ دقیقه

ضرایب دروس اختصاصی کنکور 1402 ( رشته زبان )

 • ضرایب دروس اختصاصی کنکور زبان 1402 به شرح زیر است :
زیر گروهزبان تخصصی انگلیسیزبان تخصصی آلمانیزبان تخصصی فرانسه 
یک۴۰۰
دو۰۴۰
سه۰۰۴
چهار۰۰۰

بودجه بندی زبان تخصصی کنکور 1402 ( رشته زبان )

در ادامه این مطلب ، بودجه بندی دروس اختصاصی رشته زبان در کنکور سراسری 1402 را به تفیکیک هر درس مشاهده خواهید کرد.

 • تعداد سوالات درس زبان تخصصی در کنکور زبان : ۷۰
 • میانگین زمان پاسخگویی به سوالات زبان تخصصی در کنکور زبان : ۱۰۵ دقیقه
مبحثتعداد سوالات
واژگان۱۵
ریدینگ۲۰
گرامر۱۰
کاربرد زبانی۱۰
کلوز تست۱۰
ترتیب واژه ها۵

منابع کنکور 1402 ( رشته زبان )

در قسمت زیر منابع دروس عمومی و اختصاصی رشته زبان در کنکور سراسری 1402 را مشاهده خواهید کرد .

منابع دروس عمومی کنکور 1402 ( رشته زبان )

عنوان درسنام کتابپایه تحصیلیسال چاپ
زبان و ادبیات فارسیفارسی (۱)
فارسی (۲)
فارسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
عربیعربی ، زبان قرآن (۱)
عربی ، زبان قرآن (۲)
عربی ، زبان قرآن (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
دین و زندگیدین و زندگی (۱)
دین و زندگی (۲)
دین و زندگی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401
زبان انگلیسیزبان انگلیسی (۱)
زبان انگلیسی (۲)
زبان انگلیسی (۳)
دهم
یازدهم
دوازدهم
1399
1400
1401

منابع دروس تخصصی کنکور 1402 ( رشته زبان )

در مورد منابع دروس تخصصی کنکور زبان خارجی ، این نکته باید ذکر شود

که که سازمان سنجش آموزش کشور، برای کنکور زبان ، منابعی را برای طراحی سوالات توسط طراحان ، معرفی نکرده است

و فقط به عناوینی که از آنها تست آورده شده، اشاره کرده است .

برای کنکور زبان 1402 منابع رسمی از سوی سازمان سنجش معرفی نشده است

اما منابع پیشنهادی برای مطالعه کنکور زبان های خارجی 1402 به شرح زیر است:

منابع درس زبان تخصصی انگلیسی رشته زبان های هارجی در کنکور سراسری 1402

مبحث منابع پیشنهادی
گرامرGrammar in use intermediate
گرامرکتاب گرامر تخصصی انتشارات خیلی سبز تالیف دکترعلیرضا جابری
واژگانEssential words for Toefl
واژگان Vocabulary Builder جلد 1 و 2
واژگان 504 (Mary Bromberg ) 
واژگان New bridging the gap انتشارات سازمان سنجش
واژگان Essential idioms in English (  Robert J. Dixon )
واژگان English Idioms In Use (Felicity O’Dell)
واژگان Oxford advanced learner’s dictionary
درک مطلب Longman Preparation Course for the TOEFL Test
درک مطلب Steps to understanding ( L.A. Hill – Oxford University Press )
درک مطلب کتاب درک مطلب به زبان ساده تالیف دکتر شهاب اناری و انتشارات گاج
منابع کلی کتاب زبان تخصصی انتشارات مبتکران  – شهاب اناری 
منابع کلی کتاب زبان تخصصی انتشارات شبقره – رضا کیاسالار

منابع درس زبان تخصصی آلمانی رشته زبان های هارجی در کنکور سراسری 1402

مبحث منابع پیشنهادی
گرامر Klipp und Klar: Ubungsgrammatik Grundstufe A1-B1
گرامرÜbungsgrammatik für die Mittelstufe (برای داوطلبی که ب2 را گذرانده ) : کتاب قرمز هوبر
گرامر die gelbe aktuell (برای داوطلبی که ب2 را گذرانده ) : کتاب زرد هوبر
واژگان großes übungsbuch Wortschatz : انتشارات هوبر 
واژگان Wortschatz und Grammatik B1 : انتشارات هوبر   
درک مطلب Lesen und Schreiben B1 : انتشارات هوبر
درک مطلب 1000deutsche redensarten : انتشارات Langenscheidt

منابع درس زبان تخصصی فرانسه رشته زبان های هارجی در کنکور سراسری 1402

مبحث منابع پیشنهادی
گرامر Nouvelle Grammaire du Francais : کتاب گرامر سوربُن   
گرامر Grammaire en dialogues
واژگان Vocabulaire progressif du francais  
واژگان mots absolument essentiels en Francais 504 : انتشارات زبان مهر  
درک مطلب dites-moi un peu
درک مطلب Comprehension Ecrite ( CLE انتشارات ) سطح 1 و 2 و 3 

خرید محصولات اوج یادگیری :

به منظور خرید محصولات و DVD های اوج یادگیری ، از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت اپلیکیشن اوج یادگیری :

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری :

لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری :

بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری

راه های ارتباطی اوج یادگیری :

اینستاگرام اوج یادگیری :abolfazlsharifi.ir@
کانال تلگرام اوج یادگیری :ojeyadgiritv2@
واتس اپ اوج یادگیری :09121964690
دفتر رسمی اوج یادگیری :02191304690

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *