بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱

بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱

تعداد سوالات مباحث دروس عمومی و اختصاصی کنکور تحت عنوان بودجه بندی کنکور در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

دانش آموزان با اطلاع بودجه بندی کنکور، برای مباحث مهم زمان بیشتری را اختصاص می دهند و برای مباحثی که سوالات مستقیم از آن در کنکور نمی آید زمان کمتری می گذارند. در این نوشته بودجه بندی کنکور 1401 برای دروس اختصاصی و عمومی دو گروه آزمایشی تجربی و ریاضی به طور کامل نوشته شده است.

آیا بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ با بودجه بندی کنکور 99 وجه شباهتی دارد؟

بله، بسیاری از مباحث که تعداد سوالات آن صفر بود در بودجه بندی کنکور 99 در بودجه بندی کنکور ۱۴۰۱ نیز صفر بوده و تعداد سوالات نیز شبیه می باشد.

چگونه برنامه ریزی بر اساس بودجه کنکور 1401 داشته باشیم؟

بهترین راه برای داشتن برنامه ریزی و عمل کردن به آن، ارتباط با مشاور تحصیلی با تجربه و متخصص در این زمینه است.

بودجه بندی شیمی کنکور تجربی چگونه است؟

شیمی کنکور سراسری شامل 35 تست می باشد.

کاربرد بودجه بندی کنکور 1401 چیست؟

بودجه بندی کنکور، مبنای برنامه ریزی کنکور قرار گرفته و دانش آموزان بر اساس اهمیت مباحث مطالعه می کنند.

بودجه بندی کنکور تجربی ۱۴۰۱

زیست کنکور تجربی 1401

درس زیست برای داوطلبان کنکور تجربی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و 50 سوال از درس زیست شناسی در کنکور ارائه می شود .

عنوان مبحثتعداد تست زیست
گوارش و جذب مواد۲
تبادلات گازی۰
گردش مواد در بدن۴
تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد۱
تنظیم عصبی۱
حواس۱
دستگاه حرکتی۲
تنظیم شیمیایی۱
ایمنی۲
تقسیم یاخته۰
تولید مثل۳
مولکول های اطلاعاتی۲
جریان اطلاعات در یاخته۳
انتقال اطلاعات در نسل ها۵
تغییر در اطلاعات وراثتی۲
از ماده به انرژی۲
از انرژی به ماده۳
فناوری های نوین زیستی۱
رفتار های جانوران۱

شیمی کنکور تجربی ۱۴۰۱

35 سوال از درس شیمی در دفترچه کنکور 1401 قرار می گیرد و درصد بالای آن در کنکور ، تاثیر بسیاری در کسب رتبه برتر دارد .

عنوان مبحثتعداد تست شیمی
آرایش الکترونی و جدول دوره ای۵
ساختار لوویس۱
استوکیومتری۴
شیمی آلی۵
ترموشیمی۴
اسید و باز۴
سینتیک۲
تعادل۲
الکتروشیمی۳
جامد های بلوری۲
محلول ها۲

ریاضی کنکور تجربی ۱۴۰۱

درس ریاضی تجربی تعداد 30 سوال را در کنکور به خود اختصاصی می دهد و داوطلبان برای پاسخ گویی به آنها 47 دقیقه زمان دارند .

عنوان مبحثتعداد تست ریاضی
توان های گویا و عبارت های جبری۱
هندسه۲
مجموعه – الگو – دنباله۰
لگاریتم و توابع نمایی۲
مثلثات۴
ترکیبیات۲
احتمال۲
آمار۰
معادله و نامعادله۲
تابع۴
حد و پیوستگی۳
مشتق۲
کاربرد مشتق۳

فیزیک کنکور تجربی 1401

درس فیزیک تعداد 30 سوال از سوالات کنکور را شامل می شود و مدت پاسخگویی به سوالات آن 37 دقیقه می باشد . دانش آموزان برای زدن تست های این درس به آموزش های مفهومی و روش های تست زنی در کمترین زمان ممکن ، نیاز دارند .

عنوان مبحثتعداد تست فیزیک
فیزیک و اندازه گیری۱
ویژگی های فیزیکی مواد۲
کار توان انرژی۱
دما و گرما۲
الکتریسیته ساکن۴
جریان و مدار۴
مغناطیس و القای الکترومغناطیس۲
حرکت بر خط راست۴
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
فیزیک اتمی و هسته ای۳

بودجه بندی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

دروس اختصاصی گروه آزمایشی ریاضی شامل درس ریاضی ، فیزیک و شیمی می شود .

ریاضی کنکور ریاضی 1401

ریاضی کنکور رشته ریاضی تعداد 55 سوال کنکور 1401را به خود اختصاص می دهد .

هندسه و گسسته کنکور ریاضی ۱۴۰۱

مبحثتعداد سوال
ترسیم های هندسی و استدلال۰
قضیه تالس و تشابه۲
چند ضلعی ها۱
تجسم فضایی۲
دایره۳
تبدیل های هندسی۲
رابطه طولی با مثلث۱
ماتریس۳
مقاطع مخروطی۳
بردار ها۱
مبانی ریاضیات۳
احتمال۲
آمار توصیفی۲
آمار استنباطی۰
نظریه اعداد۴
گراف۲
ترکیبیات۴
هندسه۸

حسابان کنکور ریاضی 1401

مبحثتعداد سوال
مجموعه ، الگو ، دنباله۲
مثلثات۳
توان های گویا و عبارت های جبری۱
معادله و نامعادله۱
شمارش ، بدون شمردن۰
هندسه تحلیلی۰
تابع۲
بخش پذیری و تقسیم۰
توابع نمایی و لگاریتمی۱
حد و پیوستگی۳
حد در بی نهایت۱
مشتق۳
کاربرد مشتق۲

فیزیک کنکور ریاضی 1401

فصلپایهتعداد سوال
فیزیک و اندازه گیری ( فصل اول )دهم۰
ویژگی های فیزیکی مواد ( فصل دوم )دهم۲
کار ، توان ، انرژی ( فصل سوم )دهم۳
دما و گرما ( فصل چهارم )دهم۴
ترمودینامیک ( فصل پنجم )دهم۳
الکتریسیته ساکن ( فصل اول )یازدهم۳
خازن ( فصل اول )یازدهم۱
جریان و مدار ( فصل دوم )یازدهم۴
مغناطیس و القا ( فصل سوم )یازدهم۲
حرکت بر خط راست ( فصل اول )دوازدهم۴
دینامیک و حرکت دایره ای ( فصل دوم )دوازدهم۶
نوسان و موج ( فصل سوم )دوازدهم۴
بر هم کنش های موج ( فصل چهارم )دوازدهم۲
آشنایی با فیزیک اتمی ( فصل پنجم)دوازدهم۲
آشنایی با فیزیک هسته ای ( فصل ششم )دوازدهم۲

شیمی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

فصلپایهتعداد سوال
کیهان زادگان الفبای هستی ( اول )دهم۳
رد پای گازها در زندگی ( دوم )دهم۳
آب ، آهنگ زندگی ( سوم )دهم۲
قدر هدایای زمینی را بدانیم ( اول )یازدهم۴
در پی غذای سالم ( دوم )یازدهم۴
پوشاک ، نیازی پایان ناپذیر ( سوم )یازدهم۶
مولکول ها در خدمت تندرستی ( اول )دوازدهم۳
آسایش و رفاه در سایه شیمی ( دوم )دوازدهم۴
شیمی ، جلوه ای از هنر ، زیبایی ، ماندگاری ( سوم )دوازدهم۴
شیمی ، راهی به سوی آینده ای روشن تر ( چهارم )دوازدهم۲

ادبیات فارسی کنکور 1401

درس ادبیات فارسی در کنکور تعداد 25 سوال را به خود اختصاص می دهد و ضریب آن در کنکور کلیه گروه های آزمایشی 4 می باشد .

برای رسیدن به درصد بالای درس ادبیات ، به داوطلبان کنکور سراسری ، مطالعه مبحثی درس ادبیات توصیه می شود .

مبحثتعداد سوال
واژگان۳
املا۳
زبان فارسی۵
تاریخ ادبیات۱
آرایه های ادبی۴
قرابت معنایی۹

دین و زندگی کنکور 1401

دین و زندگی تعداد 25 سوال با ضریب 3 در کنکور سراسری ۱۴۰۱ دارد .

بودجه بندی دین و زندگی دهم

عنوان درستعداد سوالات دین و زندگی دهم ۹ تست
درس ۱۰
درس ۲۲
درس ۳۱
درس ۴۰
درس ۵۱
درس ۶۱
درس ۷۱
درس ۸۱
درس ۹۰
درس ۱۰۰
درس ۱۱۱
درس ۱۲۱

بودجه بندی دین و زندگی یازدهم

عنوان درستعداد سوالات دین و زندگی یازدهم ۹ تست
درس ۱۰
درس ۲۱
درس ۳۱
درس ۴۱
درس ۵۰
درس ۶۱
درس ۷۱
درس ۸۰
درس ۹۲
درس ۱۰۱
درس ۱۱۰
درس ۱۲۱

بودجه بندی دین و زندگی دوازدهم

عنوان درستعداد سوالات دین و زندگی دوازدهم ۷ تست
درس ۱۰
درس ۲۱
درس ۳۱
درس ۴۱
درس ۵۱
درس ۶۱
درس ۷۰
درس ۸۱
درس ۹۱
درس ۱۰۰

عربی کنکور ۱۴۰۱

درس عربی در کنکور تعداد 25 سوال را شامل می شود و کنکور سراسری ۱۴۰۱ ضریب 2 دارد .

مبحثتعداد سوال
ترجمه و تعریب۸
درک مطلب۴
حرکت گذاری۲
تحلیل صرفی۳
قواعد۸

زبان انگلیسی کنکور 1401

زبان انگلیسی تعداد 25 سوال با ضریب 2 را در کنکور شامل می شود .

مبحثتعداد سوال
واژگان۸
گرامر۴
کلوز تست۵
درک مطلب۸

بودجه بندی کنکور انسانی 1401

بودجه بندی ادبیات فارسی کنکور ۱۴۰۱

مبحثتعداد سوال
تاریخ ادبیات و سبک شناسی۹
عروض۶
قافیه۲
ترکیبی عروض و قافیه۱
آرایه ادبی۷
قرابت معنایی۵

ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۱

مبحثپایهتعداد سوال
عبارت های جبری (اتحاد جبری و کاربرد ها )دهم1
عبارت های جبری ( عبارت های گویا )دهم۱
معادله درجه دوم ( معادله و مسائل توصیفی )دهم۱
معادله درجه دوم ( معادلات شامل عبارات گویا )دهم۱
تابع ( نمودار تابع درجه ۲ )دهم۱
کار با داده های آماری ( معیار های پراکندگی )دهم۱
نمایش داده ها ( نمودار های یک متغیره )دهم۲
آشنایی با منطق و استدلال ریاضی ( گزاره ها و ترکیب گزاره ها )یازدهم1
تابع ( اعمال بر روی تابع )یازدهم2
تابع ( توابع پلکانی و قدر مطلقی )یازدهم1
آمار ( شاخص های آماری )یازدهم1
آمار ( سری های زمانی )یازدهم1
آمار احتمال ( شمارش )دوازدهم1
احتمالدوازدهم2
الگوهای خطی (دنباله حسابی )دوازدهم1
الگوهای خطی ( مدل سازی و دنباله )دوازدهم1
الگوهای غیر خطی ( دنباله هندسی )دوازدهم1

بودجه بندی تاریخ کنکور ریاضی ۱۴۰۱

عنوانتعداد سوال
تاریخ دهم5
تاریخ یازدهم5
تاریخ دوازدهم5

عربی کنکور انسانی ۱۴۰۱

عنوانتعداد سوال
ترجمه۸
تحلیل صرفی۳
ضبط حرکات۱
قواعد6
مفهموم۱
اعداد1

روانشناسی کنکور انسانی 1401

عنوانتعداد سوال
روانشناسی ، تعریف و روش مطالعه3
روان شناسی رشد3
احساس ، توجه ، ادراک۴
حافظه و علل فراموشی۲
تفکر (۱) حل مسئله۲
تفکر (۲) تصمیم گیری۳
انگیزه و نگرش۲
روانشناسی سلامت۱

منطق کنکور انسانی 1401

عنوانتعداد سوال
لفظ و معنا۱
مفهوم و مصداق۱
روابط میان ذهن، زبان و خارج2
استدلال استقرایی۱
قضیه ی حملی3
قضیه ی شرطی و قیاس استثنایی۱

علوم اجتماعی کنکور انسانی 1401

عنوانتعداد سوال
جامعه شناسی دهم2
جامعه شناسی یازدهم8
جامعه شناسی دوازدهم10

جغرافیا کنکور انسانی ۱۴۰۱

عنوانتعداد سوال
دهم5
یازدهم5
دوازدهم۵

اقتصاد کنکور انسانی ۱۴۰۱

عنوانتعداد سوال
فصل 16
فصل 23
فصل 31
فصل 45

آگاهی از بودجه بندی کنکور ، برای یک برنامه ریزی هدفمند و منظم از اهمیت بالایی برخوردار است و دانش آموز از اهمیت مباحث و زمان گذاری بر مباحثی که سوالات بیشتر از آنها در کنکور ارائه می شود از اهمیت بالایی برخوردار می باشد .

برنامه ریزی اوج یادگیری

برنامه ریزی تحصیلی اوج یادگیری ، توسط مشاوران تحصیلی اوج یادگیری و مطابق با آخرین تغییرات کتاب درسی و بر اساس بودجه بندی کنکور تنظیم می شود .

نحوه برنامه ریزی مشاوران اوج یادگیری ، بر مبنای برنامه ریزی الگوریتمی بوده و با در نظر داشتن شرایط و توانمندی های علمی و روحی فرد می باشد .

برای ارتباط با مشاوران و ثبت نام در اوج یادگیری با شماره تلفن ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ تماس بگیرید .

خرید محصولات اوج یادگیری :

به منظور خرید محصولات و DVD های اوج یادگیری ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت اپلیکیشن اوج یادگیری :

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری :

لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری :

بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری

راه های ارتباطی اوج یادگیری :

اینستاگرام اوج یادگیری :abolfazlsharifi.ir@
کانال تلگرام اوج یادگیری :ojeyadgiritv2@
واتس اپ اوج یادگیری :09121964690
دفتر رسمی اوج یادگیری :02191304690

مطالب مرتبط
برنامه ریزی کنکور ۱۴۰۱
زیرگروه رشته ها در کنکور 1401
بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری

۱۵ پاسخ

 1. مرسی از مطلب خوبتون
  هر روز داریم به روز کنکور ۱۴۰۱ نزدیک تر میشیم و کلی استرس ها بیشتر میشه
  خدایا خودت کمک کن

  1. وای اره منم یازدهمم 😥خدایا هرکه دوسداری چیزی قبول شه اونو ب ارزوش برسون ماروهم برسون😪💛💛

 2. سلام خسته نباشید
  من میتونم رو دروس تخصصی بیشتر تمرکز کنم یا ن؟
  یعنی فقط دروسی ک بهتر بلدم رو اونا تمرکز کنم؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *