امیر مسعودی

امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی مدرس ریاضی و فیزیک کنکور آسان است، با تدریس مفهومی و تکنیک های تست زنی خود، سال هاست رضایت دانش آموزان و والدین بسیاری را جلب نموده است.

امیر مسعودی دارای مدرک کارشناسی ارشد مکانیک از دانشگاه تهران و دانشجوی دکتری رشته فیزیک دانشگاه امیر کبیر هستند .
اما ایشان در مقطع کارشناسی در رشته مکانیک در زادگاه خود ، شهر ارومیه مشغول به تحصیل شدند .


محصولات ریاضی و فیزیک مهندس مسعودی به صورت آموزشی ، تست زنی، خلاقیت، همایش و جمع بندی به صورت دی وی دی و جزوه تدریس شده است.

مهندس مسعودی برنامه ریزی الگوریتمی را همراه با دکتر دانش زاده برای دانش آموزان موسسه کنکور آسان است بنا نهادند.

در سال های اخیر اکثر دانش آموزانی که درس ریاضی و فیزیک خود را زیر نظر استاد مسعودی گذرانده اند این دروس را در کنکور بالای 70 درصد زده اند و جزو رتبه های برتر کنکور شده اند .

ریاضی امیر مسعودی

ریاضی، درس کاملا محاسباتی کنکور بوده و برای داوطلبان گروه آزمایشی ریاضی ضریب ۴ و برای گروه تجربی ضریب ۲ دارد.

بر اساس بودجه بندی کنکور، سوالات درس ریاضی به صورت مبحثی در کنکور ارائه می شود و دانش آموزان بر اساس بودجه بندی کنکور باید روش های تست زنی را یاد بگیرند.

ریاضی، برای داوطلبان رشته ریاضی اختصاصی ترین درس محسوب می شود و یادگیری روش های تست زنی و کاربرد آن، در کنکور تاثیر مستقیم دارد.

مهندس مسعودی درس ریاضی را بر اساس بودجه بندی کنکور، به صورت کاملا مفهومی و پس از آن روش تست زنی در کمترین زمان ممکن را در لوح های فشرده آموزش می دهند.

بودجه بندی ریاضی کنکور تجربی

مبحثتعداد سوال
الگو و دنباله۱
توان های گویا و عبارت های جبری۰
معادله و نامعادله۳
هندسه۴
تابع۲
مثلثات۴
توابع نمایی و لگاریتمی۲
حد و پیوستگی۴
مشتق۴
کاربرد مشتق۲
شمارش بدون شمردن۱
احتمال۲
آمار۱

لیست قیمت ریاضی دهم تجربی اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت  
آموزش مجموعه، الگو و دنباله مهندس مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی الگو و دنباله مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی مجموعه مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی مثلثات مهندس مسعودی ۷۵
روش تست زنی معادله مهندس مسعودی ۱۴۰
روش تست زنی نامعادله مهندس مسعودی ۱۱۰
روش تست زنی تابع مهندس مسعودی ۵۰  
خلاقیت در تابع مهندس مسعودی ۴۵
خلاقیت در شمارش بدون شمردن(ترکیبیات) مهندس مسعودی ۳۰
روش تست زنی شمارش بدون شمردن مهندس مسعودی ۴۵
مجموعه جامع آمار و احتمال مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی احتمال مهندس مسعودی ۱۳۵
خلاقیت در آمار و احتمال مهندس مسعودی ۳۰
روشهای تست زنی احتمال کنکور (پایه دهم و یازدهم دوازدهم) مهندس مسعودی ۱۰۰
جمع بندی حرفه ای ریاضی تجربی (بسته ۱) مهندس مسعودی 265

لیست قیمت ریاضی یازدهم تجربی اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
آموزش هندسه تحلیلی فصل ۱ امیر مسعودی ۶۵
روش تست زنی هندسه تحلیلی فصل ۱امیر مسعودی۴۵
معادله و سهمی یازدهمامیر مسعودی۱۴۵
روش تست زنی هندسه یازدهم و دوازدهمامیر مسعودی۱۷۰
روش تست زنی هندسه یازدهمامیر مسعودی۱۷۰
جمعبندی هندسه یازدهمامیر مسعودی۱۲۵
آموزش جامع تابع یازدهمامیر مسعودی۷۰
روش تست زنی تابع یازدهمامیر مسعودی۹۰
جمع بندی تابع یازدهمامیر مسعودی۱۹۵
خلاقیت مثلثات یازدهمامیر مسعودی۱۱۵
روش تست زنی مثلثات یازدهمامیر مسعودی۱۶۵
آموزش جامع توابع نمایی و لگاریتی یازدهمامیر مسعودی200
روش تست زنی حد وپیوستگی یازدهمامیر مسعودی۱۳۵
روش تست زنی آمار دهم و یازدهمامیر مسعودی۸۵
خلاقیت احتمال یازدهمامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال یازدهمامیر مسعودی۶۰
قدر مطلق و جز صحیح سه سالامیر مسعودی۶۰
روش تست زنی احتمال کنکور (سه سال)امیر مسعودی۹۵
آموزش جامع احتمال (سه سال)امیر مسعودی۱۰۰
روش تست زنی حد و پیوستگی جامعامیر مسعودی۱۹۵

لیست قیمت ریاضی دوازدهم تجربی اوج یادگیری

عنوانمدرسقیمت
آموزش جامع احتمال سه سال مهندس مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی احتمال سه سال مهندس مسعودی ۹۵
خلاقیت احتمال دوازدهم مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی احتمال دوازدهم مهندس مسعودی ۶۰
روش تست زنی تابع سه سال مهندس مسعودی ۱۳۰
روش تست زنی تابع دوازدهم مهندس مسعودی ۷۵
روش تست زنی حد بی نهایت مهندس مسعودی ۸۵
روش تست زنی حد جامع مهندس مسعودی ۱۹۵
مشتق و کاربرد مشتق دوازدهم مهندس مسعودی ۲۶۰
روش تست زنی مثلثات سه سال مهندس مسعودی ۱۱۵
روش تست زنی مثلثات دوازدهم مهندس مسعودی ۷۵
قدر مطلق و جز صحیح سه سال مهندس مسعودی ۶۰
هندسه یازدهم و دوازدهم مهندس مسعودی ۱۷۰
جمعبندی هندسه مهندس مسعودی ۱۲۵
جمع بندی بسته ۵ ریاضی مهندس مسعودی ۲۲۰

بودجه بندی ریاضی کنکور ریاضی

ریاضی کنکور ریاضی شامل: هندسه، گسسته و حسابان می باشد که در کنکور ریاضی به صورت مبحثی ارائه می شود.

بودجه بندی هندسه و گسسته کنکور ریاضی

مبحثتعداد سوال
ترسیم های هندسی و استدلال۰
قضیه تالس و تشابه۲
چند ضلعی ها۱
تجسم فضایی۲
دایره۳
تبدیل های هندسی۲
رابطه طولی با مثلث۱
ماتریس۳
مقاطع مخروطی۳
بردار ها۱
مبانی ریاضیات۳
احتمال۲
آمار توصیفی۲
آمار استنباطی۰
نظریه اعداد۴
گراف۲
ترکیبیات۴
هندسه۸

بودجه بندی حسابان کنکور ریاضی

مبحثتعداد سوال
مجموعه ، الگو ، دنباله۲
مثلثات۳
توان های گویا و عبارت های جبری۱
معادله و نامعادله۱
شمارش ، بدون شمردن۰
هندسه تحلیلی۰
تابع۲
بخش پذیری و تقسیم۰
توابع نمایی و لگاریتمی۱
حد و پیوستگی۳
حد در بی نهایت۱
مشتق۳
کاربرد مشتق۲

نمونه تدریس ریاضی مهندس امیر مسعودی

فیزیک امیر مسعودی

درس فیزیک به جهت داشتن فرمول های سخت و پیچیده نیازمند یک مدرس توانمند با ارائه ی تکنیک های سریع تست زنی است.

مهندس مسعودی با ارائه سریع ترین تکتیک های تست زنی در برنامه اوج یادگیری و دی وی دی های اوج یادگیری میتوانند بیشترین تاثیر را در درصد بالای تست زنی شما در کنکور داشته باشند.

فیزیک دوازدهم تجربی

فیزیک دوازدهم تجربی، شامل چهار فصل می باشد:

 1. حرکت بر خط راست
 2. دینامیک
 3. نوسان و امواج
 4. آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای

بودجه بندی فیزیک دوازدهم تجربی

عنوانتعداد سوال
حرکت بر خط راست۳
دینامیک۳
نوسان و امواج۴
آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای۳

مهندس مسعودی ، بر اساس بودجه بندی کنکور و آخرین تغییرات کتاب درسی، مباحث فیزیک دوازدهم را به صورت آموزش مفهومی و روش تست زنی در دی وی دی های روش تست زنی خود تدریس کرده اند.

لیست قیمت فیزیک دوازدهم تجربی

عنوانقیمت
روش تست زنی حرکت شناسی۱۳۰
روش تست زنی دینامیک دوازدهم۲۲۰
روش تست زنی نوسان دوازدهم۱۱۵
روش تست زنی امواج دوازدهم۲۲۰
روش تست زنی اتمی و هسته ای۲۴۰

فیزیک دوازدهم ریاضی

فیزیک دوازدهم ریاضی شامل شش فصل می باشد:

 1. حرکت بر خط راست
 2. دینامیک و حرکت حرفه ای
 3. نوسان و موج
 4. بر هم کنش های موج
 5. آشنایی با فیزیک اتمی
 6. آشنایی با فیزیک هسته ای

بودجه بندی فیزیک دوازدهم ریاضی

عنوانتعداد سوال
حرکت بر خط راست ( فصل اول )۴
دینامیک و حرکت دایره ای ( فصل دوم )۶
نوسان و موج ( فصل سوم )۴
بر هم کنش های موج ( فصل چهارم )۲
آشنایی با فیزیک اتمی ( فصل پنجم)۲
آشنایی با فیزیک هسته ای ( فصل ششم )۲

مهندس مسعودی فیزیک دوازدهم ریاضی را بر اساس بودجه بندی کنکور، به صورت آموزش مفهومی و روش تست زنی در دی وی دی های روش تست زنی تدریس کرده اند.

لیست قیمت فیزیک دوزادهم ریاضی

عنوانقیمت
روش تست زنی حرکت شناسی۱۵۰
روش تست دینامیک۲۲۰
روش تست امواج۲۲۰
روش تست زنی نوسان۱۱۵

جزوه فیزیک کنکور تجربی

دانلود جزوه فیزیک دهم تجربی مهندس مسعودی

دانلود رایگان جزوه فیزیک یازدهم تجربی مهندس مسعودی

دانلود رایگان جزوه فیزیک دوازدهم تجربی مهندس مسعودی

جزوه فیزیک کنکور تجربی

دانلود جزوه فیزیک دهم ریاضی مهندس مسعودی

دانلود جزوه فیزیک یازدهم ریاضی مهندس مسعودی

دانلود جزوه فیزیک دوازدهم ریاضی مهندس مسعودی

چرا ریاضی و فیزیک امیر مسعودی

اوج یادگیری همیشه به معرفی بهترین اساتید کنکوری شهرت دارد.
همه اساتید این برنامه تلویزیونی سابقه علمی و فن تدریس بالایی دارند و از فیلترهای علمی صدا و سیما نیز با موفقیت عبور کرده اند.
مهندس مسعودی نیز یکی از این اساتید موفق می باشد.
به جزء ایشان هیچ دبیر ریاضی و فیزیک در کشور نیست که سوال های هر سال کنکور را به صورت زنده در برنامه تلویزیونی اوج یادگیری پاسخ دهد .

همچنین برنامه ریزی و مشاوره ایشان برای دانش آموزان کنکوری و قدرت پاسخگویی بالای داوطلبان موسسه اوج یادگیری به سوالات سخت ریاضی و فیزیک نیز دلیل دیگری بر بی همتا بودن ایشان می باشد.

خرید منابع ریاضی و فیزیک مهندس مسعودی

برای منابع آموزش، روش تست زنی، همایش و جمع بندی ریاضی و فیزیک اوج یادگیری از سه روش می توانید اقدام نمائید:

روش اول:

دانلود و نصب اپلیکیشن کنکور آسان است

روش دوم:

خرید از فروشگاه اینترنتی سایت کنکور آسان است

روش سوم:

تماس با شماره ۰۲۱۹۱۳۰۴۶۹۰ و ۰۹۱۲۱۹۶۴۶۹۰ و دریافت شماره حساب معتبر موسسه.

تماس با امیر مسعودی

شما دانش آمزان عزیز با بهره گیری از دانش استاد مسعودی در دروس فیزیک و ریاضی میتوانید به درصد بالای خود در این دروس در کنکور سراسری امیدوار باشید .

جهت مشاوره و آشنایی کامل با منابع مطالعاتی استادمهندس مسعودی میتوانید با مشاورین کنکور آسان است در ارتباط باشید .

09121964690 . 02191304690 .

خرید محصولات اوج یادگیری :

به منظور خرید محصولات و DVD های اوج یادگیری ، می توانید از طریق روش های زیر اقدام کنید :

 • دریافت اپلیکیشن اوج یادگیری :

دانلود اپلیکیشن اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری :

لیست قیمت و خرید محصولات اوج یادگیری

 • مشاهده لیست قیمت و خرید بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری :

بسته های معلم خصوصی اوج یادگیری

راه های ارتباطی اوج یادگیری :

اینستاگرام اوج یادگیری :abolfazlsharifi.ir@
کانال تلگرام اوج یادگیری :ojeyadgiritv2@
واتس اپ اوج یادگیری :09121964690
دفتر رسمی اوج یادگیری :02191304690

مطالب مرتبط
حسین احمدی در اوج یادگیری
مهدی شیخی در اوج یادگیری
عارف ربیعیان در اوج یادگیری

یک پاسخ

 1. بهترین مدرس ریاضی اوج یادگیری استاد امیر مسعودی هست
  ممنون که اینقدر خوبن و حرفه ای تدریس می کنند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *